ภาพจาก : alirazagurmani9272 / Pixabay

 

              ช่วงนี้ มีกระแสแรงมาก ในการฉีดวัคซีนโควิด 19 มีข้อสงสัยต่าง ๆ นานา ควรฉีดวัคซีนตัวไหน ?  ฉีดแล้วป้องกันเชื้อโควิด 19 ได้จริงไหม ? อันตรายหรือไม่ ?  ด้วยว่ามีผู้เสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีน ได้ เพียง  2 วัน แล้วเสียชีวิต ซึ่งสาเหตุการตายยังไม่แน่ชัด แต่ก็ทำให้หลาย ๆ คน รู้สึกกลัวผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน  ฉีดวัคซีนแล้ว มีโอกาส เสียชีวิต หรือไม่ ?

 

ไวรัสภาพจาก : geralt / Pixabay

 

               จากข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก มีการคิดค้นวัคซีนต้านโควิด 19 จากหลายบริษัท และมีหลายรูปแบบ ซึ่งการฉีดวัคซีนโควิด 19 นั้น จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยป้องกัน แต่หากได้รับเชื้อโควิด 19 แล้ว ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง หลังฉีดวัคซีนเพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน และต้อง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัดเช่นเดิม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะทางสังคม และหลีกเลี่ยงไปในสถานที่แพร่เชื้อ เนื่องจากพบว่า วัคซีนสามารถลดความรุนแรงได้ แต่ยังไม่มีข้อมูลว่าเมื่อฉีดแล้วจะมีภูมิคุ้มกันต้านเชื้อโควิดได้นานเท่าไรนั่นเอง

Advertisement

Advertisement

 

 

วัคซีนภาพจาก :  alirazagurmani9272 / Pixabay

 

                                                    ประเทศไทยเรานำวัคซีนต้านโควิด 19 มาใช้ 2  ชนิด คือ  

 

               1. วัคซีนป้องกันโควิด19   แอสตร้าเซนเนกา (COVID-19 Vaccine AstraZeneca) เป็นวัคซีนแบบ Viral Vector เป็นวัคซีนที่ผลิต  โดยใช้ไวรัสอะดีโนไวรัส ของชิมแพนซี ซึ่งมาดัดแปลงพันธุกรรม ทำให้ไม่สามารถแบ่งตัวได้ และสอดใส่สารพันธุกรรมที่กำกับการสร้างโปรตีน เรียกว่า สไปค์ของไวรัส ซาร์ส หรือ โควิด 19  นับเป็นวัคซีนเชื้อมีชีวิตที่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์ โดยวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพโดยรวมร้อยละ 70.4 ใน  การป้องกัน โรคโควิด 19  ที่มีอาการ และมีประสิทธิภาพร้อยละ 100 ในการป้องกันโรคโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต    

Advertisement

Advertisement

           การฉีดวัคซีนควรฉีดผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ฉีดเข้ากล้ามครั้งละ 0.5 มิลลิลิตร (แนะนำให้ฉีดบริเวณต้นแขน) โดยฉีดทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 ฉีดห่างจากครั้งแรก 4 – 12 สัปดาห์

 

              2. วัคซีนป้องกันโควิด 19  ซีโนแวค CoronaVac หรือ Sinovac COVID-19 vaccine เป็นวัคซีนเชื้อตาย                                    (Inactivated  Vaccine)    วัคซีนมีประสิทธิภาพโดยรวมในการป้องกันโรคแบบมีอาการที่ต้องพบ แพทย์ได้ร้อยละ 77.9  ซึ่งประสิทธิภาพของวัคซีนนั้นแต่ละประเทศมีประสิทธิภาพแตกต่างกัน  

Advertisement

Advertisement

                 การ ฉีดวัคซีนควรฉีดผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งละ 0.5 มิลลิลิตร (แนะนำให้ฉีดบริเวณต้นแขน) โดยฉีดทั้งหมด    2 ครั้ง ครั้งที่ 2 ฉีดห่างจากครั้งแรก 2 – 4 สัปดาห์ (ผู้ที่อยู่บริเวณความเสี่ยงสูงหรือระบาดรุนแรงแนะนำให้ฉีดครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 2 สัปดาห์) แต่ยังไม่มีข้อมูล สำหรับอายุ 60 ปี ขึ้นไป จึงยังไม่แน่ะนำ ให้ไปฉีดวัคซีน โควิด 19 นอกจากว่ามีความจำเป็นเท่านั้น

 

                                          

วัคซีน1ภาพจาก : Tumisu / Pixabay

 

                                         ฉีดวัคซีนต้านโควิด 19 มีผลข้างเคียง หรือ อันตราย ถึงเสียชีวิต หรือไม่ ?

 

                การฉีดวัคซีนนั้น ไม่อันตรายถึงชีวิต แต่อาจจะมีผลข้างเคียงบ้าง  โดยการฉีดวัคซีนต้านโควิด แอสต้าเซนเนกา                                ( Vaccine AstraZeneca )  ผลข้างเคียงที่พบบ่อยหลังการฉีด คือ อาการปวด บวมบริเวณที่ฉีดวัคซีน ซึ่งสามารถหายได้เอง

               อย่างไรก็ตาม วัคซีนนี้ยังไม่ควรให้ในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างมาก เนื่องจากเป็นวัคซีนที่มีเชื้อชีวิต แม้ว่า จะเป็นเชื้อไวรัสที่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์หรือไม่แบ่งตัว แต่ยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยเพียงพอ เช่นเดียวกันยังไม่มี ข้อมูลการใช้วัคซีนในเด็ก หญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตรในขณะนี้   ส่วนการฉีดวัคซีนต้านโควิดซีโนแวค CoronaVac หรือ Sinovac COVID 19  ผลข้างเคียงที่พบบ่อยหลังการฉีด เช่นเดียวกันกับ แอสตร้าเซนเนกา ( COVID 19 Vaccine AstraZeneca )  คือ อาการปวด บวมบริเวณที่ฉีด พบประมาณ ร้อยละ 20 ซึ่งสามารถหายได้เอง

               การฉีดวัคซีนเหล่านี้สามารถทำให้เกิดอาการแพ้รุนแรงได้ในอัตราที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องสังเกตอาการหลังการฉีดอย่างน้อย       30 นาทีในสถานพยาบาลเสมอ และต้องมีการรายงานอาการ ที่ไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนอย่างเข้มข้นและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้วัคซีน และปลอดภัยที่สุด

 

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !