ชายหาดตั้งแต่เริ่มได้ยินข่าวการแพร่ระบาดของโรคร้าย เมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี2562 ผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้สึกว่าจะสร้างความเสียหายได้อย่างไร สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ผ่านวิกฤติหลายเหตุการณ์ เช่นไข้หวัดนก โรคซาร์ส หรือสึนามิ ทำให้มีการวิเคราะห์ความร้ายแรงของโรคและระยะเวลาในการแพร่ระบาดไปต่างๆ นานา จนผ่านไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์2563 บทวิเคราะห์สถานการณ์ของเหล่านักวิชาการ สถานีข่าวและผู้คนที่ผ่านชีวิตร้อนหนาวมาแล้วไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากความร้ายแรงและระยะเวลามีเพิ่มขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดไวรัสชนิดนี้ ทำให้บทวิเคราะห์ต่างๆ กลับมาทบทวนตั้งสมมุติฐานใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่สาเหตุที่เกิด สถานที่เกิด เหตุที่เกิด การแพร่ระบาด ปัจจัยการแพร่ระบาด ระยะเวลาการแพร่ระบาด ความหนักเบาของการระบาดของอาการของผู้ที่ได้รับเชื้อ ระยะฟักตัว ระยะการแพร่เชื้อ อื่นๆ อีกมากมายที่ประดังเข้ามา

Advertisement

Advertisement

ดอกไม้ข่าวเศรษฐกิจชะลอตัวก็เริ่มแพร่กระจาย ข่าวโรงงานการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์บางประเทศปลดพนักงานและปิดตัวลง ข่าวนักท่องเที่ยวลด ข่าวสายการบินลดจำนวนพนักงานงานเพื่อลดต้นทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวบางธุรกิจล้มละลาย ทุกสำนักข่าวทั้งในและต่างประเทศรายงานสิ่งที่ทวีความรุนแรงขึ้น รายงานสถิติการแพร่เชื้อ ผู้ติดเชื้อ ผู้รับการรักษาที่โรงพยาบาล ผู้ที่กลับไปพักรักษาตัวที่บ้าน ผู้ป่วยสะสม และผู้เสียชีวิตในทุกๆ วัน ข่าวการปิดประเทศก็เริ่มขึ้นจากทั่วโลก พร้อมด้วยมาตรการต่างๆ ที่ได้วิเคราะห์คิดค้นมา มาตรการการป้องกันก็มีความเข้มข้นขึ้นเป็นลำดับ ข่าวการล็อกดาวน์จังหวัดก็เกิดขึ้น และเริ่มมีข่าวออกมาตรการให้หยุดงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้ และมีมาตรการการลดจำนวนพนักงานของแต่ละธุรกิจก็เริ่มชัดเป็นรูปธรรม หลายบริษัทที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ต้องตัดลดพนักงาน ลดวันทำงาน ลดเงินค่าบริการ ลดเงินเดือนพนักงาน ลดสวัสดิการ ต่างๆ และสุดท้ายเลิกจ้างพนักงาน บริษัทปิดทำการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

Advertisement

Advertisement

ผีเสื้อกระทบทั้งระบบ ธุรกิจขับเคลื่อนไม่ได้อย่างปกติ พนักงานขาดรายได้มาใช้จ่ายได้ตามปกติ ภาระหนี้บ้างก็ถูกทวงถามติดตาม บ้างก็ถูกยืดระยะเวลา อัตราการผ่อนชำระพร้อมดอกเบี้ยถูกคำนวณใหม่ บ้างก็ถูกยึดเนื่องจากผิดสัญญาการผ่อนชำระต่างๆ เพียงส่วนหนึ่งที่สะท้อนจากการที่ได้รับผลกระทบโดยตรง หนทางการแก้ปัญหายังมองได้ไม่ชัดเจน แก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ให้อดทนและใช้สติปัญญากับการค้นหาวิธีการหารายได้ หรือมองหารายได้เสริมในทุกวัน กำหนดรายจ่ายตามความจำเป็นที่จำใจ ดูแลสุขภาพความคิด สุขภาพจิต สุขภาพกายและสุขภาพของความรู้สึกของคนรอบตัวกับการต่อสู้เพื่อให้พ้นไปกับสถานการณ์ที่ยังไม่ผ่านไป

Advertisement

Advertisement

แมลง

เครดิตภาพปกโดย canva

เครดิตภาพในเนื้อเรื่องโดยผู้เขียนทั้งหมด