ก่อนที่จะปรับความคิดเราทุกคนก็รู้ว่าในภาวะปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการสื่อสาร อี-คอมเมิร์ซ ระบบการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวดเร็วเรื่องอย่างว่ายุคนิวมีเดียซึ่งเป็นยุคแห่งสื่อใหม่ที่คนทุกคนสามารถรู้ได้อย่างรวดเร็วผ่านสมาร์ทโฟนรู้ทันโลกมีกี่วินาทีไม่ว่าจะเป็นข่าวสารทางด้านการเมืองเศรษฐกิจการศึกษาต่างๆจนบางทีคนรุ่นเก่าต้องรีบปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงฉะนั้นด้วยความเปลี่ยนแปลงนี้เราทุกคนที่อยากมีจะชนะให้ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบันจะต้องมีการพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพและปรับตัวให้ทันต่อฝาแฝดล้อมปัจจุบันนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ต้องสร้างวิธีคิดใหม่ในโลกใหม่        

      เมื่อเรารู้การเปลี่ยนแปลงของลูกแล้วเหลือพี่อย่างเดียววิธีการเปลี่ยนความคิดตัวเองโดยอาศัยความกล้าหาญการยอมรับในตัวตนของตัวเองว่าเป็นอย่างไรไม่พร้อมที่จะแก้ไขมันเพื่อจะได้พัฒนาให้มีความคิดที่เป็นบวกมากขึ้นเพราะความคิดถึงเป็นห่วงนั้นก็จะมีประโยชน์เป็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่ดีนั้นก็จะนำไปสู่ความสำเร็จในที่สุด    

Advertisement

Advertisement

      หากเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะคิดแต่เรื่องดีๆเราจะมีปัญญาในการแก้ปัญหาหากมีอุปสรรควางอยู่ข้างหน้าก็สามารถที่จะฟันฝ่าไปได้เพราะความคิดดีทัศนคติก็ดีตามไปการกระทำทางกาย วาจา ใจก็จะดีตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลถึงความสุขในชีวิต การเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงทางความคิดมี มีโดยสังเขปดังนี้

 1. ก่อนจะเปลี่ยนแปลงต้องมีการเปิดใจยอมรับ จริงๆแล้วก่อนที่มนุษย์ทุกคนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก็เกิดจากวิกฤตในชีวิตที่ทำให้ต้องคิดว่าทำยังไงชีวิตจะดีขึ้นและตกลงใจที่จะเปลี่ยนแปลงมันแปลว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรหากมีการยอมรับแล้วกระบวนการทางความคิด ก็จะเริ่มต้นขึ้นhttps://pixabay.com/th/vectors/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-2516126/

Advertisement

Advertisement

 • เริ่มต้นในสิ่งที่ดีโดยพยายามคิดบวกอยู่เสมอเป็นการปรับทัศนคติ การเริ่มต้นในความคิดเราเป็นสิ่งแรกโดยปรับทัศนคติในตัวเราให้เป็นบวกเพิ่มขึ้นอาจจะยากในตอนแรกแต่ถ้าเราทำให้จิตใจเราดีตลอดเวลามันก็จะเกิดความเคยชินในความคิดนั้น https://pixabay.com/th/illustrations/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-1460935/
 • สร้างความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงนั้น แน่นอนว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเราต้องมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเราถึงกล้าที่จะเปลี่ยนมันและการสร้างทัศนคติที่ดีนั้นต้องเกิดจากใจเรามีพร้อมและความเต็มใจที่ทำสิ่งนั้นแต่ไม่ทำสิ่งนั้นแล้วทำให้จิตใจของตัวเองละเอียดขึ้นแล้วจะมีความสุขที่ได้กระทำไปแล้วนั้น

  https://pixabay.com/th/vectors/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD-2763099/

   

 • มีความกระตือรือร้นในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองอยู่ตลอดเวลา พร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและสามารถรับมือได้อยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้แก้ไขปัญหามันให้ผ่านพ้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีhttps://pixabay.com/th/vectors/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-2409456/
 • Advertisement

  Advertisement

 • มองหาไอดอลต้นแบบที่เราในฝันที่จะเป็น ทุกคนที่จะสำเร็จไปได้นั้นก็ต้องหาต้นแบบเธอเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองไปอยู่จุดเดียวกับคนนั้นโดยอาจจะอาศัยแนวทางความคิดของไอดอลที่เป็นจุดเด่นหลักวิธีคิดของเขามาปรับใช้ในชีวิตของเราอย่างเหมาะสม ซึ่งประวัติ ไอดอลแต่ละคนนั้นจะต้องกล่าวถึงอุปสรรคของชีวิตที่ผ่านมาอาจจะล้มลุกคลุกคลานหลายครั้งกว่าจะประสบความสำเร็จซึ่งการศึกษาประวัติจะทำให้เราไม่ต้องลองผิดลองถูกในสิ่งที่เขาทำผิดพลาดในอดีต เพราะมันจะใช้เวลานานหากเราต้องเริ่มต้นใหม่โดยที่ไม่รู้อะไรเลยซึ่งอาจจะทำให้ระยะเวลาในการประสบความสำเร็จนั้นช้าลงหรือไม่ประสบความสำเร็จเลยก็ได้https://pixabay.com/th/vectors/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95-%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87-5690627/
 • สร้างเป้าหมายในชีวิตเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เมื่อเรามีความมั่นใจในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่กระทำทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะวาดฝันในชีวิตทำให้เกิดพลังในการต่อสู้ชีวิต ในการผลักดันให้สู่เป้าหมาย สโลแกนที่ว่า “ฝันให้ไกลไปให้ถึง”https://pixabay.com/th/vectors/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81-3139749/
 • กำจัดจุดอ่อนของตัวเองที่เคยเป็น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาตัวเองนั้นจะให้ดีและประสบความสำเร็จต้องรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองในอดีตเพื่อนำมาปรับแก้ โดยอาศัยการทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผิดพลาดในอดีตว่าเกิดจากสาเหตุใด แล้วทำไมการแก้ไขจุดบกพร่องนั้นเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นhttps://pixabay.com/th/illustrations/%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%B2-4651339/
 •  

      จากบทความนี้ปรับความคิดให้มีสติปัญญาที่ดีมุ่งสู่ความสำเร็จเป้าหมายมีไว้เพื่อพุ่งชนซึ่งตอนแรกอาจจะล้มลุกคลุกคลานบ้านหากไปที่ถูกทางแล้วจงสู้ต่อไปด้วยไฟตัวเองเส้นชัยรออยู่ข้างหน้าสู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้ครับ

   

  ภาพปก / ภาพประกอบ ภาพที่ 1 / ภาพที่ 2 / ภาพที่ 3 / ภาพที่4 / ภาพที่ 5 / ภาพที่ 6 /ภาพที่7

   

  เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !