การเยียวยาผู้ใช้แรงงาน และผู้ประกอบอาชีพอิสระได้ดำเนินการไปแล้วในการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com พร้อมกับการเยียวยาเกษตรกรโดยจะเริ่มดำเนินการโอนเงินตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยล่าสุดทางการยางแห่งประเทศไทย ได้มีการเปิดให้แก้ไขข้อมูล และขึ้นทะเบียนเกษตรกรสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 สิ้นสุดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 หลายคนเริ่มสงสัยว่าตัวเองได้รับสิทธิ์การเป็นสถานะเกษตรกร “ชาวสวนยาง” หรือไม่ แล้วจะได้รับเงินเยียวยาไหม บทความนี้ผมจึงจะพาผู้อ่านทุกอ่านทุกท่านมาตรวจสอบสิทธิ์ของตนเอง โดยมีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้ครับ

1. เตรียม “บัตรประชาชน” “สมุดเล่มเขียว” หากเคยขึ้นทะเบียนเกษตรแล้ว

ผู้เขียน2. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.rubber.co.th/gir/index/ ตามลิงก์ที่ได้แนบมานี้ จากนั้นกรอกข้อมูลตามลำดับ คือ ประเภทบุคคลธรรมดา โครงการตรวจสอบทะเบียนการยาง แล้วกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

Advertisement

Advertisement

http://www.rubber.co.th/gir/index/3. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-433-2222 ต่อ 243-245

โดยกระบวนการการเยียวยาทางการยางแห่งประเทศไทย จะส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนและทำการแจ้งข้อมูลไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แล้วส่งให้กระทรวงการคลัง สำหรับหลักเกณฑ์เบื้องต้นสวนยางต้องมีจำนวน 2 ไร่ขึ้นไป แต่ละไร่ไม่น้อยกว่าสิบต้น และโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าไร่ละยี่สิบห้าต้น โดยเกษตรกรสวนยางจะครอบคลุมถึงเจ้าของ ผู้เช่า หรือผู้ทำสวนยาง และคนกรีดยาง ซึ่งมีสิทธิได้รับผลผลิตจากต้นยางในสวนยาง สำหรับใครที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร “ชาวสวนยาง” สามารถใช้แบบฟอร์มตามลิงก์ด้านล่างแล้วนำไปส่งที่การยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้านได้เลย

Advertisement

Advertisement

ขึ้นทะเบียนเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่า/ผู้ทำสวนยาง     

ขึ้นทะเบียนคนกรีดยาง   

หนังสือรับรองจากเจ้าของสวน    

หนังสือมอบอำนาจมาขึ้นทะเบียน 

หนังสือยิมยอมผู้แทนโดยชอบธรรม

http://www.rubber.co.th/gir/index/โดยการเยียวยาครั้งนี้ จะเป็นการเยียวยายึดตามเกษตร “ชาวสวนยาง” ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว พร้อมกันนั้นท่านผู้อ่านทุกท่านหากเป็นเกษตร “ชาวสวนยาง” อย่าลืมเข้าไปลงทะเบียน และติดต่อเพื่อขอขึ้นทะเบียนโดยหากมีการช่วยเหลือในเวลาต่อมาข้อมูลของท่านก็จะไม่ตกหล่น พร้อมทั้งยังได้รับการเยียวยาในส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย


ภาพโดย ผู้เขียน