ช่วงโควิด การไปตลาดเป็นเรื่องที่คิดยากที่สุด 

แต่การที่แม่จ๋าอยากกิน ลาบอีสาน 

ลูกอย่างเราก็ต้องออกผจญภัยในทันที

แต่เมื่อลูกอยากกินลาบคั่วเมืองเหนือ

การแบ่งวัตถุดิบจึงเกิดขึ้น นะบัดนี้ 

Advertisement

Advertisement