🌲👶 " ธรรมชาติของเด็ก ๆ มักจะชื่นชอบกับสิ่งใหม่ ๆ สิ่งแปลก ๆ " ดังนั้น " เราควรที่จะป้องกันเด็ก ๆไม่ให้หลงไปกับสิ่งที่ไม่ดีที่ได้พบ ได้ยิน ได้เห็น " 👀✨

👉🧽 เด็ก ๆ เหมือนกับ " ฟองน้ำที่สามารถซึมซับ " และเรียนรู้จากสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวได้อย่างง่ายและรวดเร็วมาก 👶✨

ฟองน้ำ 🧽

👫🌈 มนุษย์เราทุกคนมักจะจำประสบการณ์ครั้งแรกของสิ่งต่าง ๆ ที่เราทำได้ดีที่สุด เช่น : กีฬาที่ฉันชอบเล่น สถานที่ที่เราชอบไปเที่ยว คนที่เราสนใจ 🚴‍♂️🏡 

👶✨ " ถ้าประสบการณ์ครั้งแรกของเราในวัยเด็ก เป็นไปในทางไม่ดี " ก็จะทำให้เด็ก ๆ หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ไม่เหมาะสม 💸✨

👉✨ เพราะฉะนั้นพ่อแม่รวมถึงครูบาอาจารย์ต้อง " ดูแลด้วยความระมัดระวังในการป้อนสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตและจิตใจของเด็ก ๆ " 👶🌈

👉📱 เช่น : เพื่อนฝูง โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต นิทานเรื่องเล่าหรือหนังสือ 📚🌈

Advertisement

Advertisement

โทรศัพท์ 📲

👉👶 เพราะ " สิ่งเหล่านี้จะชักจูงเด็ก ๆ ไปในทิศทางต่าง ๆ ทั้งในทางที่ดีและไม่ดีได้ " 🧭✨


👉💕 ควรกวดขันและให้ความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ เช่น : " เกมคอมพิวเตอร์ที่ลูก ๆ เล่น รายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสม ข้อมูลต่าง ๆ ที่หาดูได้จากทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 💻✨

👉🌈 สิ่งเหล่านี้ " สามารถที่จะหล่อหลอมลักษณะนิสัยของเด็ก ๆ ได้ " 👶✨

👉📱 เช่น รายการวิทยุหรือรายการในแอปพลิเคชันมีเรื่องราวหรือภาษาที่หยาบคายไม่ควรให้เด็กได้ฟัง ได้เห็น ได้ดู 👀👂

👉✨ " เพราะจะทำให้เด็ก ๆ ใช้ภาษาในการพูดที่หยาบคายตามไปด้วย " ❌


👉🌈  สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ... " คุณต้องทำตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดในชีวิตของลูก " 📚✨

👉🧠 " คุณจะต้องถ่ายทอดข้อคิด แง่คิด ทัศนคติ ค่านิยมความเชื่อที่ดีให้กับลูกเพื่อปูพื้นฐานชีวิตที่ดีให้กับเขา " 🏆✨

Advertisement

Advertisement

👉🌈 สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำมากที่สุดสำหรับพ่อแม่ที่ไม่รู้ที่จะเริ่มสั่งสอนเขาจะตรงไหน ? นั่นก็คือ.... " นิทาน " 📚✨

นิทาน

👉👶 เพราะ " เด็ก ๆ ไม่ชอบอะไรที่เป็นความรู้หรือสาระอัดแน่นมากจนเกินไป " เพราะจะทำให้น่าเบื่อ 😓

👉📚 นิทานจึงตอบโจทย์มากเพราะ " ทำให้เด็ก ๆ สนุกสนานไปกับเรื่องราวและยังได้สาระข้อคิด แง่คิด คติเตือนใจอีกด้วย " 🧠✨

👉🌈 และในปัจจุบัน " หนังสือนิทานก็มีขายอยู่มากมายหลากหลายให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกซื้อมาใช้กัน " 📚✨


🙏🌈 ต้องขอขอบคุณรูปภาพจาก Pexels.com เครดิตของรูปภาพทั้งหมด : รูปภาพปก / รูปภาพประกอบที่ 1 / รูปภาพประกอบ 2 / รูปภาพประกอบที่ 3

 

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !