จุลินทรีย์

      ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้มีสิ่งๆหนึ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นมันได้ก็คือ "จุลินทรีย์" ผมจะพามารู้จักกับจุลินทรีย์ในอาหาร ซึ่งอยู่กับตัวเรามานานแล้วเพียงแต่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาปล่าว ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการดู ถึงจะสามารถมองเห็นจุลินทรีย์ได้ จุลินทรีย์ในอาหารสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ จุลินทรีย์ก่อโรค และ จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียภาพโดย Raman Oza จาก Pixabay

 ภาพโดย Raman Oza จาก Pixabay 

1.จุลินทรีย์ก่อโรค เป็นจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในคน โดยผ่านทางอาหารและน้ำเป็นหลัก ซึ่งจุลินทรีย์จะสร้างสารพิษทำให้ผู้ที่บริโภค มีอาหาร คลื่นไส้ ปวดท้อง ท้องเสีย และมีไข้ โดยความรุนแรงของโรคจะมีจากน้อยไปจนถึงทำให้เสียชีวิตได้ ส่วนมากจะอยู่ในกลุ่มที่มีภูมคุ้มกันต่ำ โดยเฉพาะเด็กและคนชราเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงและเกิดโรคแทรกซ้อนได้ภาพโดย skeeze จาก Pixabay

Advertisement

Advertisement

 ภาพโดย 

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7-870361/

2.จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย เป็นจุลินทรีย์ที่พบได้ทั่วไป ทำให้อาหารหรือผลิตภัณฑ์เสือมสภาพไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึงสามารถพบการเสือมเสียได้หลายลักษณะคือ การมองด้วยตาปล่าว การดมกลิ่น และรสชาติของอาหาร เป็นต้น ถ้าหากรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนมากเกินไปก็สามารถทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ภาพโดย Martin Büdenbender จาก Pixabay ภาพโดย Martin Büdenbender จาก Pixabay 

แหล่งที่มาของจุลินทรีย์

-แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยอย่างหนึ่งของจุลินทรีย์ พบได้ในน้ำจืดและน้ำทะเล

Advertisement

Advertisement

-ในดิน เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์หลายชนิด จุลินทรีย์สามารถขยายเซลล์ได้เร็ว

-ในอากาศ สปอร์ของแบคทีเรีย อยู่ในอากาศ สามารถแพร่กระจายไปได้ไกล 

         จุลินทรีย์เหล่านี้อยู่กับเรามานานแสนนาน เพียงแค่เรารักษาความสะอาด กินร้อน ซ้อนกลาง ล้างมือ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้เราห่างไกลจากอาการเจ็บป่วยเหล่านี้

ที่มารูปหน้าปก https://pixabay.com/th/illustrations/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C-1959386/