ในปัจจุบันที่มีสินค้าภูมิปัญญาต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งในแต่ละชุมชน หมู่บ้านก็ย่อมมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนของตนเอง ซึ่งชุมชนบ้านอ่าวกระโจม ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ก็เช่นกัน ที่จะมีผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย ทั้งกระเป๋า เปลญวน และตะกร้า โดยในวันนี้เราจะพูดถึงตะกร้าจากเชือกกล้วย

ป้าจำลอง พุ่มฉัตร วิทยากรด้านการสานตะกร้าจากเชือกกล้วย

ตะกร้าจากเชือกกล้วยเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกาบกล้วยที่ชาวบ้านได้ทำขึ้นมา โดยมีป้าจำลอง พุ่มฉัตร เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่การหาอุปกรณ์ วิธีการทำ รวมถึงข้อมูลหลังจากทำเสร็จแล้ว การทำตะกร้านั้นจะเริ่มจากการตัดต้นกล้วยมาลอกกาบออก และนำกาบกล้วยมาตากจนแห้งประมาณ 4-5 วัน โดยกล้วยแต่ละชนิดก็จะให้สีที่แตกต่างกันกล้วยตานีดำ จะให้สีดำเพื่อใช้ในการคั่นกลางลวดลาย กล้วยน้ำว้า และกล้วยตานีขาว จะให้สีขาวโดยใช้เป็นสีหลักในการทำลวดลายของตะกร้า เมื่อตากแห้งแล้วก็นำมาฉีกเป็นเส้นขนาดต่างๆ ตามความต้องการในการใช้ เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ ส่วนขั้นตอนการทำนั้นจะเริ่มจากการนำเส้นเชือกกล้วยมาจุ่มน้ำเพื่อให้นิ่มถักง่าย และนำมาถักเข้าแบบโดยชาวบ้านจะมีตัวแบบที่ใช้ขึ้นรูปให้เป็นทรงทั้งเล็กและใหญ่ มีวิธีการถักเป็นเปียเส้นยาวๆ แล้วค่อยนำมาสานเข้าด้วยกัน และทำลวดลายตามความถนัดของแต่ละคน เมื่อสานตะกร้า กระเป๋าเสร็จแล้วจะต้องทาน้ำมันเคลือบเพื่อให้เกิดความคงทน แข็งแรง รวมถึงเพิ่มความสวยงามด้วย ตะกร้าแต่ละใบจะใช้เวลาถักไม่เท่ากันโดยปกติจะทำ 3-4 วัน แต่ถ้าเป็นลายที่ต้องใช้ความละเอียดก็จะใช้เวลา 5-7 วัน ราคาสินค้าก็เช่นกัน โดยปกติจะมีราคา 300-400 บาท แต่ถ้ายากก็อาจจะมีราคาถึง 800 บาท การทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้เมื่อทำเสร็จแล้วจะส่งไปขายในตลาดสินค้าการเกษตรในตัวเมืองจังหวัดสิงห์บุรี โดยชาวบ้านที่มาทำสินค้าเชือกกล้วยส่วนใหญ่จะทำเพื่อเป็นอาชีพเสริมยามว่างจากการทำนา และชาวบ้านยังบอกอีกว่าการมาทำสิ่งนี้เป็นการรวมตัวเพื่อพบปะ พูดคุยของชาวบ้านอีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้เหงาเกินไป

วิธีการสานตะกร้าจากเชือกกล้วย

ชาวบ้านอ่าวกระโจมมีความตั้งใจในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาสร้างประโยชน์ โดยหวังว่าจะได้รับความสนใจจากคนภายนอก เพราะบางคนก็มีรายได้หลักมาจากการทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ดังนั้นเราควรที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่เพียงแต่ที่นี่แต่ควรจะเป็นทุกที่เพื่อรักษาภูมิปัญญาที่ดีให้คงอยู่ต่อไป

ชาวบ้านชุมชนบ้านอ่าวกระโจม ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี รวมตัวกันพูดคุยและสานตะกร้า

VDO การสานตะกร้าจากเชือกกล้วย