ทำไมสิ่งแวดล้อมถึงมีความสำคัญกับมนุษย์มาก

 

ขอบคุณภาพหน้าปกจาก freepik โดย macrovector

ทำไมสิ่งแวดล้อมถึงสำคัญกับมนุษย์ ?

เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งแบบมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติระบบนิเวศต่าง ๆ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย สภาวะทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่น ๆ โดยรอบ อย่างเช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำหรือจะสรุปง่าย ๆ ก็คือสิ่งที่มีอิทธิพลกับมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างจึงสำคัญกับมนุษย์เป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ เริ่มหดหายด้วยกับฝีมือมนุษย์จึงเกิดผลกระทบต่าง ๆ ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน เช่น PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพร่างกายมนุษย์เรา หรือภาวะโลกที่ร้อนขึ้นเกิดจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซที่ปกคลุมชั้นบรรยากาศของโลกหรือก๊าซเรือนกระจกถูกทำลายที่เกิดมาจากการเผาไหม้ของฝีมือมนุษย์ ทำให้ฤดูกาลต่าง ๆ ทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไป เช่น การที่มนุษย์เราตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำไม้ไปทำเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ตกแต่งภายในบ้านจึงทำให้ต้นไม้ลดจำนวนลง โดยทั่วไปแล้วต้นไม้ที่ตัดจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ต้องใช้เวลาในการปลูกและรอมันเติบโตเป็น 10 ปี แต่กลับถูกทำลายด้วยฝีมือของมนุษย์ภายในไม่กี่วันซึ่งถ้าจะปลูกใหม่ก็ต้องรอเป็นระยะเวลาเป็น 10 ปีถึงจะได้ขนาดเท่าต้นไม้ที่ถูกตัดไป ทำให้สภาพเสื่อมโทรมเร็วกว่าที่ควรจะเป็นปัจจุบันยิ่งเทคโนโลยีใหม่เข้ามาในชีวิตประจำวันซึ่งแลกมากับการทำลายสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อย 

Advertisement

Advertisement

seedขอบคุณภาพจาก freepik โดย jcomp

ประเภทของสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง ? 

ประเภทของสิ่งแวดล้อม

1.สิ่งแวดล้อมที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้น เป็นสิ่งที่มนุษย์ศึกษาหาความรู้จนแตกแขนงวิชาใดวิชาหนึ่งและสร้างขึ้นมาแบ่งย่อยได้เป็น

Advertisement

Advertisement

  • สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความสะดวกสบายแก่ส่วนรวม ได้แก่ อุตสาหกรรมจำพวก ตึกคอนโด สนามบิน โรงเรือน โรงเรียน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า 
  • สิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรม เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เรามีกฏระเบียบในการอยู่สังคมร่วมกัน ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจ การปกครอง  กฏหมายบ้านเมือง กฏหมายประเทศ วัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ การศึกษา พฤติกรรม

gardenขอบคุณภาพจาก freepik โดย macrovector

2.สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและไม่ได้ถูกมนุษย์สร้างขึ้น เช่น

  • อากาศ
  • ดิน
  • น้ำ
  • สัตว์
  • ป่าไม้
  • ทะเล
  • พืชสมุนไพร
  • ผลไม้

collectionขอบคุณภาพจาก freepik โดย brgfx

มลพิษอะไรบ้างที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ?

มลพิษที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันเรามีดังต่อไปนี้

Advertisement

Advertisement

มลพิษทางอากาศ เกิดจากการปนเปื้อนของสารเคมีต่อชั้นบรรยากาศส่งผลลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบรวมถึงสิ่งมีชีวิตทั่วโลก

มลพิษทางน้ำ เกิดจากการที่น้ำถูกสิ่งสกปรกหรือสิ่งปฏิกูลจากแหล่งในตัวเมืองเข้าไปผสมกับน้ำสะอาดจนเกิดการผสมกันระหว่างน้ำดีและน้ำเสียและในบางทีโรงงานต่าง ๆ ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำ ลำคลอง หรือทะเลจนเกิดเป็นภาวะมลพิษทางน้ำขึ้น

มลพิษทางดิน เกิดจากสารเคมีที่ใช้ฉีดในการฆ่าศัตรูพืชหรือการใช้ดินเป็นแหล่งทิ้งเศษขยะต่าง ๆ ที่เน่าเสียจนเกิดมลพิษ

pm 2.5ขอบคุณภาพจาก freepik โดย neapneap

วิธีแก้ไขทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นคืออะไร ?

เราสามารถแก้ไขสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้โดยการที่เราทิ้งขยะลงให้ถูกที่ ไม่ทิ้งลงข้างทางหรือการลดใช้สิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นนำถุงพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำใหม่หรือเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า ดูแลรักษาเครื่องยนต์ของรถตัวเองไม่ให้มันเกิดควันดำหมั่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ตรงตามกฏของเครื่องยนต์หรือช่วยกันปลูกต้นไม้ให้กับบ้านเมือง ไม่เผาหญ้าหรือใบไม้ ทิ้งขยะให้ลงถังและควรแยกขยะเมื่อทิ้งลงถัง 

binขอบคุณภาพจาก freepik โดย yusufdemirci

บทสรุป

เพียงแค่พวกเราช่วยกันคนล่ะไม้คนละมือก็ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทิ้งขยะ การปลูกต้นไม้ ทำให้พื้นที่สีเขียวในโลกเรากลับมาจะทำให้อากาศในบ้านเมืองเราดีขึ้นและมลพิษต่าง ๆ จะลดลงไปด้วย