วันเด็กแห่งชาติ หากจะพูดถึงอย่างเป็นทางการสักหน่อย คงต้องพูดถึงที่มาที่ไป และประวัติการกำเนิดเกิดขึ้นของวันเด็กตามข้อเสนอของนาย วี.เอ็ม.กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศ แห่งสหประชาชาติ เราทราบกันดีโดยทั่ว ๆ กัน ว่าวันเด็กจะตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุก ๆ ปี แต่ในครั้งแรกนั้น วันเด็กถูกจัดขึ้นในวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม ในปี พ.ศ.2498 ทว่าต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2506 – พ.ศ.2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ และได้จัดในปีต่อมา คือ วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม พ.ศ.2508 และเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม จึงกำหนดให้วันเด็กตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม เป็นต้นมา

วันเด็กตามจุดประสงค์การจัดกิจกรรมวันเด็กนั้น ส่วนหนึ่งก็เพื่อให้ทุกคนเห็นและหันมาให้ความสำคัญกับเด็ก ๆ และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้มีพื้นที่แสดงออกถึงความสามารถ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ซึ่งไม่เพียงแค่กิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานเท่านั้น แต่หากมองให้ลึก ๆ ไปกว่านั้น เป็นกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อจิตใจของเด็ก ๆ ด้วย ธรรมชาติของเด็กมักจะชอบให้ตัวเองเป็นที่สนใจ และเป็นที่ยอมรับ การที่เด็ก ๆ ได้แสดงออกถึงความสามารถให้คนอื่นเห็น เป็นประสบการณ์ที่ดีของชีวิตในวัยเด็ก เป็นกำลังใจที่ดีอันจะส่งผลดีต่ออนาคตในวันข้างหน้าด้วย

Advertisement

Advertisement

วันเด็ก 2564   ถึงแม้ว่าการจัดกิจกรรมวันเด็กในแต่ละครั้ง มีเด็กอีกหลาย ๆ คนที่ไม่มีโอกาสได้ออกไปแสดงความสามารถของตัวเอง แต่ก็ยังได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรม ได้เปิดหูเปิดตาไปกับสถานที่ต่าง ๆ โดยที่ผู้ปกครองอยู่ใกล้ชิดสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัวไปด้วย จากสภาวการณ์ปัจจุบัน ที่วิถีการดำรงชีวิตในสังคมดำเนินไปอย่างเร่งรีบ นอกจากเร่งรีบแล้วยังไม่หยุดพักด้วย ทำให้หลาย ๆ ครอบครัวแทบจะไม่มีเวลาให้กันเลย การที่มีกิจกรรมวันเด็ก จึงทำให้ทั้งพ่อและแม่ได้วางแผนหยุดกิจการงานต่าง ๆ ได้ให้เวลาให้ความสำคัญกับเด็ก ๆ ลูก ๆของพวกเขา

Advertisement

Advertisement

กิจกรรม วันเด็ก  แม้พ่อและแม่จะบอกรักลูกได้ทุกวัน หรือบ่อยครั้งเพียงใด แต่บางทีอาจจะไม่เท่ากับการมีเวลาคุณภาพให้เขาเพียงแค่วันเดียว ปฏิสัมพันธ์ที่เด็ก ๆ ได้รับจากพ่อแม่ ทำให้เขารับรู้ถึงความรักได้มากกว่าคำพูดหลายเท่านัก กิจกรรมวันเด็กที่ส่งเสริมให้พ่อแม่ลูกมีกิจกรรมร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและให้ความสำคัญต่อกันและกัน วันเด็กจึงถือว่าเป็นมีความสำคัญ ต่อสถาบันครอบครัวอย่างมากเลยทีเดียว

เครดิตภาพ : ปก / 1 / 2 /