หนอนขอแนะนำสถานที่แสวงบุญ ตามรอยเสด็จพระพาสต้น ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ เพื่อความศิริมงคล ขอนำเสนอวัดในจังหวัดทางภาคใต้ทั้งหมด ๙ แห่ง ใน ๗ จังหวัดด้วยกัน ได้แก่

          ในบทความนี้จะกล่าวถึง วัดวัง ค่ะเพื่อนๆ

...ไปแวะที่บ้านพระยาจางวาง แล้วไปวัดวังซึ่งเป็นวัดถือน้ำ กลับ
จากวัดวังสั่งให้อาเรือมารับที่บ้านพระยาจางวาง เพราะอยากดูทางน้ำ...

          บทความจากหนังสือท่องเที่ยว แสวงบุญ๑๓๖วัด ตามรอยเสด็จประพาสต้น ผู้แต่ง ม.สุปุตฺติโก

Advertisement

Advertisement

          วัดวังถือเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดพัทลุงคาดว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะแต่เดิมเคยเป็นสถานที่ทำพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองพัทลุง

รั้วพระอุโบสถ

หน้าบันประดับเครื่องลำยอง

          จากที่ศึกษาข้อมูลสันนิษฐานว่าวัดวังสร้างขึ้นเพราะสมัยนั้นได้ย้ายเมืองพัทลุงมาตั้งที่โคกลุง ซึ่งแต่เดิมบริเวณนี้ยังไม่มีวัดประกอบพิธีทางศาสนา พอสร้างวัดเสร็จแล้วก็พิจารณาว่าวัดควนมะพร้าว ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาแต่เดิมนั้นอยู่ไกลจากตัวเมืองมากเกินไป เลยเปลี่ยนสถานที่ทำประกอบพิธีที่วัดวังแทน จนกระทั้งทางราชการได้ยกเลิกพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาและย้ายเมืองพัทลุงจากตำบลลำปำไปตำบลคูหาสวรรค์ ซึ่งก็คือที่ตั้งเมืองพัทลุงปัจจุบัน  ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๖๙ วัดวังก็เริ่มทรุดโทรมลงเรื่อย ๆ ทางราชการจึงได้ทำการบูรณะซ่อมแซมวัดวังราวๆ พศ.. ๒๕๑๒ ทำให้วัดมีความมั่นคงถาวรจนถึงทุกวันนี้

Advertisement

Advertisement

อนุสาวรีย์พระยาพัทลุง ขุนคางเหล็ก

          ด้านในวัดวังมีจิตรกรรมฝาผนังที่วิจิตรงดงาม คาดว่าเป็นช่างฝีมือคณะเดียวกับที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จิตรกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ ภาพส่วนใหญ่นิยมใช้สีแดงและสีน้ำเงิน

พระพุทธรูปในพระอุโบสถ

ภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพจิตรกรรมฝาหนัง02

  • การเดินทาง ขับรถยนต์จากตัวเมืองพัทลุงวิ่งมาตามถนนอภัยบริรักษ์ (ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๗)  ทางเดียวกับที่ไปหาดแสนสุขลำป่า ระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร วัดวังจะอยู่ทางขวา ก่อนถึงวังเจ้าเมืองพัทลุง

 

แหล่งข้อมูลสือค้นและที่มาของรูป

  • https://clib.psu.ac.th/southerninfo/content/1/a1785f62
  • หนังสือท่องเที่ยว แสวงบุญ๑๓๖วัด ตามรอยเสด็จประพาสต้น ผู้แต่ง ม.สุปุตฺติโก