ในปัจจุบันสภาพอากาศของโลกค่อนข้างแปรปรวน เป็นอย่างมาก ทั้งอากาศร้อนขึ้นมากๆอายุที่เกิดขึ้นบ่อยมากและยังเข้ามาในประเทศไทยอีกด้วย และเข้ามาทุกอาทิตย์ ไหนจะฝุ่น PM 2.5 อีกทั้งโควิด 19 ทางเศรษฐกิจก็ไม่ดี  แต่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆของไทย เกิดจากอะไรต้องมีอะไรหลายอย่าง 
“ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วม”

 ภูเขาที่กำลังจะหัวโล้น1. การตัดไม้ทำลายป่า
      หลายคนอาจสงสัยการตัดไม้ทำลายป่าเกี่ยวข้องอะไรกับน้ำท่วม การตัดไม้ทำลายป่าเปรียบได้กับศีรษะ ของ คนสองคนที่มีผมกับไม่มีผม แล้วราดน้ำลงไปศีรษะของทั้งสองคน จะสังเกตได้ว่าคนที่มีผมน้ำที่ราดลงไปนั้นจะถูกอุ้มไว้ด้วยผมของเขา กลับกันคนที่ไม่มีผมน้ำที่ราดลงไปก็จะไหลลงไปสู่พื้นที่ต่ำ เหมือนกับน้ำป่าไหลลงจากภูเขาเอาโคลนเอาอะไรต่ออะไรมาท่วมหมู่บ้านที่อยู่ใต้ภูเขาลูกนั้นๆ

Advertisement

Advertisement

 ภูเขาน้ำแข็งที่ละลายไปแล้ว เหลือใว้เพียงเศษเล็กน้อย2. การละลายของภูเขาน้ำแข็ง 
     การละลายของน้ำแข็งเกิดจากอุณหภูมิโลก ที่สูงขึ้น และอุณหภูมิที่สูงขึ้นเกิดจากการเผาป่าเผาขยะ เผาทำลายซากวัชพืชที่อยู่ในนาเพื่อทำการเกษตร แต่หารู้ไม่ว่าการเผานั้นมีมลพิษที่ลอยไปในชั้นบรรยากาศโลก เป็นการทำลายชั้นบรรยากาศโลกโดยตรงส่งผลให้ความร้อน จากพระอาทิตย์ส่งมาที่โลกได้ง่ายยิ่งขึ้น ชั้นบรรยากาศถูกทำลาย ส่งผลให้อุณหภูมิโลกก็สูงขึ้นส่งผลให้แข็งละลายตามมา  จากการละลายของภูเขาน้ำแข็งส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเรื่อยๆ จนน้ำท่วมในที่สุด
ขยะที่กองรวมกันใว้ รอเพียงน้ำมาพัดไป3. ขยะ
     ขยะที่เราทิ้งไม่ถูกที่ พอฝนตก ขยะที่เราทิ้งไปก็ไหลไปตามน้ำไปอุดช่องทางการระบายน้ำ   พอขยะไหลมาสะสมเรื่อยๆก็ส่งผลให้น้ำไม่มีช่องทางในการระบายก่อให้เกิดน้ำท่วม ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในเมืองหลวงอยู่ประจำ จะเห็นได้จากข่าวทุกปี

Advertisement

Advertisement

 

               ที่มาของรูปภาพทั้งหมด: pixabay

รูปหน้าปก /  รูปที่1 / รูปที่ 2 / รูปที่3