โดยนักวิจัยกลุ่มดังกล่าวได้ทำการรวบรวม 10 วิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

อันดับที่ 1. การใช้ชีวิตโดยปราศจากรถยนต์ จะทำให้ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 2.04 ตัน ต่อคน/ปี ข้อนี้หลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่จากช่วงวิกฤต Covid-19 ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า เมื่อประชากรทั่วโลกตระหนักถึงภัยมหันต์ พวกเขาก็พร้อมที่จะปฏิบัติตัวให้สถานการณ์ดีขึ้น แม้จะได้รับความไม่สะดวกบ้างก็ตาม ซึ่งจริงๆแล้วการงดใช้รถส่วนตัวเป็นบางวันในหนึ่งสัปดาห์ หากคนทั่วโลกร่วมมือร่วมใจกัน ก็สามารถเป็นไปได้

อันดับที่ 2. การหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า หรือแบบไฮบริด (ไฟฟ้ากับแบตเตอรี่) จะทำให้ลดปริมาณ CO2 ได้ 1.95 ตัน ต่อคน/ปี ซึ่งหลายๆประเทศ เช่น อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน, นอร์เวย์, จีน หรือญี่ปุ่น ต่างก็ตั้งเป้าในอนาคต ที่จะลดจำนวนรถที่ใช้น้ำมันเบนซิน และดีเซล ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และแบบไฮบริดอย่างจริงจัง

Advertisement

Advertisement

https://pixabay.com/images/id-149801/

 

อันดับที่ 3. การลดการใช้บริการเที่ยวบินระยะไกล จะทำให้ลดปริมาณ CO2 ได้ 1.68 ตัน ต่อคน/ปี

อันดับที่ 4. การใช้พลังงานทดแทน (เช่นพลังงานงานลม, หรือแสงอาทิตย์) เพิ่มขึ้น จะทำให้ลดปริมาณ CO2 ได้ 1.60 ตัน ต่อคน/ปี

อันดับที่ 5. การใช้บริการขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น จะทำให้ลดปริมาณ CO2 ได้ 0.98 ตัน ต่อคน/ปี

https://pixabay.com/images/id-4091082/

 

อันดับที่ 6. การปรับปรุงบ้านเรือนโดยใช้ฉนวนกันความร้อนจะทำให้ลดปริมาณ CO2 ได้ 0.895 ตัน ต่อคน/ปี

อันดับที่ 7. การหันมาบริโภคอาหารที่ปลอดเนื้อสัตว์ จะทำให้ลดปริมาณ CO2 ได้ 0.8 ตัน ต่อคน/ปี เนื่องจากอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์มีส่วนสำคัญต่อการเกิดภาวะโลกร้อน

อันดับที่ 8. การใช้ปั๊มความร้อน (อุปกรณ์ถ่ายเทพลังงานความร้อนจากแหล่งความร้อน ไปสู่ที่กักเก็บความร้อน) จะทำให้ลดปริมาณ CO2ได้ 0.795 ตัน ต่อคน/ปี

Advertisement

Advertisement

อันดับที่ 9. การใช้อุปกรณ์ทำอาหารที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เช่น เตาทำอาหาร จะทำให้ลดปริมาณ CO2 ได้ 0.65 ตัน ต่อคน/ปี

อันดับที่ 10. การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ ในการให้ความร้อนในที่พักอาศัยจะทำให้ลดปริมาณ CO2 ได้ 0.64 ตัน ต่อคน/ปี

 https://pixabay.com/images/id-1019830/

        สิ่งที่น่ายินดีก็คือ ทั้ง 10 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น มีอยู่หลายข้อที่ประเทศต่างๆทั่วโลกเริ่มทำมาก่อนหน้านี้แล้ว และก็มีแนวโน้มว่าจะทำอย่างจริงจังมากขึ้น ในปัจจุบันไม่เพียงแต่นักวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่ตระหนักถึงภัยภาวะโลกร้อน ผู้คนในแทบทุกวงการต่างก็ให้ความสำคัญถึงปัญหานี้  เช่นกัน

 

ขอขอบคุณภาพจาก www.pixabay.com

ภาพที่ 1  ภาพที่ 2  ภาพที่ 3  ภาพที่ 4