มีหลายคนบอกว่า ความรักทำให้คนเติบโต ความรักทำให้เรารู้จักตัวตนของตัวเอง รู้ว่าเราชอบใครที่มีลักษณะหน้าตา นิสัย คุณสมบัติบางประการของอีกคนหนึ่งที่ตรงใจกับเรา เมื่อเราเกิดชอบใครสักคน เราก็จะพยายามจะจีบจะพยายามหาทางเข้าใกล้คน ๆ นั้น เพื่อทำความรู้จักเขาให้มากขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้มากขึ้น และการนั้นจะต้องมีกลยุทธ์หลายอย่าง เพื่อคว้าใจเขาคนนั้นมาให้ได้ เมื่อตกลงใจคบหากันแล้ว คุณจะต้องเรียนรู้การที่มีอีกคนมาอยู่ในชีวิตคุณ แบ่งเวลาเพื่อให้ความรักยังดีอยู่ ผ่านการทะเลาะ เข้าใจผิด ผานความเจ็บปวดต่าง ๆ ไปให้ได้ เมื่อครั้นคุณแต่งงาน คุณจะต้องวางแผนชีวิตครอบครัว สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว ดังนั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ความรักนั้นทำให้คน ๆ หนึ่งเติบโตขึ้นมากจริง ๆ 

เอาล่ะ! มาที่ Part 3 เป็น Part สุดท้ายของซีรี่ย์บทความคำศัพท์ที่เกี่ยวกับความรักที่รวบรวมคำศัพท์ที่มีประโยชน์และน่าที่จะได้ใช้จริงถ้าหากมีโอกาส มาต่อกันที่คำนี้

Advertisement

Advertisement

1. propose to someone

มีความหมายถึง ขอใครคนหนึ่งที่คุณรักแต่งงานกับคุณ ยกตัวอย่างเช่น

Kane : I’m going to propose to Carol tonight.

(เคนบอกว่า ฉันกำลังจะขอแคโรลแต่งงานคืนนี้)

Jack : Good luck! I hope she says yes!

(แจ็คตอบว่า โชคดีนะ ฉันหวังว่าเธอจะตอบตกลงนะ)

หรือ 

Kane is proposing to Carol on the beach.

(เคนกำลังขอแคโรลแต่งงานที่ชาดหาด)

Photo by Collin Hardy on UnsplashPhoto by Collin Hardy on Unsplash

2. to be engaged

หมายความถึง สภาพที่มีคนมาขอแต่งงาน แล้วอีกฝ่ายตอบตกลงที่จะแต่งงานด้วย นั่นคือพวกเขาหมั่นกันแล้วนั่นเอง

ส่วน engagement เป็นคำนาม หมายถึง ระยะเวลาก่อนที่จะเข้าพิธีแต่งงาน และในระยะเวลา engagement หรือ ระยะเวลาหมั่น ผู้หญิงจะสวม engagement ring หรือแหวนหมั่นที่แสดงว่าเราหมั่นกันอยู่นั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น

Advertisement

Advertisement

Kane and Carol are engaged. Their wedding is next year.

(เคนและแคโรลหมั่นกันอยู่และ งานแต่งงานของพวกเขาจะจัดขึ้นปีหน้า)

และในกรณีเช่นนี้เราจะเรียก Kane ที่เป็นคู่หมั่นฝ่ายชายว่า fiancé และเรียก Carol ที่เป็นคู่หมั่นฝ่ายหญิงว่า fiancée

Photo by Colin Maynard on UnsplashPhoto by Colin Maynard on Unsplash

3. get married

4. tie the knot 

ทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกัน คือ การที่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับใครคนหนึ่งในฐานะสามีหรือภรรยา หรือก็คือ แต่งงานนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น

Kane and Carol are engaged. They are getting married next year.

(เคนและแคโรลหมั่นกันและพวกเขาจะแต่งงานกันในปีหน้า)

Photo by Nyana Stoica on UnsplashPhoto by Nyana Stoica on Unsplash

หรือ

Advertisement

Advertisement

Kane and Carol tied the knot in 2019

(เคนและแคโรลแต่งงานกันแล้วในปี 2019)

Photo by Kendra Allen on UnsplashPhoto by Kendra Allen on Unsplash

คำศัพท์เหล่านี้จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าหากผู้อ่านไม่นำไปฝึกฝนให้เกิดความเคยชิน เพราะเมื่อเรามีโอกาสได้ใช้จริง เราจะไม่สามารถหยิบออกมาใช้ได้เลย เพราะว่าความรักมักจะมาหาคุณโดยไม่รู้ตัวยังไงล่ะ

ภาพปก Photo by chuttersnap on Unsplash

Part 1 

https://cities.trueid.net/article/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-part-1-trueidintrend_93991

Part 2

https://cities.trueid.net/article/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-part-2-trueidintrend_94026