"ประกันสังคมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี" สำหรับผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ! เป็นข่าวดี ๆ ที่บ้องบอกต่อกัน เพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน สำหรับเราแล้ว ช่วงนี้เข้าออกโรงพยาบาลบ่อย ๆ ด้วยหลาย ๆ สาเหตุ ทั้งไปเยี่ยมผู้ป่วย ทั้งไปเป็นเพื่อนสมาชิกในครอบครัวที่ประสบอุบัติเหตุ ระหว่างที่นั่งรอ ก็ได้เห็นถึงการทำงานของหมอ พยาบาล รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เห็นเลยว่าทุกคนทำงานกันด้วยความตั้งใจ ทำงานกันตลอดเวลา เป็นการทำงานที่เห็นแล้วก็รู้ว่าเหนื่อย

จากสิ่งที่ได้เห็น ก็เลยเริ่มคิดขึ้นมาว่ามีอะไรบ้างที่คนป่วย หรือญาติผู้ป่วยจะช่วยเหลือแบ่งเบาความเหนื่อยนั้นมาได้บ้างเท่าที่จะทำได้ สิ่งที่มองเห็นในช่วงเวลานั้น ก็คือป้าย ๆ ต่าง ๆ ที่ติดเตือน เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของการมาใช้บริการที่โรงพยาบาล วิธีใช้อุปกรณ์ในการตรวจ เช่นวัดความดัน ชั่งน้ำหนักด้วยตัวเอง หรือข้อสังเกคอาการคนป่วยในเบื้องต้น เพื่อจะให้ข้อมูลคุณหมอ หรือเป็นการช่วยเหลือคนป่วยอย่างกะทันหัน สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการแบ่งเบา ลดขั้นตอนในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ทั้งสิ้น ในส่วนของเราสามารถทำได้ประมาณนี้ ในส่วนของหน่วยงานต่าง ๆ ก็มีการแบ่งเบาภาระในด้านต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายมากกว่า ล่าสุด ที่น่าสนใจมาก ๆ ก็คือ "ประกันสังคมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี" สำหรับผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป !

Advertisement

Advertisement

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99-impfspritze-%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-2722937/สถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโลกของเรา ตั้งแต่ปลายปี 2019 ที่ผ่านมากระทั่งวันนี้ ก็คือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่มีทีท่าว่าการแพร่ระบาดนั้นจะหยุดลง และไม่เพียงแต่ไวรัสตัวนี้ ไวรัสอื่น ๆ ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวไม่ต่างกัน หากติดขึ้นมาก็ล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายต่อชีวิต หากว่าเชื่อโรคร้ายตัวไหน มีไวรัสป้องกันการติดเชื่อได้แล้ว ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็น่าจะมีโอกาสได้ฉีดวัคซีนป้องกัน หากว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง 

Advertisement

Advertisement

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญเรื่องนี้ โดยเห็นว่าประเทศไทย "ไข้หวัดใหญ่" เป็นโรคที่แพร่กระจาย และเป็นอันตรายต่อทุกเพศ ทุกวัย จึงจัดให้มีการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี เพื่อเป็นการป้องกันโรคให้กับกลุ่มผู้ประกันตนสูงวัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งนอกจากทำให้ผู้ประกันตนกลุ่มนี้ลดความเสี่ยง ยังเป็นการลดภาระการรักษาของบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย

ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป สามารถได้รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป โดยสำนักงานประกันสังคม กำหนดในอัตราอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

Advertisement

Advertisement

- วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ ในอัตรา 250 บาท ต่อคนต่อปี

- วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ในอัตรา 450 บาท ต่อคนต่อปี 

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-coronavirus-4931227/"เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่" เป็นเชื้อที่แพร่กระจายจากการไอหรือจามของผู้ป่วย ซึ่งเป็นละอองฝอยในอากาศ เราทุกคนสามารถมีโอกาสได้รับเชื้อโดยการหายใจเอาเชื้อเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ดังนั้นการใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อป้องกันเชื้อโรค

ย้ำกันอีกครั้งว่า "ผู้ประกันตน" สามารถไปใช้สิทธิได้ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าวได้

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

สอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วน โทร 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3