ในอดีตถึงปัจจุบันมนุษย์ผู้มีวัฒนธรรมได้นำสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปมาเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์หรือการแสดงออกบางสิ่งบางอย่าง เช่น คนอ้วนเราก็จะว่าเขาเป็นหมู ตราสินค้า โลโก้ต่าง ๆ ก็มักจะนำสัตว์ต่าง ๆ มาเป็นสัญลักษณ์ของตราหรือโลโก้นั้น ๆ ไม่แตกต่างอะไรจากภาษาอังกฤษเลยที่มีคำและสำนวนมากมายที่เกี่ยวกับสัตว์และใช้สัตว์สื่อความหมายอะไรสักอย่างหนึ่ง ซึ่งต่อจาก Part 1 คำศัพท์สัตว์ต่าง ๆ ก็จะมีดังต่อไปนี้

1. kill two birds with one stone

หมายความถึง ทำอะไร 2 อย่างสำเร็จได้ในเวลาเดียวกัน หรือทำหน้าที่หรือทำเป้าหมายได้สำเร็จทั้ง 2 อย่างสำเร็จได้ในคราวเดียวกัน หรือก็คือที่คนไทยเรารู้จักกันดี คือ ยิงปืนนัดเดียวได้นก 2 ตัว นั่นเอง

Photo by McCall Alexander on UnsplashPhoto by McCall Alexander on Unsplash

ยกตัวอย่างเช่น

On Saturday afternoon, Jane have 2 tasks : (สถานการณ์วันเสาร์บ่าย เจนมี 2 อย่างที่ต้องทำ)

Advertisement

Advertisement

  • Go to London to buy a new phone.  (ไปลอนดอนเพื่อซื้อโทรศัพท์ใหม่)
  • Read 2 chapters from a book.  (อ่านหนังสือ 2 ตอน)

Jane decided to combine the 2 tasks. (เจนตัดสินใจรวม 2 อย่างเข้าด้วยกัน)

Jane take a train to London and Jane read the book on the train.

(เจนนั่งรถไฟไปลอนดอนและเจนอ่านหนังสือบนรถไฟด้วย)

Jane are killing two birds with one stone.  (เจนกำลังทำ 2 อย่างให้สำเร็จในเวลาเดียวกัน)

Photo by Rathish Gandhi on UnsplashPhoto by Rathish Gandhi on Unsplash

2. take the bull by the horns

หมายความถึง ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยากลำบาก หรือ พุ่งชนปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยากลำบาก  ยกตัวอย่างเช่น

When I lost my job, I took the bull by the horns and immediately applied for a new job.

Advertisement

Advertisement

(ตอนที่ฉันตกงาน ฉันก็ไม่เพิกเฉยท้อแท้ ฉันสมัครงานใหม่เลยทันที)

หรือ

May made a mistake at work. She decided to tell her manager and apologies. She took the bull by the horns. (เมย์ทำงานผิดพลาด เธอตัดสินใจที่จะบอกผู้จัดการของเธอและขอโทษ เธอไม่เพิกเฉยต่อสถานการณ์ที่ยากลำบาก)

Photo by CoWomen on UnsplashPhoto by CoWomen on Unsplash

3. feel like a fish out of water

หมายความถึง รู้สึกไม่สบายใจในที่หรือสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย  ยกตัวอย่างเช่น

Ross didn’t know anyone at her previous school. He felt like a fish out of water

(รอสไม่รู้จักใครเลยที่โรงเรียนเก่าของเธอ เขารู้สึกไม่สบายใจในที่นั้นเลย)

Photo by Channey on UnsplashPhoto by Channey on Unsplash

หรือ

Jack is on holiday in Spain but he doesn’t understand Spanish. He feels like a fish out of water. (แจ็คเที่ยวที่สปน แต่เขาไม่เข้าใจภาษาสเปนเลย เขารู้สึกไม่สบายใจในที่ไม่คุ้นเคยแบบนี้เลย)

Advertisement

Advertisement

บอกเลยว่ามีแต่คำเด็ด ๆ ใครนำไปใช้มีฤทธิ์ทำให้คุณดูมีเสน่ห์ ดูเท่ ดูคูลมากยิ่งขึ้น แต่แค่นี้ยังไม่พอยังมีศัพท์สำนวนรออยู่อีกที่ Part 3 ให้ติดตามและเรียนรู้อีกด้วย 

ภาพปก Photo by Waranont (Joe) on Unsplash