ประตูหน้าวัด

          วัดที่ ๔ เรายังคงอยู่ที่ภาคใต้ หนอนจะพาเพื่อนๆมารู้จัก วัดคูหาสวรรค์ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดสูง อยู่ที่จังหวัดพัทลุง เป็นพระอารามหลวง ถือเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์เสร็จประพาสอยู่หลายพระองค์ด้วยกัน มีพระนามย่อพระปรมาภิไธยจารึกไว้ดังนี้

  •             ๑) จปร. ๑๐๘ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
  •             ๒) ปปร. ๒๕.๑๐.๒๔๗๑ (พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)
  •             ๓) บส. ๓๐.๑๐.๗๓  (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ)
  •             ๔) ภปร. ๑๗.๓.๒๕๐๒  (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)
  •            ๕) สก. ๑๗.๓.๒๕๐๒  (เด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) 

จารึกเสด็จจารึก2จารึก4จารึก5

 

           ตามตำนานของนางเลือดขาวเล่าว่า ตาสามโม กับ ยายเพชร เมื่อถึงแก่กรรมแล้วพระกุมารกับนางเลือดขาวได้นำอัฐิของทั้งสองท่านไปเก็บไว้ในถ้ำคูหาสวรรค์ แห่งนี้

          จดหมายเหตุเสด็จประพาสแหลมมาลายู ร.ศ.๑๐๘ (พ.ศ.๒๔๓๒) รัชกาลที่ ๔ ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่า


เขาคูหาสวรรค์ที่ไปนั้น เมื่อจะเข้าเขตวัดมีสระๆ หนึ่งว่า น้ำจืดสนิท แต่เวลาที่น้ำแห้ง มีถ้ำอยู่ที่ลูกเขาข้างหน้าเป็นโพรงเล็กๆ มีพระพุทรรูปขึ้นไปบนชานชั้นบนอีกชั้นหนึ่งสูงสัก ๗-๙ ศอก เป็นที่ราบกว้างสัก ๓๐ วา มีต้นไม้ใหญ่ปลูกรายรอบ ร่มรื่นดี ที่กลางลานนั้น ยกพื้นอีกชั้นหนึ่ง สูงสัศอกหนึ่ง มีโบสถ์ ๓ ห้อง ไม่มีฝาผนังอย่างโบสถ์ บ้านนอกข้างหัวมืองตะวันตกทั้งปวง มีพระประรานใหญ่ ที่ลานชั้นกลาง มีการเปรียญและกุฏิพระสงฆ์ ปลูกพลับพลาประทับร้อนที่บนนั้น ว่าข้างภูมิที่ท่วงทีเขาดีอย่างยิ่ง เหมือนรานึกำเล่น ถ้จะทำเป็นวัดหลวงจะงามกว่าวัดมหสมณรามมาก ขึ้นนินลาดๆ ไปอีหน่อยหนึ่งถึงปากถ้ำ ที่ปากถ้ำนั้นก็มีเทือกเขาบัง ต้องเดินเฉียงเข้าไปเหมือนกัน ถ้ำยาวสัก ๑๕ วา ข้างแคบๆ กว่าหน่อยหนึ่ง แสงสว่างเข้ได้เต็มหน้าเพราะปากช่องใหญ่ ถ้ำนี้เรียกว่า ถ้ำเงิน เพราะน้ำซึมตะไคร่จับเขียวไปทั้งถ้ำ มีพระพุทรรูปนอนองค์ใหญ่องค์หนึ่ง นั่งใหญ่องค์หนึ่ง ย่อมๆ ลงมา ๒๖ องค์ พระพุทรรูปนั้นก็น้ำเงินไปด้วยกันโดยมาก ข้างหลังพระมีปล่องลงไปได้ลึก จนถึงพื้นล่างมีน้ำในนั้น ทำนองถ้ำหมีแควป่าสัก แต่มืดต้องจุดเทียน ได้จารึกอักษร จ.ป.ร ไว้ที่เพิงหน้าถ้ำอีกแห่งหนึ่ง แล้วเดินทางกลับลงมา เลี้ยวไปตามทางข้างเขาอีกหน่อยหนึ่งถึงถ้ำนางคลอดปากถ้ำสูงประมาณ ๔ วา เป็นวิ้งเข้าไปตื้นๆ ไม่อัศจรรย์อันใด

 

 

 

 


          บทความจากหนังสือท่องเที่ยว แสวงบุญ๑๓๖วัด ตามรอยเสด็จประพาสต้น ผู้แต่ง ม.สุปุตฺติโก 


 

          ภายในถ้ำคูหาสวรรค์ มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัย อีกทั้งมีพระพุทธรูปราวหลายขนาดเรียงกันราว  ๓๗ องค์มีทั้งปั้นด้วยปูนและปั้นด้วยดินเหนียว

หน้าถ้ำคูหาสวรรค์ภายในถ้ำคูหาสวรรค์ภายในถ้ำคูหาสวรรค์          ด้านนอกมีพระพุทธบาทจำลอง ตั้งอยู่บนไหล่เขาด้านบนของถ้ำ จุดนี้ถ้ามองลงมาสามารถเห็นวิวเมืองพัทลุงได้ด้วย

พระพุทธบาทจำลอง          อีกด้านมีถ้ำนางคลอด ทางเข้าสร้างเป็นอาคารไม้ทาเสาสีแดง ภายในถ้ำประกอบไปด้วยประติมากรรมปูนปั้น อาทิ พุทธประวัติตอนเสด็จประทับ ณ ป่าเลไลยก์ เป็นต้น

หน้าถ้ำนางคลอด

ภายในถ้ำนางคลอด
          นอกจากนี้แล้วยังมีวัดแสวงบุญ ตามรอยเสด็จพระพาสต้น ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ เพื่อความศิริมงคล ที่หนอนได้รวบรวมวัดในจังหวัดทางภาคใต้ทั้งหมด ๙ แห่ง ใน ๗ จังหวัดด้วยกัน ได้แก่

 

          ในแต่ละวัดที่ได้แนะนำก็จะมีประวัติศาสตร์และตำนานลี้ลับที่น่าค้นหา เพื่อนๆสนใจก็สามารถไปเที่ยวตามที่หนอนแนะนำได้เลยนะคะ 

การเดินทาง :  ขับรถบนทางหลวงหมายเลข 4047 ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาคูหาสวรรค์ ในตัวเมืองพัทลุง


แหล่งข้อมูลสือค้นและที่มาของรูป

  • หนังสือท่องเที่ยว แสวงบุญ๑๓๖วัด ตามรอยเสด็จประพาสต้น ผู้แต่ง ม.สุปุตฺติโก 
  • https://clib.psu.ac.th/southerninfo/content/1/ee29a5d9

Advertisement

Advertisement