ทำไม ”สงเคราะห์บุตร” ไม่ได้เยียวยา 3,000 บาท

หลังจากที่ ครม.ได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้คนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนโดยการจ่ายเงินจะเป็นการจ่ายครั้งเดียวเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท3,000บาท

 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 63 เงินเยียวยาออกแล้วทำไมของลูกเราไม่ได้เงินเยียวยา 3,000 บาททั้งๆ ที่ลูกเราก็เป็นกลุ่มเปราะบาง คือ เด็กแรกเกิดและยังได้เงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 600 บาทเหมือนกัน กล่าวคือว่า เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการของกระทรวงพัฒนาสังคมและสวัสดิการมนุษย์จึงมีการเยียวยาเฉพาะกลุ่ม "อุดหนุนบุตร"

     ส่วนที่ว่าลูกของเราเกิดมาเป็นเด็กแรกเกิดลูกเราจะได้เงินอุดหนุนบุตรเดือนละ 600 บาท และเงินเยียวยา 3,000 บาทเลยหรือไม่นั้น ยังไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อลูกเราเกิดมาเราต้องไปติดต่อทำการลงทะเบียนสมัครที่ต้นสังกัด ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ( อ.บ.ต.), กระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการมนุษย์จังหวัด ( พ.ม.จ.) , เทศบาล แล้วหลังจากนั้นก็รอให้เขาอนุมัติมาก่อน ลูกเราถึงจะได้เงินอุดหนุนเด็กเดือนละ 600 บาท และเงินเยียวยา 3,000 บาท น่ะค่ะเเรกเกิดเด็ก

Advertisement

Advertisement

     ส่วนเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 600 บาท/บุตรหนึ่งคนซึ่งจะได้ตั้งแต่บุตรมีอายุแรกเกิดไปจนบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ โดยครอบครัวหนึ่งจะได้สิทธิ์ตรงนี้คราวละไม่เกิน 3 คน ( บุตร 3 คน ) หรือไม่เกิน 1,800 บาทต่อเดือน เงินสงเคราะห์บุตรกับเงินอุดหนุนบุตรเป็นเงินช่วยเหลือคนละส่วนกัน เพียงแต่ได้เงินเท่ากันคือเดือนละ 600 บาท/เดือน จนเด็กครบอายุ 6 ปีบริบูรณ์เหมือนกันจึงอาจทำให้แม่ๆ หลายคนสับสนและพลาดสิทธิ์ที่ตนเองควรจะได้รับบุตร 3คน

Advertisement

Advertisement

     เงินอุดหนุนบุตรนั้นมีไว้ช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้ต่ำำ มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี พ่อแม่บุญธรรมสามารถรับสิทธิ์นี้ได้ด้วย

สรุปสั้นๆ ง่ายๆ  เงินเยียวยา 3,000 บาท

“สงเคราะห์บุตร” ไม่ได้ !!!

“อุดหนุนบุตร” ได้ !!!

เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์ให้กับแม่ๆ หรือใครหลายๆ คนและหวังว่าทุกคนจะได้รับความช่วยเหลือกันถ้วนหน้านะคะ

สุดท้ายนี้..ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ


ภาพถ่ายจาก..นักเขียน # ยิ้มหน่อย #