ศูนย์วิจัยความสุขมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล (Seoul National University) X Kakao ร่วมกันในการวิเคราะห์โครงการวัดความสุขของเกาหลี 'ดัชนีสุข' ตามอายุและเดือนพบว่า

https://www.pexels.com/photo/two-people-being-isolated-3952191/ไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกในปัจจุบันนี้ ทำให้เกิดผลกระทบต่อหลายฝ่าย และส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อบุคคลทั่วไป และนักเรียนนักศึกษาก็เป็นอีกกลุ่มคนที่โดนผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน วิกฤตในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์อีกครั้งเลย การกระจายของไวรัสในทุก ๆ ประเทศทำให้เกิดการชะลอตัว ในการเปิดเรียนของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย สถานศึกษาแต่ละแห่งถูกเลื่อนเปิดเทอมแบบไม่มีกำหนด มีหลายสนามสอบสำคัญ ๆ ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดด้วยเช่นเดียวกัน จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้นักเรียน นักศึกษาหลายคนรู้สึกกังวลใจ แน่นอนมันจะลำบากตั้งแต่วันนี้จนถึงในอนาคต เพราะกำหนดการสอบต่าง ๆ ถูกเปลี่ยนแปลง ทำให้นักศึกษาที่กำลังจะจบเกิดความกังวลใจ และในปัจจุบันมีผู้สมัครสอบอาชีพเฉพาะอยู่หลายอาชีพเหมือนกันที่ยังสอบไม่ได้ เพราะถูกการสอบถูกเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด ทำให้บางคนที่จบมาจากปีที่แล้วยังคงประกอบอาชีพไม่ได้ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลกระทบมาจากไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในแผนวิชาการโดยรวม เพราะพวกเขาให้ความสนใจกับภาคการศึกษาและเกรดเฉลี่ย 

Advertisement

Advertisement

https://www.pexels.com/photo/photo-of-boy-watching-through-imac-4145243/โดยจากผลการวิจัยของ ศูนย์วิจัยความสุขมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล (Seoul National University) X Kakao ของเกาหลีใต้ การวิเคราะห์ผลการดำเนินการในหมู่วัยรุ่นพบว่าร้อยละ 10 ความสุขในชีวิตถูกทำลาย และแทนที่ด้วยความเครียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้อยละ 10 จะได้สัมผัสกับเรื่องราวที่มีความหมายต่อชีวิตต่ำมากกว่าปกติ หากผู้สมัครทดสอบความสามารถทางด้านการศึกษาและวิชาชีพ เกิดความวิตกกังวลและความกังวลใจนี้อาจจะยาวนานไปจนถึงสิ้นปีนี้ เนื่องจากการสอบทั้งหมดถูกเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนด โดยเฉลี่ยในปี 2020 ดัชนีความสุขของวัยรุ่นในเกาหลีใต้ถือว่าต่ำมาก โดยจากผลการรวบรวมข้อมูลพบว่าตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ระบาดอย่างหนักในเกาหลีเป็นต้นมา ทำให้วัยรุ่นเกาหลีเกิดความเครียดสะสมอย่างต่อเนื่อง

Advertisement

Advertisement

https://www.pexels.com/photo/people-wearing-diy-masks-3951628/โดยดัชนีความสุขของวัยรุ่นในปีนี้ลดลงกว่า  5.02% โดยค่าเฉลี่ยลดลงกว่าปี 2019 อยู่ 4% หลังจากการวิเคราะห์ต่อไปข้อมูลของปีนี้ ผลการลดลงของดัชนีความสุข ไม่ได้เกิดจากผลกระทบการเลื่อนสอบไปแบบไม่มีกำหนดแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยได้รับการยืนยันจากนักเรียน นักศึกษาชาวเกาหลีใต้ว่าการเลื่อนสอบมีผลอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของพวกเขา เพื่อที่จะทำความเข้าใจแง่มุมหนึ่งของดัชนีความสุขของวัยรุ่นที่ลดลงในปีนี้ โดยจำแนกเป็นดัชนีความพึงพอใจในชีวิต ความหมายของชีวิต ความเครียด อารมณ์เชิงบวก การรวบรวมข้อมูลพบว่าความเชื่อมั่นที่ลดลงอย่างมากในตอนนี้ของวัยรุ่นทำให้ผลรวมของดัชนีความสุขในปีนี้ลดลงถึง 5.02% นั้นเอง และยังมีปัจจัยมากมายในช่วงนี้ที่ทำให้วัยรุ่นส่วนใหญ่กดดันอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังจะจบการศึกษา ดังนั้นจึงอาจจะสรุปได้ว่าผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ส่งผลโดยตรงต่อวัยรุ่น

Advertisement

Advertisement

https://www.pexels.com/photo/woman-holding-sign-3951602/จากผลการวิจัยของเกาหลี เมื่อมาเทียบกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทย วัยรุ่นไทยก็คงจะรู้สึกไม่แตกต่างจากที่เกาหลีกำลังประสบปัญหา เพราะการสอบแทบทุกอย่างถูกเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนด การเปิดเทอมของนักเรียนนักศึกษาก็ถูกเลื่อน ทำให้วัยรุ่นในวัยที่กำลังจะต้องทดสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย หรือทดสอบเพื่อได้รับใบประกอบวิชาชีพ เกิดปัญหาอย่างต่อเนื่อง และสิ่งสำคัญในตอนนี้ก็น่าจะเป็นผลกระทบทางด้านการเงินของผู้ปกครอง มีผลอย่างมากต่ออนาคตของวัยรุ่นไทยเช่นเดียวกัน และหลังจากจัดการกับไวรัสตัวนี้ได้ วัยรุ่นหลายคนก็ยังคงมีความหนักใจกับเส้นทางชีวิตไม่น้อย ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อวัยรุ่นทั่วโลก


ภาพหน้าปก โดย pexels/ ภาพที่1 โดย pexels/ ภาพที่2 โดยpexels / ภาพที่3 โดย pexels / ภาพที่4 โดย pexels