ในวันที่อากาศสดใสหากได้ไปพักผ่อน ที่ไม่ไกลจากตัวกรุงเทพฯ มาก จากการลองหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ต่างๆก็คงพบสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้เลือกแต่หากคุณกำลังค้นแล้วไปสะดุดตากับคำว่าคลองมหาสวัสดิ์ “บ้านศาลาดิน” แสดงว่าคุณกำลังมาถูกทางในการเดินทางเข้ามาทำความรู้จักกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนี้ที่มีอะไรมากกว่าชุมชนธรรมดา

           มารู้จักกับบ้านศาลาดิน

               ล่องเรือคลองมหาสวัสดิ์ ณ บ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม เป็นแหล่งชุมชนสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งพืชผัก ผลไม้ซึ่งชาวบ้านในชุมชนปลูกและดูแลเองพร้อมกับชาวบ้านเองก็ประกอบอาชีพที่หลากหลายน จึงมีการเข้ารวมตัวกันทำให้เกิดการท่องเที่ยวเริ่มมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ สร้างเสน่ห์ของวิถีชีวิตของคนในชุมชนในแบบเรียบง่ายของการใช้เรือในการเดินทางไปตามจุดเช็คอิน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ความรู้ และสนุกได้ ทางบ้านศาลาจะมีจุดชมทั้งหมด 6 จุด โดยการเดินทางกับเรือ

ป้ายบ้านศาลาดิน

จุดที่ 1 นาบัว ตะลึงกับความสวยงานของนาบัวลุงแจ๋ม พร้อมล่องเรือกลางนาบัว เรียนรู้การทำนาบัว โดยตรงจุดนี้จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับนาบัวและมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากบัวซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้อหรือได้ความรู้เกี่ยวกับบัวนจุดนี้ได้ พร้อมกับรูปถ่ายสวยๆด้วย

จุดที่ 1 นาบัว

จุดที่ 2 ฝักข้าว เมื่อถึงตรงนี้คุณจะได้รับน้ำที่เย็นชื่นใจและอร่อยที่มาจากธรรมชาตินั้นคือน้ำฝักข้าวนั้นเอง นอกจากนั้นยังมีคุ๊กกี้ฝักข้าว ก๊วยเตี๊ยวนำฝักข้าว ซึ่งมาจากการนำมาแปรรูปจากคนในชุมชนเองในแต่ละบ้านทำให้สร้างรายได้ที่มากว่าและความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของฝักข้าวด้วย

จุดที่ 2 ฝักข้าว

จุดที่ 3 สวนกล้วยไม้ แวะถ่ายรูปกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ ขั้นตอนการดูแล การปลูก และการเสริมสร้างรายได้

จุดที่ 4 สวนผลไม้และนาข้าว เป็นการทำเกษตรแบบผสม ที่นอกจากจะทำงานปลูกนาข้าวแล้วพื้นที่ที่เหลือก็จะแบ่งปลูกผลไม่ที่ไม่ใช่แค่ชนิดเดียว ซึ่งมีหลายชนิดมาก จึงเป็นจุดที่จะมีการบรรยายสำหรับกลุ่มหมู่บ้านหรือชุมชนหลายๆชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ พร้อมทั้งการนำผลผลิตที่ได้ไปแปรรูปต่อด้วย

จุดที่ 4 สวนผลไม้

จุดที่ 5 ข้าวตัง เป็นผลผลิตที่ชาวบ้านเป็นคนทำขึ้นมาเอง โดยการแปรรูปจากสินค้าทางเกษตร โดยได้ทดลองทำและคิดสูตรขึ้นมาเองจนอร่อยและติดใจทุกคนที่ผ่านมาได้ลองชิม มีทั้งข้าวตังที่ทำมาจากข้าวไรซ์เบอรี่และข้าวกล้อง ถือเป็นการกระจายรายได้เข้าชุมชนอีกทางหนึ่ง

จุดที่ 5 ข้าวตังและกลุ่มแม่บ้านมาเยี่ยมชมงาน

จุดที่ 6 ตลาดประชารัฐบ้านศาลาดิน เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านในชุมชนสามารถนำสินค้ามาขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน โดยในช่วง เสาร์-อาทิตย์ วันหยุดที่จะมีนักท่องเที่ยวมานั่งเรือชมวิว หิวก็สามารถแวะตลาดสร้างอาชีพได้

        จากหลายจุดที่เห็นเกิดจากการร่วมมือกันของคนในชุมชนที่ต้องการที่จะพัฒนาให้หมู่บ้านน่าอยู่ และมีการนำเอาเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ามาเชื่อมโยงให้เกิดการพัมนาและแก้ไขทำให้เกิดประโยชน์แก่หมู่บ้าน ชุมชน และคนในชุมชนได้สร้างรายได้สร้างอาชีพขึ้นได้ด้วยการรู้จักนำเอาของใกล้ตัว สิ่งใกล้ตัวมาพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตนั้นเอง

 

 

สามารถเข้าไปรับชมวิดิโอเล่าถึงความเป็นมาของบ้านศาลาดินของผู้นำชุมชนได้เลย

ที่ https://www.youtube.com/watch?v=sOLTfeyAXWs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3jmRLli5pis2-RErgBY37_xONc7sSojaQUXLhNVJVyarwFOV9w6wv_hog