• ประวัติพระอรหันต์จี้กง 

อรหันต์จี้กง เป็นความเชื่อของลัทธิเต๋า ตามตำนาน เดิมท่านเป็นชาวเมือง เทียนไถ เป็นนักบวชอยู่ที่วัด เล่งอุ้ง เมือง หางโจว ประเทศจีน มีชื่อเดิมว่า ซิวอ้วง แซ่ลี้ ชื่อในทางธรรม มีนามว่า เต้าจี้ ท่านมักจะใช้วิธีสอนธรรมะที่ไม่เหมือนพระรูปอื่น ท่านชอบใช้วิธีสอนสารพัดวิธีสุดแปลกพิสดาร บางครั้งก็ใช้วิธีการสอนโดยใช้วิธีที่รุนแรงให้หลาบจำ   พระอรหันต์จี้กงท่านใช้วิธีสั่งสอนผู้ที่ชอบรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่า โดยการสั่งสอนคนเหล่านั้นให้หลาบจำ และต้องสำนึกบาปที่ตนได้กระทำทุกครั้งไป จนทำให้ชาวบ้านที่เคยถูกรังแก อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข และก็ไม่มีคนพาลมารังแกอีกเลย ประวัติพระอรหันต์จี้กง

เรื่องการกินอาหาร ท่านเป็นพระที่ไม่เคร่งครัดในเรื่องการรับประทานอาหาร เพราะพระจีนต้องทานแต่อาหารเจ แต่พระอรหันต์จี้กง ไม่เคร่งครัดในเรื่องนี้ ท่านเคร่งครัดในเรื่องการถือศีลที่ใจ ไม่ใช่ที่ปาก ท่านเป็นพระที่ทานเนื้อสัตว์และสุราเป็นอย่างมาก ท่านจึงถูกขับไล่ให้พ้นวัด และเร่ร่อนไปตามสถานที่ต่าง ๆ

Advertisement

Advertisement

ท่านชอบปฏิบัติตนแบบสบาย ๆ ท่านใส่เพียงชุดจีวรขาด ๆ และรองเท้าขาด ๆ ท่านเป็นนักบวชที่ไม่สำรวมกิริยา เจอหน้าใครก็ทัก เจอหน้าใครก็ส่งยิ้มหวาน ๆ ให้ตลอด เมื่ออากาศหนาว ท่านก็ไม่หนาว ยามอากาศร้อน ท่านก็ไม่ร้อน หลักการใช้ชีวิตของท่าน ล้วนมีแต่ปริศนาธรรมแฝงไว้เสมอ  ตลอดชีวิตของท่าน ท่านถือศีลแบบ พุทธจิต สั่งสอนอบรมชาวบ้าน จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของท่านปาฎิหารพระอรหันต์จี้กง

ปาฏิหาริย์อรหันต์จี้กง 

เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่วัดแห่งหนึ่ง และวัดต้องการไม้มาทำการซ่อมแซม ซึ่งต้องใช้ไม้จำนวนมาก ท่านก็ได้แสดงปฏิหาริย์ โดยการสะบัดจีวรของท่านไปยังภูเขาลูกหนึ่ง และต้นไม้จำนวนมากก็ถูกถอนรากถอนโคนออกมาจากภูเขา จำนวนมากมาย ไหลลงมาตามลำน้ำ และไม้เหล่านั้นก็ได้ไปกองรวมกันอยู่ในหลุมที่ไว้ใช้สำหรับเทขี้ธูปจำนวนมากมาย เมื่อชาวบ้านเดินไปดู จึงพบว่ามีกองไม้จำนวนมากพอ ที่จะใช้สร้างวัดขึ้นใหม่ได้เลย

Advertisement

Advertisement

ท่านมรณะภาพ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ.1207 

บทสวด อรหันต์จี้กง

นำโม จี้กง อ๊วงฮุด โจวซือ

นำโมฮุด นำโมหวบ นำโมเจ็ง

ไต่ซื้อ ไต่ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง

นำโม จี้กง อ๊วงฮุด โจวซือ 

ฮุดฮวก ป๋อเพ็งอัง


ภาพประกอบโดย ผู้เขียน

ภาพปกตัดต่อโดย ผู้เขียน