ต้นไม้หนึ่งต้นเมื่อโตเต็มวัยจะสามารถดูดซับออกซิเจนได้ 260 ปอนด์ หรือประมาณ 118 กิโลกรัมต่อปี

จากข้อความข้างต้น อาจทำให้หลาย ๆ คนนึกถึงคำพูดที่ว่า ต้นไม้มอบลมหายใจ และป่าก็คือโรงงานผลิตออกซิเจนที่ใหญ่ที่สุด เพราะแน่นอนว่าบนโลกนี้ไม่ได้มีต้นไม้ใหญ่เพียงต้นเดียว ซึ่งนั่นอาจจะทำให้เราต่างชะล่าใจ เมื่อตระหนักว่าเรามีต้นไม้มากพอที่จะประทังชีวิต และลมหายใจของคนทั้งโลกไปได้อีกหลายร้อยปี

คำพูดนี้คงไม่ผิดนัก เพียงแต่มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นไปตลอดกาล...

เพราะผลกระทบที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก การขยายตัวของจำนวนประชากร ชุมชน สังคมเมือง พื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และแหล่งสาธารณูปโภค รวมถึงการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ล้วนเป็นตัวแปรที่ส่งผลให้พื้นที่ป่าลดจำนวนลงอย่างน่าใจหาย

Advertisement

Advertisement

สภาพป่าดั้งเดิมที่ถูกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งไม่เพียงกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เท่านั้น แม้แต่สัตว์ป่าเองก็ไม่ต่างกัน เมื่อป่าลดน้อยลง ก็เป็นตัวแปรให้พื้นที่หาอาหารน้อยลงเช่นกัน เป็นสาเหตุให้สัตว์น้อยใหญ่หลายต่อหลายชนิด ต้องจบชีวิตลงเพราะขาดอาหาร และมันก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ ที่ลุกลามกระทบกันเป็นลูกโซ่

เมื่อสัตว์กินพืชไม่สามารถดำรงอยู่ได้ สัตว์กินเนื้อก็ย่อมต้องประสบชะตากรรมเดียวกันในที่สุด

ภาพสัตว์ป่าโดยที่สุดท้ายเราอาจจะต้องมานั่งตั้งคำถามกับตัวเองอีกครั้ง ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเรามัวเสียเวลาอะไรกันอยู่ ทั้งที่มันก็คือสิ่งง่าย ๆ ที่เราสามารถลงมือทำได้ทันที

เราจะยอมเสียทรัพยากรที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ไปจริง ๆ งั้นเหรอ?

เราลืมไปแล้วเหรอว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ สร้างให้มนุษย์ได้อยู่อาศัยร่วมกันเป็นสังคม ก่อเกิดเป็นสิ่งผูกยึดวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การอุปโภคบริโภคของเรามาตั้งแต่บรรพกาล รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามที่เราหวงแหนตลอดมานั้น และเราจะทิ้งมันไปจริง ๆ งั้นเหรอ?

Advertisement

Advertisement

การใช้ประโยชน์พืชในด้านการบริโภคของคนในท้องถิ่น และสิ่งที่เราทำได้ง่าย และได้ผลที่สุด ในยุคที่โลกมีความพร้อมทางเทคโนโลยีนั้น คือ การแสดงออกถึงเจตนารมย์อันดีผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะทางเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ฯลฯ รวมถึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับ จิตอาสาออนไลน์.com”

จิตอาสาออนไลน์.com (หมวดสิ่งแวดล้อม)ง่าย ๆ เพียงคลิกเดียวเท่านั้น... คุณก็จะสามารถเข้าชมกิจกรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์โลกใบเก่าให้ดีกว่าเดิม 

จงเชื่อมั่นว่าคุณ ก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นกับ จิตอาสาออนไลน์.com ไม่เพียงแค่เรื่องสิ่งแวดล้อม แต่ยังรวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อพัฒนาบริบทต่าง ๆ ของสังคม ไม่ว่าจะเป็นหมวดหมู่การศึกษา หมวดหมู่ผู้พิการ หมวดหมู่สื่อ และคอนเทนต์อื่น ๆ อีกมากมาย

Advertisement

Advertisement

เพื่อโลกที่ดีขึ้น...