ปัจจุบันแล้วการใช้ชีวิตแบบใหม่ตามวิถี "New normal" เราหลายๆคนจะต้องปรับตัว และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตหลายๆด้าน เพื่อรับมือกับโรคระบาดใหม่ในช่วงนี้ นั่นก็คือ "เชื้อไวรัสโคโรนา" (Covid-19) เชื้อโควิดตัวนี้ออกมาระบาด ทำให้การใช้ชีวิตหน้าที่การทำงานของเราเปลี่ยน และเราจะต้องรับมือกับมันไปอีกนาน ทำให้เราทุกๆคนจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตไปพร้อมๆกันทั่วโลก จากที่เราเคยออกจากบบ้าน เพื่อไปทำงาน ไปโรงเรียน เราต้องหันมาทำทุกอย่างที่บ้าน เช่น การเรียนแบบออนไลน์ การทำงานแบบออนไลน์ เพื่อป้องกันระยะห่าง หากมีความจำเป็นต้องออกจากบ้านไปซื้อของช็อปปิ้ง หรือแม้กระทั้งไปพบแพทย์ เราต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันโรค ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมหรือบุคคล ต้องล้างมือบ่อยๆอย่างน้อย 3-5 ครั้งต่อวัน เช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางด้านธุรกิจและบริการต่างๆ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันอีกด้วย จึงต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การเปิดระบบและลงทะเบียนออนไลน์ สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระบบซื้อขายและบริการทางออนไลน์ สิ่งนี้ล้วนเกิดเป็นวิถีใหม่ๆในการดำรงชีวิต ซึ่งเราจำเป็นจะต้องปฏิบัติกันอย่างปกติ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งจนเกิดเป็นความพอใจ ในที่สุดทั้งหมดนี้ก็ได้กลายเป็น “New normal” ในสังคมของเราไปนั้นเอง

Advertisement

Advertisement

1.ชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) คืออะไร

เชื้อไวรัสโคโรนา covid-19เชื้อไวรัสโคโรนา covid-19 เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่เพิ่งค้นพบจากผู้ป่วยโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง จะแพร่กระจายผ่านฝอยละองเป็นหลัก ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้ติดเชื้อมีการไอหรือจาม ฝอยละอองเหล่านี้จะลอยอยู่ในอากาศ และตกบนพื้นผิวเราอย่างรวดเร็ว เราอาจจะติดเชื้อได้จากการหายใจของผู้ป่ายโควิด-19 หรือโดยการสัมผัสเนื้อผิวของเชื้อไวรัส แล้วมาสัมผัสตา จมูก หรือปาก ส่งผลต่อการติดติดเชื้อในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป

Advertisement

Advertisement

2.COVID-19 ระบาดเมื่อไหร่?

โรคระบาดโควิด19โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 ไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นไวรัสในกลุ่มโคโรนาที่เพิ่งมีการค้นพบใหม่ (ไม่มีการค้นพบเชื้อนี้ในคนมาก่อน) โดยพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019 เกิดขึ้นในประเทศจีนและได้มีการยืนยันเมื่อวันที่ 31 ธันวาคมปีที่แล้วว่าเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ในเมืองอู่ฮั่น ซึ่งมีประชากรมากกกว่า 11 ล้านคน ได้มีการเก็บเชื้อตัวอย่างนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ และได้ค้นพบเชื้อไวรัสที่ลึกลับ ที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการของโรคปอดที่อักเสบกว่าเชื้อปกติ

Advertisement

Advertisement

3.อาการของ COVID-19                                                                                                                                                                     

อาการของโควิด19 อาการทั่วไปของโควิดมีดังนี้

 1. มีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส
 2. ไอแห้งๆ
 3. ไม่มีเรี่ยวมีแรง
 4. ไอแบบมีเสมหะ
 5. หายใจลำบาก หายใจหอบเหนื่อย
 6. เจ็บคอ
 7. ปวดหัว
 8. ปวดกล้ามเนื้อ
 9. หนาวสั่น
 10. คั่นเนื้อคั่นตัว (นอกจากนี้ยังมีอาการอื่นๆ แต่พบได้น้อย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน คัดจมูก ท้องเสีย)

4.วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19

การเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันเชื้อโควิด19  การป้องกันเชื้อโควิดเบื้องต้นมีดังนี้

 1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เพื่อป้องกันการได้รับเชื้อ และการแพร่กระจายเชื้อให้ผู้อื่น
 2. ควรทานอาหารที่มีประโยชน์ และปรุงสุขอยู่ตลอดเวลา
 3. หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ และใช้เจลแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรค
 4. หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และงดเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง
 5. หลีกเลี่ยงการนำมือมาสัมผัสตา จมูก และปาก โดยไม่จำเป็น
 6. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น หรือผู้ที่ติดเชื้อ
 7. เว้นระยะห่างทางสังคม หรือบุคคล
 8. ควรออกกำลังกายที่บ้านอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันโรค และหมั่นสังเกตด้วยตนเอง
 9. ดูแลและควบคุมสุขอนามัยภายในบ้าน
 10. อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
 11. เมื่อกลับถึงบ้านต้องล้างมือ และอาบน้ำทันที
 12. หมั่นสังเกตอาการตนเองอยู่เสมอ หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง หรือมีอาการโควิด-19 ให้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่น และรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติอย่างไรก็ตามการใช้ชีวิตแบบ New normal ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิด อย่างแรกเลยเราต้องกลับมาเช็คสต๊อกอุปกรณ์ป้องกันโควิด ว่ามีเพียงพอต่อการใช้งานหรือการป้องกันหรือไม่ เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สบู่เหลวแบบพกพา เป็นต้น เผื่อมีความจำเป็นต้องออกจากบ้าน หรือออกไปทำธุระชื้อของกินของใช้ เราจะได้อุ่นใจว่ามีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโควิดอย่างครบครัน ในเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญกับตัวเราอย่างมาก จนกลายเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงของเพื่อนมนุษยชาติ ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องป้องกันตัวเองเพื่อให้มีชีวิตที่อยู่รอด ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิมๆ ต่อจากนี้ชีวิตใหม่ของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบพฤติกรรมของตัวเอง ครอบครัว การเรียนหน้าที่การทำงาน และเราจะใช้ชีวิต "New normal" อย่างมีความสุขไปด้วยกัน

(ขอบคุณภาพฟรี ภาพสวยๆ จาก pixabay.com)