ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 นั้น ภาคธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงประชาชนคนทำงานทั่วไป ต่างได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากมาตรการปิดเมือง หลายคนมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูง ทั้งการดูแลครอบครัว ผ่อนรถ ผ่อนบ้าน กิจการร้านค้า หรือที่ดินทำกิน ในขณะที่รายได้กลับลดน้อยถอยลง หรือไม่มีเลยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการช่วยเหลือผ่อนปรนในระยะที่ 1 จากภาครัฐออกมาบ้างแล้วก็ตาม แต่สภาพเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวกลับมาเหมือนดังเคยเป็น ทำให้เกิดภาระหนี้สินล้นพ้นตัว ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ตระหนักถึงปัญหานี้เป็นอย่างดี จึงได้เกิดโครงการ ทางด่วนแก้หนี้ โทร 1213 ตัวช่วยลูกหนี้ที่มีปัญหากับธนาคาร ขึ้นมา
ทางด่วนแก้หนี้ , 1213 , ลูกหนี้รายย่อย , กู้เงิน , ธนาคาร , จำนำรถ , ผ่อนบ้าน , เยียวยา

ทางด่วนแก้หนี้ , 1213 , ลูกหนี้รายย่อย , กู้เงิน , ธนาคาร , จำนำรถ , ผ่อนบ้าน , เยียวยา

ในสภาพความเป็นจริงการมีหนี้สินต่าง ๆ เมื่อครบกำหนดชำระแล้ว ก็ต้องชำระ หากไม่ชำระภายในกำหนดเวลาก็จะถูกคิดดอกเบี้ยเพิ่มเข้าไปในเงื่อนไข และหากตกลงกันไม่ได้ ก็อาจจะเป็นคดีความถูกฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาล นี่จึงเป็นที่มาของการเกิดทางด่วนแก้หนี้ โทร 1213 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ผ่อนคืนไม่ไหว ชำระได้ไม่ตามกำหนด การผ่อนปรนต่าง ๆ จ่ายหนี้ไม่ไหว ผลกระทบจากดอกเบี้ย คุณสมบัติไม่ผ่าน หรืออื่น ๆ เพื่อให้เกิดสภาพคล่อง และช่วยในการเจรจากันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้

Advertisement

Advertisement

ทางด่วนแก้หนี้ , 1213 , ลูกหนี้รายย่อย , กู้เงิน , ธนาคาร , จำนำรถ , ผ่อนบ้าน , เยียวยาทางด่วนแก้หนี้ , 1213 , ลูกหนี้รายย่อย , กู้เงิน , ธนาคาร , จำนำรถ , ผ่อนบ้าน , เยียวยาโดยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ชี้แจงว่า ทางด่วนแก้หนี้ โทร 1213 เป็นเพียงช่องทางเสริมที่จะเข้ามาช่วยลูกหนี้ที่ประสบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในกรณีที่ลูกหนี้เจรจาเรื่องหนี้สินกับสถาบันการเงิน/ธนาคารที่ทำธุรกรรมไม่สำเร็จ ไม่สามารถติดต่อได้ ไม่สามารถเดินทางไปได้ หรือใช้ระยะเวลายาวนานเกินไป

Advertisement

Advertisement

ทางด่วนแก้หนี้ , 1213 , ลูกหนี้รายย่อย , กู้เงิน , ธนาคาร , จำนำรถ , ผ่อนบ้าน , เยียวยาทางด่วนแก้หนี้ , 1213 , ลูกหนี้รายย่อย , กู้เงิน , ธนาคาร , จำนำรถ , ผ่อนบ้าน , เยียวยาสำหรับลูกหนี้ที่มีปัญหาไม่สามารถตกลงกับเจ้าหนี้ได้ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ยินดีให้ความช่วยเหลือ ด้วยการคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ ทางด่วนแก้หนี้ กดยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งาน ใส่ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ อีเมล (ถ้ามี) แล้วก็ใส่เหตุผล หรือคำอธิบายประกอบคำขอว่าต้องการให้ความช่วยเหลือในเรื่องใด หรือสามารถร้องเรียน แจ้งเบาะแส สอบถามเรื่องอื่นได้ ด้วยการโทร 1213 ในวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น. หรือติดต่อทางอีเมล [email protected] ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

สามารถดูปัญหาเพิ่มเติมได้ที่ 

ถาม-ตอบ ทางด่วนแก้หนี้สำหรับประชาชนทั่วไป

 

ติดตามมาตรการช่วยเหลือระยะ 2 ได้ที่นี่ 

เช็คด่วน !! มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 2 เพิ่มวงเงิน ลดดอกเบี้ย 

Advertisement

Advertisement

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทางด่วนแก้หนี้ , 1213 , ลูกหนี้รายย่อย , กู้เงิน , ธนาคาร , จำนำรถ , ผ่อนบ้าน , เยียวยา