สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในประเทศไทย มีตัวเลขลดลงเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ด้วยมาตรการที่เข้มงวด และการให้ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วน ทำให้สถานการณ์เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น โดยในวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 การรายงานของกรมควบคุมโรคกล่าวว่าพบรายใหม่ 4 ราย รวม 2,787 ราย โดยพบผู้เสียชีวิต 1 ราย รวมเป็น 56 ราย ถือได้ว่าการควบคุมเริ่มเป็นเลขตัวเดียวแล้ว ในมุมมองของผมนั้นคิดว่าเป็นแง่ดีมากครับ ที่สามารถควบคุมได้

https://unsplash.com/photos/-JllWBVNaQ4ทั้งนี้หากเรามองปัจจัยและโอกาสการกลับมาของโควิด – 19 ระลอกสองของไทย จากการคลายล็อกในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 โดยมี 6 กิจการ ประกอบด้วย ตลาด, ร้านจำหน่ายอาหาร, กิจการค้าปลีก - ส่ง, กีฬา สันทนาการ, ร้านตัดผม, ร้านเสริมสวย และอื่น ๆ เช่น ร้านตัดขนสัตว์ ร้านรับเลี้ยงรับฝากสัตว์ พร้อมกันนั้นยังมาสัมพันธ์ต่อกันกับช่วงวันหยุด ในวันนักขัตฤกษ์ของเดือนพฤษภาคม 2563 ทั้ง 4 วัน ประกอบด้วย วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันวิสาขบูชา และวันพืชมงคล ทำให้มีประชาชนหลายกลุ่มเดินทางกลับบ้าน สถาการณ์น่าเป็นห่วงอย่างมาก จากภาพที่เราเห็นในต่างจังหวัดที่มีคนแออัดในพื้นที่ของปั๊มน้ำมัน และร้านกับข้าว

Advertisement

Advertisement

https://unsplash.com/photos/3biD4LTasgYปัจจัยที่ผมคิดว่าน่าจะยังเป็นสาเหตุสำคัญของที่อาจทำให้การกลับมาของโควิด – 19 ระลอกสองของไทย คือ มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) แต่เมื่อเปิดการล็อกดาวน์ส่วนหนึ่งภาพที่เห็นก็ทำให้ตกใจได้เช่นกัน โดยเฉพาะการแย่งซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บรรยากาศความแออัดบนรถไฟฟ้า BTS ส่วนหนึ่งในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นการทำงานวันแรกหลังจากการหยุดยาว ไม่เพียงแค่นั้นในเมืองใหญ่บรรยากาศของตลาดก็มีการเว้นระยะห่างค่อนข้างน้อย หากสถานการณ์ของผู้คนในสังคมยังเป็นแบบนี้ผมคิดว่ามีโอกาสสูงที่จะเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดภายในประเทศ

Advertisement

Advertisement

https://unsplash.com/photos/N1caHdFQ734โดยเฉพาะการที่จะเริ่มมีการเกริ่นว่าจะเปิดห้างในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 พร้อมกับการที่คนไทยในต่างประเทศขอกลับบ้านประมาณ 4.5 หมื่นคน หากไม่มีการควบคุมที่เข้มงวดอาจส่งผลต่อการเพิ่มผู้ติดเชื้อต่อได้ ทั้งนี้ผมคิดว่านโยบายที่ดีอย่างมากของทางกระทรวงสาธารณสุข คือ การค้นหาผู้ป่วยโควิด – 19 แบบเชิงรุก (Active Case Finding) จะเป็นแนวทางส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การติดตามและค้นหาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

https://unsplash.com/photos/rqE8WK_28Yoสุดท้ายผมคิดว่าการป้องกันตนเอง และครอบครัว โดยปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราคนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันเพื่อการกลับมาของโควิด – 19 ระลอกสองของไทยไม่เกิดขึ้น หรือส่งผลกระทบดังเช่นที่ผ่านมา

Advertisement

Advertisement