อันยองค่าทุกคน วันนี้ปริ๊นซ์กลับมากับบทความความรู้ และเป็นความรู้ที่แน่นมากกกก เพื่อนๆหลายคนคงมีความสนใจในวัฒนธรรมของเกาหลีหรือที่เรียกกันว่า K-pop แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์ของเกาหลีนั้นเองค่ะ ก็ตามชื่อบทความเลย วันนี้เราจะพาทุกคนไปทั่วประวัติศาสตร์เกาหลีกัน โดยเนื้อหาทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็มาจากแหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งจากในหนังสือและเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งปริ๊นซ์ได้คัดกรองมาแล้วนั้นเอง เพราะฉะนั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะ

https://unsplash.com/photos/KKz6NgO69yQ


            ประวัติศาสตร์เกาหลีสามารถแบ่งยุคสมัยออกมาได้หลายแบบ โดยหนังสือส่วนใหญ่ จะแบ่งโดยใช้อาณาจักรที่รวบรวมดินแดนบนคาบสมุทรเกาหลีให้เป็นปึกแผ่นเป็นเกณฑ์ได้แก่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคสามอาณาจักร ยุคโครยอ ยุคโชซอน ยุคภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น และยุคแบ่งแยกเกาหลี ในขณะเดียวกันหนังสือบางเล่ม ได้ใช้ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เป็นเกณฑ์ จึงแบ่งออกเป็น ยุคสมัยโบราณ ยุคสมัยกลาง และยุคสมัยใหม่

Advertisement

Advertisement

            เกาหลีเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี หากนับตั้งแต่มีการก่อตั้งอาณาจักรโกกูรยอ แต่ก็มีเรื่องเล่า ตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับการสถาปนารัฐแห่งแรกบนคาบสมุทรเกาหลีที่ไม่ใช่อาณาจักรโกกรูยอ แต่เป็นรัฐโกโชซอน (Gojosoen) ที่สถาปนาขึ้นในปีที่จักรพรรดิเหยาของจีนครองราชย์ครบ 50 ปี ตรงกับปี 2333 ก่อนคริสตร์กาล ซึ่งต่อมารัฐโกโชซอนก็ล่มสลายจากการบุกโจมตีของจีน เรื่องราวของรัฐโกโชซอนนั้น แม้ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ขาดหลักฐานทางวัตถุ แต่ก็เป็นประวัติศาสตร์ทางจิตใจของชาวเกาหลีจนถึงขนาดที่มีการจัดการเฉลิมฉลองการก่อตั้งรัฐโกโชซอนในวันที่ 3 ตุลาคมของทุกปี

Advertisement

Advertisement

http://www.korea.net/upload/content/editImage/three%20kingdoms%20map_500.jpghttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gwanggaeto_stele_replica.JPG


          ภายหลังการล่มสลายของรัฐโกโชซอน ประวัติศาสตร์เกาหลีก็เข้าสู่ยุคสามอาณาจักรที่ประกอบด้วย อาณาจักรโกกรูยอ (Goguryeo) อยู่ทางตอนเหนือ ก่อตั้งโดย องค์ชายจูมง ในปี 37 ปีก่อนคริสตกาล อาณาจักรแพกเจ (Baekje) อยู่ทางตอนใต้ฝั่งตะวันตก ก่อตั้งโดย พระเจ้าอินโจ ในปี 18 ปีก่อนคริสตกาล และอาณาจักรชิลลา (Silla) อยู่ทางด้านตะวันออก ก่อตั้งโดยการรวมตัวของ 6 ตระกูลที่อพยพมาจากรัฐโกโชซอน ในปี 57 ปีก่อนก่อนคริสตกาล ซึ่งต่อมาอาณาจักรโกกรูยอและแพกเจถูกอาณาจักรชิลลาเข้ายึดครองก่อตั้งเป็นราชอาณาจักรเอกภาพชิลลาหรือชิลลาใหม่

