“เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม สุทน” วันนี้วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 หนุ่ม-สุทน ตื่นเช้าเพื่อมารับอากาศยามเช้ามีฝนตกพรำ ๆ ประมาณตีห้าครึ่งครับ ฮ่า ๆ นอนเร็วก็ตื่นเช้า ตื่นแล้วสดชื่นมานั่งเขียนเล่าเรื่องให้แฟนเพจได้อ่านกันดีกว่าครับ วันนี้จะพาไป ท่องเที่ยวชมความร่มรื่นของ “โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ”  จังหวัดนครนายกโครงการศูนย์ภูมิรักธรรมชาติ

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ตั้งอยู่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เป็นศูนย์เพื่อการเรียนรู้ในเนื้อที่ 41 ไร่ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดฯ ซื้อที่ดินไว้ในปี พ.ศ. 2532 เพื่อสำหรับวิเคราะห์สภาพของดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกเรียกว่า “ห่มดิน” ภายในโครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติแล้วแยกให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินและพันธุ์ไม้หรือป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ดิน น้ำ ป่า และคน ดังนั้นท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติแล้วสามารถนำมาประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้เป็นอย่างดีเช่นการห่มดิน ปลูกต้นไม้ให้ร่มเย็น การเลี้ยงสัตว์ การใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมหรือศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดิน ป่าเปียกป้องกันไฟ ฝายชะลอน้ำให้ความชุ่มชื่นและความสำคัญคือปลูกป่าในใจคน

Advertisement

Advertisement

โครงการศูนย์ภูมิรักธรรมชาติโครงการศูนย์ภูมิรักธรรมชาติศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ หนุ่ม-สุทนเดินศึกษาข้อมูลในพื้นดินร่มรื่นด้วยป่าไผ่และพันธุ์ไม้ต่าง ๆ จัดแบ่งไว้ 4 ภาค

1. ภาคกลาง

2. ภาคเหนือ

3. ภาคใต้และ

4. ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีบ่อเลี้ยงปลา พืชผักสวนครัว มีลำธาร และบ้านดิน ส่วนในบึงน้ำเป็นกังหันชัยพัฒนา น่าท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ถ้าหากต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาคนให้เป็นเกษตรกรก็สามารถมาเป็นกลุ่มเป็นคณะอบรมการพัฒนาดิน เรื่องแหล่งน้ำและเรื่องปลูกป่าในใจคนหรือการสร้างบ้านดิน

Advertisement

Advertisement

โครงการศูนย์ภูมิรักธรรมชาติโครงการศูนย์ภูมิรักธรรมชาติโครงการศูนย์ภูมิรักธรรมชาติ

สำหรับชื่อ “ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ” เป็นชื่อที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประทานชื่อให้ไว้ให้โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง เขตอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก น่าไปท่องเที่ยวเพื่อศึกษาข้อมูลอย่างยิ่งครับโครงการศูนย์ภูมิรักธรรมชาติ

โครงการศูนย์ภูมิรักธรรมชาติโครงการศูนย์ภูมิรักธรรมชาติโครงการศูนย์ภูมิรักธรรมชาติโครงการศูนย์ภูมิรักธรรมชาติโครงการศูนย์ภูมิรักธรรมชาติโครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00น. เดินเที่ยวชมภายในศูนย์แล้วสามารถเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น มีจำหน่ายให้ได้ซื้อเป็นขอฝาก ได้อุดหนุนสินค้าชุมชนครับ ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ต้องไปเที่ยวศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติจังหวัดนครนายก “เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้” ครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณและสวัสดี

Advertisement

Advertisement

โครงการศูนย์ภูมิรักธรรมชาติโครงการศูนย์ภูมิรักธรรมชาติเรื่องและภาพโดย : หนุ่ม-สุทน รุ่งธัญรัตน์

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/sutonfm100.5/

#ติดตามฟังเรื่องราวการเดินทางเที่ยวทั่วไทยทางคลื่นข่าว100.5fm ทุกวันอาทิตย์เวลา 10.10-11.00 น.

#เที่ยวเพลิน #เก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุทน #bigmaptravel #Tourism local life ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวไทยยั่งยืน