•     งานที่ดีที่สุดไม่ใช่งานที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด การตีความว่างานที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดเป็นงานที่ดีที่สุดอาจเป็นความคาดหวังที่ผิดพลาดอย่างมากสำหรับบางคน ผลตอบแทนสูงแต่ถ้าไม่เหมาะสม ทำงานไปทนทุกข์ทรมานไปย่อมไม่ใช่งานที่ดีที่สุด
 •     ความสุขที่เกิดจากการทำงานเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและเมื่อเป็นสุขก็สามารถทำงานเพื่อให้ได้งานที่ดีที่สุด แม้ว่าสุขจากการทำงานกับทุกข์จากการทำงานเป็นเรื่องปกติที่ต้องเผชิญสุขจากการทำงานกับทุกข์จากการทำงานเป็นเรื่องปกติที่ต้องเผชิญ และผลตอบแทนจากการทำงานก็เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ผลตอบแทนอาจเป็นเงินหรือเป็นอย่างอื่นก็ได้ตามข้อตกลง เพราะผลตอบแทนจากการทำงานถูกรวมไว้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของความสุขเพราะความสุขย่อมเกิดขึ้นยากหากขาดแคลนหลายสิ่งแต่เป็นหนี้ครบครัน ผลตอบแทนจากการทำงานเป็นส่วนประกอบหนึ่งของความสุข
 •     งานที่ดีที่สุดของแต่ละคนย่อมต่างกัน เพียงเป็นงานที่ทำแล้วมีความสุขมากกว่ามีความทุกข์และเป็นงานที่ได้รับผลตอบแทนด้วยก็พอ บางกรณีมีความสุขเพียงประการเดียวก็เป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากแล้ว บางคนตกงานก็อยากมีงานทำ บางคนทำงานอยู่ก็บ่นว่าไม่อยากทำงาน บางคนมีงานทำก็อยากได้ผลตอบแทนเพิ่ม บางคนเพิ่งได้รับผลตอบแทนเพิ่มก็อยากได้เพิ่มอีก บางคนก็ไม่เคยพอใจกับตำแหน่งหรือหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่เลย บางคนก็อยู่เพื่อนับถอยหลังไปสู่งานใหม่ที่คาดหวังว่าจะดีกว่า

Advertisement

Advertisement

 •     หากสังเกตจะพบว่าปัญหาอยู่ที่ตัวของบางคนนั้นเองที่ไม่สามารถพึงพอใจอะไรได้เลยประกอบกับว่ายังไม่มีศักยภาพมากพอที่จะพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ตัวเองพอใจและเรื่องเหล่านี้จะโทษคนอื่นก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ให้โทษตัวเองเพราะทุกคนสามารถพัฒนาความสามารถได้เสมอ เริ่มต้นที่รู้ขีดความสามารถของตน รู้ข้อจำกัดของตน รู้ว่าสามารถพัฒนาสิ่งใดเพิ่มได้และรู้จักแสวงหางานที่เหมาะสมซึ่งต้องเกิดจากการทำงานที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมอย่างจริงจังก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าใช่งานที่เหมาะสมหรือไม่ ใช่งานที่ดีที่สุดหรือไม่ หากไม่เคยทุ่มเทกับงานใดอย่างจริงจังย่อมไม่พบคำตอบ
 • Advertisement

  Advertisement

 •     ก่อนจะแน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่งานที่ดีที่สุด จำเป็นมากที่จะต้องรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ ที่มีให้ดีที่สุดก่อน ถ้าทำทุกอย่างเต็มที่และอย่างถูกวิธีแล้วมั่นใจว่ารอบ ๆ ไม่เหมาะสม เป็นงานที่ไม่เหมาะสมเลย ไม่ได้มีใจอยากอยู่เลยแต่ที่อดทนทำงานก็เพราะได้ค่าตอบแทนหรือเพื่อผลประโยชน์บางอย่างเท่านั้น ถ้ามั่นใจว่ามีที่ที่เหมาะสมกว่าและสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่จริงพาตัวเองไปสู่ที่ที่พอใจได้ อาจเป็นตำแหน่งที่ใช่กว่า อาชีพใหม่ที่ใช่กว่า บริษัทหรือองค์กรที่มีแนวทางน่าประทับใจมากกว่า อาจได้พบนายจ้างใหม่ที่ถูกจริตต่อกันมากกว่าหรืออาจออกมาริเริ่มก่อตั้งกิจการของตัวเอง ต้องลงมือทำสักอย่างที่ไม่ใช่เพียงบ่นว่าสิ่งอื่นไปเรื่อยโดยไม่เกิดประโยชน์ การลงมือทำอย่างจริงจังย่อมส่งผลให้ได้พบกับงานที่ดีที่สุดแน่นอน แม้งานที่ดีที่สุดของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ทุกคนสามารถมีงานที่ดีที่สุดได้ ทุกคนสามารถมีงานที่ดีที่สุดได้
 • Advertisement

  Advertisement

  ภาพประกอบทั้งหมดโดย Tongluay/ต้นกล้วย