เหตุการณ์ น้ำไม่เชี่ยวแต่ก็มีเรือไปขวาง อันโด่งดังที่เกิดขึ้นจนทำให้เกิดเรื่องปวดหัว หลายๆ ประเทศได้รับผลกระทบ จากสินค้าที่ติดค้างในคลอง จนเดือดร้อนกันไปทั่วโลก คงหนีไม่พ้น เหตุการณ์อุบัติเหตุเรือยักษ์ เอฟเวอร์ กิฟเวน ขวางคลองสุเอชเป็นอาทิตย์ โดยที่คลองนี้ที่ลำเลียงสินค้าที่สำคัญ อันดับต้นๆ ของโลกเทียบเป็นมูลค่ากว่า 12 เปอร์เซน ของการขนส่งทั่วโลกเลยทีเดียว วันนี้เราจึงมาทำความรู้จักเรือยักษ์เจ้าปัญหา และคลองสุเอชที่เป็นประเด็นนี้กันดีกว่า

ship

เรือเอฟเวอร์ กิฟเวน เป็นเรือขนส่งสินค้าของบริษัท เอเวอร์กรีนซึ่งเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่มาก น้ำหนักประมาณ 1.5 แสนตัน กว้าง 200 เมตร และยาวถึง 400 เมตร ถ้าเทียบเป็นความสูงก็ยังสูงกว่าตึก แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนเซส แอท ไอคอนสยาม ตึกที่สุดที่สุดในประเทศไทยที่ยังมีความสูงแค่ 318 เมตรเท่านั้น

Advertisement

Advertisement

the ship 2

 

 

คลองสุเอซ เริ่มขุดในประเทศอียิปต์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2402 ภายใต้จักรวรรดออตโตมัน แล้วเสร็จประมาณปี พ.ศ. 2412 ตัวคลองมีความยาว 193 กิโลเมตร กว้าง 300 - 350 เมตร เป็นคลองที่เดินเรือจากเหนือเริ่มที่ เมืองพอร์ต ซาอิด ไปถึงทางใต้ที่เมืองซุเอซเชื่อมระว่างทะเลเมติเตอรเรเนียนกับทะเลแดงเพื่อใช้เป็นเส้นทางลัดในการเดินทางเรือ ระหว่างทวีปยุโรป กับ เอเชีย  ถ้าไม่มีคลองนี้คุณต้องเสียเวลาเดินทางอ้อม แหลมกู๊ดโฮป ทวีปแอฟริกา เป็นระยะทาง กว่า 8900 กิโลเมตรหรือประมาณ 10 วันเดินเรือเลยทีเดียว

africa mapปัจจุบันคลองสุเอซนี้เป็นของรัฐบาลอียิปต์ถือว่าเป็น คลองที่มีความสำคัญที่สุดในโลกเพราเรือสินค้ากว่า 20000ลำ หรือ สินค้ากว่า 12% ของทั้งโลกถูกลำเอียงผ่านคลองนี้ แน่นอนว่าเหตุการณ์เรือขวางคลองทั้งสัปดาห์นี้ ถ้าลองคำนวนความเสียหายแล้วจะสูงถึง วันละ 300000 ล้านบาท และคิดว่ามีสัตว์ที่ต้องเสียชีวิตมากกว่า 200000 ตัวบนเรืออีกด้วย ส่วนวิธีการกู้เรือออกจากคลองนั้นได้ใช้ทีมกู้ภัยช่วยกันขุดทรายออกไปทางแนวลึกเป็นจำนวนมาก และโชคดีประกอบกับเกิดเหตุการณ์ super fullmoon ทำให้น้ำขึ้นสูงจนช่วยทำให้เรือเอฟเวอร์ กิฟเวนหลุดออกมาได้ในที่สุด

Advertisement

Advertisement

เครดิตรูป

รูปปก จาก Ben Allan เว็บไซต์ unsplash.com

รูปที่ 1 จาก kliempictures เว็บไซต์ pixabay.com

รูปที่ 2 จาก Rok Romih เว็บไซต์ pexel.com 

รูปที่ 3 จาก WikiImages เว็บไซต์ pixabay.com