เมื่อปีก่อนผู้เขียนได้สมัครเรียนคอร์ส English for Science, Technology, Engineering, and Mathematics (English for STEM) ของ University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา แน่นอนว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นถึงหนึ่งใน Ivy League หรือมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำระดับโลก เมื่อทางมหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่การเรียนการสอนฟรีออนไลน์ มีหรือที่จะยอมปล่อยให้โอกาสหลุดมือ สำหรับเว็บไซด์ที่ใช้เรียนคลาสออนไลน์นั้นมีชื่อว่า www.coursera.org มีคอร์สให้เลือกเรียนฟรีหลายพันคลาส จากทุกมหาวิทยาลัยทั่วโลก

STEM Science Technology Engineering and MathematicsPhoto by : Canva

สะเต็มศึกษา (STEM Education) ย่อมาจาก Science Technology Engineering and Mathematics Education หากแปลเป็นภาษาไทย มันคือแนวทางการศึกษาที่มีการรวม ศาสตร์วิชาทางด้าน วิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าไว้ด้วยกันในหลักสูตรเดียว ประเทศแรกที่คิดค้นสะเต็มศึกษา คือประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีจุดประสงค์ในการประยุกต์ศาสตร์วิชาทั้งสี่ มาใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต

Advertisement

Advertisement

การทดลองของเด็กกับลูกบอลหลากสี Kid experiment with colors balls.Photo by : Unsplash

สำหรับ English for STEM นั้น จะเป็นการสอนด้วยภาษาอังกฤษทั้งหมด เนื้อหาของหัวข้อที่จะพูดถึงในคลาสนั้นเกี่ยวกับ นาโนเทคโนโลยี พลังงานโซล่าร์เซลล์ และการสอนใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มีบทเรียนอยู่ทั้งหมด 2 ยูนิต โดยแต่ละสัปดาห์ใช้เวลา 6 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 สัปดาห์ สำหรับท่านใดที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษกับวิชาสะเต็มศึกษา สามารถเรียนได้จนจบคอร์สโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ท่านที่ต้องการใบประกาศนียบัตรจาก University of Pennsylvania ต้องทำการบ้าน ตอบคำถามระหว่างเรียน และหลังเรียน ร่วมกับเพื่อน ๆ ที่กำลังเรียนออนไลน์อยู่ทั่วโลก ทั้งทางการพิมพ์ และทางวีดีโอ หากมีคะแนนรวมในปลายภาคต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทางมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถออกใบประกาศนียบัตรให้

Advertisement

Advertisement

lPhoto by : Writer

Finished coursera coursePhoto by : Writer

เมื่อสอบผ่าน ขั้นตอนต่อไปคือ การจ่ายเงินซื้อใบประกาศนียบัตรค่ะ สำหรับราคาใบประกาศนียบัตร คอร์ส English for STEM ของมหาวิทยาลัย UPenn อยู่ที่ประมาณ 1,600 บาท (49$) ความรู้ที่ได้จากการเรียนคอร์สนี้คือ ได้ฝึกการทดลอง การคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา, ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง, ฝึกการสื่อสารกับผู้อื่น และวิจารณ์บทความอย่างมืออาชีพ แถมยังได้ใบประกาศนียบัตรไว้ประดับประวัติการสมัครงานอีกด้วยค่ะ

Advertisement

Advertisement

ท่านใดที่สนใจสามารถสมัครเข้าศึกษาคอร์ส English for Science, Technology, Engineering, and Mathematics ได้ที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้ค่ะ

https://www.coursera.org/learn/stem


Cover photo by : Pexels