วงจรเลี้ยง หอยหวานน้ำจืด อยู่ในวงแคบของเกษตรกร เชิงเกษตรผสมผสาน เลี้ยงควบคู่ไปกับงานเกษตรอี่นๆ  

  เนื้อขาวเหมือนปลาหมึก นิยมนึ่งสมุนไพร ทำน้ำจิ้ม แบบซีฟู้ด ยำแบบอาหารทะเล หรือ ลวกแคะ เอาเนื้อออก แกง หรือ ผัดเผ็ด

       บ่อแม่พันธุ์ ตามขนาด ของ จำนวน แม่พันธุ์ บ่อฟัก ในบ่อซีเมนต์ หรือกาลามัง และวัสดุ ที่เก็บน้ำได้ ลึก 30 เซนติเมตร และย้ายไปบ่อขุน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร 

  ทางภาคใต้ยังให้ความสนใจ หอยหวานน้ำจืดเป็นที่นิยมของ เกษตรกร ลูกพันธุ์ แม่พันธุ์หอยหวานยังไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของ เกษตรกร

Advertisement

Advertisement