ประสบการณ์ถือศีลบวชชีพราหมณ์ 3 วัน ได้อะไรกลับมาบ้าง

ในยามที่คนเราท้อแท้ เกิดปัญหาในชีวิต หรือต้องการความสงบ การบวชถือว่าเป็นอีกหนทางหนึ่งที่หลาย ๆ คนเลือก หากเป็นผู้ชายก็อาจจะไปบวชพระ หากเป็นผู้หญิงก็อาจจะไปบวชชีพราหมณ์ ซึ่งถือว่าเป็นการหาความสงบและได้บุญอีกทางหนึ่งตามหนทางของพระพุทธศาสนา สำหรับตัวเราเองก็เคยไปบวชมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน สาเหตุที่ไปเพราะอยากได้บุญ ซึ่งก็พอจะได้ประโยชน์มาพอสังเขปดังนี้

 

.


ประโยชน์ของการถือศีลบวชชีพราหมณ์ 3 วัน

1.  ได้ความสบายใจ 

เมื่อเราไปบวชส่วนใหญ่ทางวัดหรือเจ้าของสำนักแม่ชีจะให้เราทำจิตใจให้สงบ ถือศีล 8 ให้บริสุทธิ์ ปิดวาจา งดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด พูดให้น้อยที่สุด เพื่อจะได้ปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรมอย่างจริงจังและศึกษาธรรมะแบบไม่มีอะไรมารบกวน ตรงนี้เราจึงได้ความสงบมาเต็ม ๆ วัน ๆ ดูแต่หนังสือสวดมนต์ กวาดลานวัด มองแต่ต้นไม้ใบหญ้า ชื่นใจสุด ๆ 

Advertisement

Advertisement

 

.

 

2. เป็นคนมีระเบียบวินัยมากขึ้น 

เมื่ออยู่ในวัดหรือในสำนักแม่ชีเราต้องอยู่กับคนหมู่มาก จึงต้องปฏิบัติตามกฎตามระเบียบที่เขาตั้งไว้ ไม่สามารถทำอะไรตามอำเภอใจได้ ชีวิตจึงมีกฏเกณฑ์มีหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างดี

3. มีความใจเย็น 

การบวชชีส่วนใหญ่เราจะได้แต่นั่งสวดมนต์ ภาวนา 
เดินจงกรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราใจเย็น หัดทำอะไรช้า ๆ ไม่ต้องรีบเร่ง จิตใจสงบ เป็นสมาธิ จนทำให้ติดเป็นนิสัยเมื่อกลับมาที่บ้าน

 

.

4. ไปเจอกัลยาณมิตรที่ดี 

เมื่อเราไปบวชชีคนที่มาที่นี่ จะมาทำบุญถือศีล เราจึงมักได้เจอกัลยาณมิตรที่ดี คิดดี ทำดี พูดดี และมอบสิ่งที่ดี ๆ ให้กัน เป็นความสุขไปอีกแบบ

ทั้งหมดนี้คือสิ่งดี ๆ ของการไปบวชชีพราหมณ์ที่เราสัมผัสได้ หากตอนนี้คุณต้องการความสงบทั้งทางกายและใจให้คุณลองไปบวชพระหรือบวชชีดูแล้วคุณจะพบว่ามันมีความสุขจริง ๆ

Advertisement

Advertisement

 

ขอบคุณภาพสวย ๆ จาก pixabay J217

ภาพที่ 1 pixabay (หน้าปก)

ภาพที่ 2 pixabay

ภาพที่ 3 pixabay

ภาพที่ 4 pixabay