ว่ากันว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม เพราะมนุษย์ไม่สามารถอยู่คนเดียวในสังคมได้ จะต้องมีปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น ต้องพึ่งพาผู้อื่น และให้ผู้อื่นพึ่งพา ดังนั้น คนเรามักต้องการเพื่อนและอยากจะมีเพื่อนใ้หพูดคุย ให้เล่น แชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพราะ คนที่อยู่เคียงข้างสำคัญเสมอ เราจึงควรที่จะรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเพื่อนหรือมิตรภาพ ไว้ใช้สื่อสารและต่อยอดความสัมพันธ์กันต่อไปยาว ๆ ได้ ดังต่อไปนี้

1. like two peas in a pod

มีความหมายถึง ถ้าคน 2 คนอยู่ในสภาพ like two peas in a pod แสดงว่าพวกเขามีความเหมือนกันหรือคล้ายกัน สิ่งที่คล้ายกันของพวกเขาคือลักษณะรูปลักษณ์หน้าตาและอุปนิสัยบุคลิกภาพ และเรามักจะใช้สำนวนนี้แสดงและอธิบายถึงคูแฝดนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น

Mind and Mint are like two peas in a pod.  

(มายด์และมิ้นท์เหมือนคู่แฝดที่เหมือนกันทั้งหน้าตาและนิสัย)

Advertisement

Advertisement

Photo by Bùi Thanh Tâm on UnsplashPhoto by Bùi Thanh Tâm on Unsplash

2. to be on the same wavelength

มีความหมายถึง ถ้าผู้คนอยู่ในสภาพ to be on the same wavelength นั่นคือ พวกเขามีความคิดในทางเดียวกัน เนื่องจาก พวกเขามีไอเดียและความคิดเห็นที่คล้ายกัน และพวกเขาเข้าใจความคิดของกันและกัน ยกตัวอย่างเช่น

Ross and David work well together because they are on the same wavelength.

(รอสและเดวิดทำงานร่วมกันได้กันเป็นอย่างดี เพราะว่าพวกเขาอยู่ในคลื่นเดียวกันหรือมีความคิดเหมือนกัน)

Photo by Muhammad Faiz Zulkeflee on UnsplashPhoto by Muhammad Faiz Zulkeflee on Unsplash

3. a shoulder to cry on

มีความหมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะฟังเรื่องราวปัญหาของคุณและให้การสนับสนุนคุณ ให้กำลังใจคุณ และทำให้จิตใจคุณดีขึ้น หรือก็คือ คนที่มีไหล่ไว้ให้ซบให้เราร้องไห้ที่ไหล่ของเขานั่นแหละ ยกตัวอย่างเช่น 

Advertisement

Advertisement

Bob needs a shoulder to cry on. (บ๊อบต้องการใครสักคนที่ฟังปัญหาของเขาเป็นไหล่ให้เขาซบ)

Mark is her shoulder to cry on when she is sad. 

(มาร์กเป็นไหล่ให้เธอซบฟังปัญหาของเธอในตอนที่เธอเศร้าเสียใจ)

Photo by Anthony Tran on UnsplashPhoto by Anthony Tran on Unsplash

4. to stick up for someone

มีความหมายถึง ปกป้องและสนับสนุนใครบางคนในความขัดแย้งหรือการโต้แย้ง ยกตัวอย่างเช่น

Anna : You broke my phone. (คุณทำโทรศัพท์มือถือฉันพัง)

Monica : No I didn’t.  (ไม่ ฉันไม่ได้ทำ)

Anna : I don’t believe you. (ฉันไม่เชื่อคุณหรอก)

Max : It’s true. Monica didn’t break your phone.  

(มันคือความจริง มอนิก้าไม่ได้ทำโทรศัพท์ของคุณพังนะ)

ดังนั้น Max is sticking up for Monica. (แมกซ์กำลังปกป้องมอนิก้าอยู่)

Photo by Vojtech Bruzek on UnsplashPhoto by Vojtech Bruzek on Unsplash

Advertisement

Advertisement

คำทั้งสี่คำเหล่านี้เป็นคำที่พูดถึงความสัมพันธ์ทางมิตรภาพ เป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ของเพื่อน เป็นคำที่น่าจะได้ใช้และมีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน นอกจากจะรู้ศัพท์สำนวนเพิ่มขึ้นแล้ว คำเหล่านี้ยังทำให้คุณดูเท่แบบคูล ๆ อีกต่างหาก เพราะฉะนั้นจำให้ขึ้นใจและนำไปใช้จริงกันเถอะ

ภาพปก Photo by Duy Pham on Unsplash