ลงทะเบียนฟรี!!!!! เรียนฝึกอาชีพออนไลน์ ได้ใบประกาศรับรอง ของ "กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน" กิจกรรมยามว่างในช่วงกักตัว 14 วัน จากสถานการณ์COVID-19

                 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ เกิดคำว่า “ช่วงกักตัว14 วัน” การไม่ออกนอกที่พักอาศัย  ไม่ไปไหนมาไหน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และเพื่อให้เกิดความแน่ใจจริง ๆ ว่าไม่เป็นผู้ติดเชื้อ หลังจากที่ได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง การกักตัวยาวแนวเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์อาจจะทำให้เกิดความเบื่อหน่าย จึงจำเป็นต้องหากิจกรรมยามว่างทำ เพื่อคลายความเหงากัน กิจกรรมที่จะมาแนะนำในครั้งนี้เป็นกิจกรรมช่วยเพิ่มและเสริมทักษะในอาชีพได้ นั้นก็คือ  “การเรียนออนไลน์ฟรี!!!!! กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน”

“การเรียนออนไลน์ฟรี!!!!! กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน” ได้ทั้งความรู้ พัฒนาทักษะแล้ว ยังได้ใบประกาศรับรองอีกด้วย วิธีและขั้นตอนการทำกิจกรรม ง่าย สะดวก ใช้เวลาไม่มาก แถมได้สนทนาสื่อสารกับอาจารย์และเพื่อน ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะต่าง ๆ

Advertisement

Advertisement

ลงทะเบียนฟรี!!!!! เรียนฝึกอาชีพออนไลน์ ได้ใบประกาศรับรอง ของ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมี

  1. คอมพิวเตอร์ /โทรศัพท์มือถือ smartphone /แท็บเล็ต
  2. การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (แนะนำว่าควรเป็น Wifi หรือ อินเตอร์เน็ตบ้าน จะไม่ทำให้ภาพและเสียง ขณะเรียนกระตุก เนื่องจากใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings)

***** โปรแกรม Zoom Cloud Meetings  คือ โปรแกรม video conference ที่ใช้ในการถ่ายทอดสด

ผู้มีรหัสเข้าเรียนสามารถสนทนาและโต้ตอบกับผู้สอน หรือผู้เรียนด้วยกันได้*****

ข้อควรระวัง คือ แนะนำให้ปิดไมโครโฟนระหว่างที่อาจารย์กำลังทำการสอน

โปรแกรม Zoom Cloud Meetings  คือ โปรแกรม video conference วิธีและขั้นตอนการทำกิจกรรม

1.เข้าไปที่เว็ปไซค์  “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน”  คลิกที่  http://www.dsd.go.th/DSD/Home/dsd2559

Advertisement

Advertisement

2. เลือกหัวข้อ >>> ข้อมูลบริการประชาชน >>> กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิกที่  http://www.dsd.go.th/DSD/Home ลงทะเบียนฟรี!!!!! เรียนฝึกอาชีพออนไลน์ ได้ใบประกาศรับรอง ของ 3. เลือกหัวข้อ สมัครใช้บริการ กรอกประวัติส่วนตัว ชื่อ – นามสุกลจริง ,E-Mail ,เบอร์โทรศัพท์ ,หมายเลขบัตรประชาชน เป็นต้น

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิกที่  http://www.dsd.go.th/DSD/Home ลงทะเบียนฟรี!!!!! เรียนฝึกอาชีพออนไลน์ ได้ใบประกาศรับรอง ของ 4. หลังจากที่กรอกข้อมูล ส่วนบุคคล เพื่อเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถ เลือกกิจกรรมหลักสูตรที่สนใจฝึกอบรม

เลือกหัวข้อ >>> อบรมออนไลน์ผู้กักตัว COVID-19   (มีหลักสูตรมากมายให้เลือกเรียน)  

อาทิเช่น การบริหารจัดการตลาดออนไลน์(E-commerce) , การขายของออนไลน์ ,การพัฒนาศักยภาพพนักงานสู่การบริการที่เป็นเลิศ ,เทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,การทำเบเกอร์รี่ ,การทำขนมไทยและเบเกอรี่ ,พนักงานนวดไทย , ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ,ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน ,ภาษาจีนกลางเพื่อการบริการในโรงแรม ,ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ,ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ,การประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ,การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร ,ศิลปะการปักริบบิ้น ,การทำบายศรีจากใบตองสด ,การติดตั้งโซล่าเซลล์ ,การทำน้ำหมักชีวะภาพเพื่อการเกษตร , Smart Farm เกษตรอัจฉริยะ ,การสร้างแอพพลิเคชั่นโมบายระบบแอนดรอยด์  เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิกที่  http://www.dsd.go.th/DSD/Home ลงทะเบียนฟรี!!!!! เรียนฝึกอาชีพออนไลน์ ได้ใบประกาศรับรอง ของ สามารถเลือก วันเริ่มฝึกการอบรม และ วันสิ้นสุดฝึกอบรม จำนวนที่รับเรียนออนไลน์ รวมทั้ง ยังระบุหน่วยงาน สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดที่สอนและรับผิดชอบด้วย กดเลือก สมัคร

แต่ถ้าหากหลักสูตรใดเต็มแล้ว ลองเลื่อนดูหลาย ๆ หน้า เพราะอาจจะมี ชื่อหลักสูตรเดียวกัน แต่เรียนคนละวัน

5. เมื่อได้หลักสูตรที่สนใจแล้ว กรอกข้อมูลในระบบ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิกที่  http://www.dsd.go.th/DSD/Home ลงทะเบียนฟรี!!!!! เรียนฝึกอาชีพออนไลน์ ได้ใบประกาศรับรอง ของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิกที่  http://www.dsd.go.th/DSD/Home ลงทะเบียนฟรี!!!!! เรียนฝึกอาชีพออนไลน์ ได้ใบประกาศรับรอง ของ 6. รอการติดต่อกลับจากทางเจ้าหน้าที่หรือผู้ประสานงาน จาก E-Mail , เบอร์โทรศัพท์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิกที่  http://www.dsd.go.th/DSD/Home ลงทะเบียนฟรี!!!!! เรียนฝึกอาชีพออนไลน์ ได้ใบประกาศรับรอง ของ 7. จากนั้นเจ้าหน้าที่หรือผู้ประสานงาน  จะดึงเราเข้ากลุ่มทาง โปรแกรม Line เพื่อนัดวัน/เวลาเรียน ตามกำหนดการ การให้รหัสเข้าใช้บริการ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings  และข้อมูลอื่น ๆ

นอกจากจะเรียนแล้วได้รับความรู้ เพื่อเพิ่มทักษะ จนสามารถนำมาประกอบอาชีพประจำหรืออาชีพเสริมได้ ยังได้รับใบรับรองเมื่อเรียนครบหลักสูตรและที่สำคัญทุกอย่างคือฟรี!!!!! 

“ช่วงกักตัว14 วัน  จะไม่น่าเบื่อ ..... ถ้ามีความเชื่อในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

มาเรียนออนไลน์ฟรี !!!!  ที่นี่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน” 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิกที่  http://www.dsd.go.th/DSD/Home ลงทะเบียนฟรี!!!!! เรียนฝึกอาชีพออนไลน์ ได้ใบประกาศรับรอง ของ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งเรียน Online  “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน”

คลิกที่  http://www.dsd.go.th/DSD/Home

 

ขอขอบคุณภาพประกอบ

เครดิตภาพปกโดย : Pixabay

ภาพที่ 1 โดย  Namfah Phupha (ผู้เขียนเอง)

เครดิตภาพที่ 2-8 โดย : http://www.dsd.go.th/DSD/Home 

ภาพที่ 9 โดย  Namfah Phupha (ผู้เขียนเอง)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิกที่  http://www.dsd.go.th/DSD/Home ลงทะเบียนฟรี!!!!! เรียนฝึกอาชีพออนไลน์ ได้ใบประกาศรับรอง ของ

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายบน App TrueID โหลดเลย ฟรี !