คนสวมหน้ากาก            จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภาคธุรกิจและประชาชนโดยทั่วไป ส่งผลให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เราทุกคนต้องเตรียมพร้อมในการรับมือ ซึ่งประเทศไทยผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งในปี 2540 ที่เป็นวิกฤตการณ์ทางการเงินที่ส่งผลกระทบถึงหลายประเทศในทวีปเอเชีย จนเกิดแนวความคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงและปฏิบัติตนในทางที่ควรเป็น สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต โดยคำนิยามความพอเพียงที่คุ้นหูกันคือ ความพอประมาณ,ความมีเหตุผล,การมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง
รูปกระปุกใส่เหรียญ                 ปัจจุบัน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก็ได้ดำเนินรักษาภูมิคุ้มกันให้กับระบบเศรษฐกิจและระบบสถาบันทางการเงิน โดยขอให้ธนาคารพาณิชย์ งดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในปี 2563 รวมถึงงดการซื้อหุ้นคืนเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์รักษาระดับเงินกองทุนให้เข็มแข็งและรองรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังการระบาดของไวรัส  COVID-19 คลี่คลาย อาจส่งผลต่อนักลงทุนในการเทขายหุ้นกลุ่มธนาคาร รูปเงินกับนาฬิกาซึ่งธนาคารกลางและหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินหลายประเทศทั่วโลกได้ออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปก่อนหน้านี้หลายเดือน บางประเทศ (เช่น อังกฤษ) ขอให้งดซื้อหุ้นคืนและงดการจ่ายปันผลประจำปีจากผลประกอบการของปีที่แล้วด้วย บางประเทศ (เช่น  สหภาพยุโรปและนิวซีแลนด์) ขอให้งดซื้อหุ้นคืนและงดจ่ายเงินปันผลไประยะเวลาหนึ่งเพื่อรอความชัดเจนของสถานการณ์โควิดก่อน นอกจากนี้ในหลายประเทศทั่วโลกได้ประกาศมาตรการทางการคลังการเงินเพื่อเยียวยาและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส  COVID-19 เช่น สหรัฐฯ ทั้งรัฐบาลและธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีการใช้จ่ายภาครัฐคิดเป็นประมาณ 2.4 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. (ประมาณ 12 %  ต่อ GDP ) และการให้วงเงินค้ำประกันสินเชื่อคิดเป็นมูลค่าประมาณ 4 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. (ประมาณ 20 % ต่อ GDP)

Advertisement

Advertisement

        จะเห็นได้ว่าทุกประเทศในโลกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่างก็เตรียมการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤติ เราเองก็ควรที่จะเตรียมแผนด้านการเงินที่จะนำพาให้รอดพ้นจากวิกฤต ด้วยการใช้จ่ายอย่างประหยัด หารายได้ที่มั่นคง และมีเงินออมในยามฉุกเฉิน เพื่อเตรียมการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อใดคนสวมหน้ากากถือเงินเครดิตภาพประกอบ

ภาพที่ 1   ขอบคุณภาพจาก  www.canva.com / ภาพที่ 2   ขอบคุณภาพจาก  Pixabay / ภาพที่ 3   ขอบคุณภาพจาก  Pixabay / ภาพที่ 4   ขอบคุณภาพจาก  Pixabay / ภาพที่ 5   ขอบคุณภาพจาก  Pixabay

Advertisement

Advertisement