 

http://www.korea.net/upload/content/editImage/unifiedsillamap_500.jpg


             ในยุคสมัยราชอาณาจักรเอกภาพชิลลาหรือชิลลาใหม่ได้มีการสถาปนาระบอบราชาธิปไตยขึ้นและใช้ระบบโครงสร้างสังคมที่เรียกว่า “วรรณะกระดูก” (bone rank) จำแนกคนออกเป็นชนชั้นต่างๆ (เห็นได้จากซีรีย์เรื่อง ฮวารัง อัศวินพิทักษ์ชิลลา) แต่ด้วยปัญหาทางชนชั้นที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทำให้อาณาจักรชิลลาเริ่มอ่อนแอลง และนำไปสู่การล่มสลายและเกิดขึ้นของอาณาจักรใหม่ คือ อาณาจักรโครยอ (Goryo) ในปี 918 ถือเป็นจุดสิ้นสุดประวัติศาสตร์เกาหลียุคโบราณและเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์เกาหลียุคกลาง

Advertisement

Advertisement

http://www.korea.net/upload/content/editImage/goryeomap_500.jpg

https://www.netflix.com/title/80196931


             ประวัติศาสตร์เกาหลีในยุคกลางจะเป็นยุคของอาณาจักรโครยอ ซึ่งเป็นอีกยุคหนึ่งที่สามารถรวมดินแดนบนคาบสมุทรเกาหลีให้เป็นปึกแผ่นได้ภายใต้การปกครองของราชวงศ์โครยอ มีการรับวัฒนธรรมต่างๆของจีนมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบราชการ ระเบียบของราชสำนัก แต่ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 12-13 อาณาจักรโครยอประสบปัญหาทั้งจากภายในและภายนอก เกิดการแย่งชิงอำนาจกันของขุนนาง การรัฐประหารของทหาร อีกทั้งยังมีการพยายามรุกรานของจีนราชวงศ์หยวน และปัญหาโจรสลัดชาวญี่ปุ่น จนในที่สุดอาณาจักรโครยอก็ตกอยู่ภายในอำนาจของจีนราชวงศ์หยวน และในช่วงศตวรรษที่ 14 ราชวงศ์โครยอได้มีการเปลี่ยนกษัตริย์หลายต่อหลายครั้ง ภายใต้การควบคุมของแม่ทัพอี ซอง-กเย (Yi Seong-gye) และสุดท้ายแม่ทัพอี ซองกเยก็ได้ทำการรัฐประหารและปราบดาภิเษกตนเองเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ พร้อมสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้น คือ ราชวงศ์อี (Yi) หรือราชวงศ์โชซอน (Choson) และย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองฮันยาง หรือก็คือ กรุงโซลในปัจจุบัน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์เกาหลียุคสมัยใหม่

 

http://www.korea.net/upload/content/editImage/joseonmap_500.jpg

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Royal_flag_of_Goryeo_(Bong-gi).svg

https://programs.sbs.co.kr/drama/scarletheart/cast/52267#0_11


เครดิตข้อมูล

แดเนียล ทิวดอร์.  (2560).  มหัศจรรย์เกาหลี จากเถ้าถ่านสู่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม (แปลจาก KOREA The Impossible Country โดย ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ).  กรุงเทพฯ : Openworld.  

นภดล ชาติประเสริฐ.  (2560).  เกาหลีปัจจุบัน Korea Today.  ปทุมธานี : ศูนย์เกาหลีศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

นงลักษณ์ ลิ้มศิริ.  (2556).  สันติภาพและความรักชาติ : ความรู้และมุมมองจากประวัติศาสตร์สงครามในพิพิธภัณฑ์ญี่ปุ่น จีน และเกาหลี.  กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

รงรอง วงศ์โอบอ้อม.  (2561).  ประวัติศาสตร์เกาหลี.  กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง.  

อนุช อาภาภิรม.  (2558).  สงครามเย็นในแดนโสม : วิกฤตที่ยังไม่สิ้น.  กรุงเทพฯ : มติชน.  


 

เครดิตรูปภาพ