นับว่าเป็นข่าวดีของเหล่าบรรดานักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือคิดจะศึกษาต่ออยู่ในขณะนี้ ล่าสุด! กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือเรียกย่อๆ ว่า กยศ. ที่เรารู้จักกันดี โดยนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ตำแหน่งผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เปิดเผยข้อมูลการขอกู้ยืมเงินในปี 2564 นี้ สามารถดำเนินการผ่าน Mobile Application บนโทรศัพท์มือถือ ที่มีชื่อว่า “กยศ. Connect” เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอกู้เงิน หากใครที่ยังไม่ได้โหลดก็สามารถไปหาโหลดมาได้แล้วตอนนี้เพราะในวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่จะถึงนี้ก็จะเปิดลงทะเบียนเป็นวันแรกแล้ว

https://www.studentloan.or.th/th/news/1609729911

นอกจากนี้ในปี 2564 เป็นปีแรกที่ทางกองทุนเปิดให้กู้ยืมเงินแก่นักศึกษาในระดับชั้นปริญญาโท ในส่วนของงบประมาณ ทางกองทุนได้จัดเตรียมเงินงบประมาณให้กู้จำนวน 38,000 ล้านบาท เพื่อรองรับผู้กู้ จำนวนกว่า 624,000 ราย และกำหนดวงเงินกู้ยืมได้สูงสุดจำนวน 200,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักสูตรสาขาวิชาที่เลือกเรียนด้วย) โดยมีเงื่อนไขของผู้กู้ยืมเงินดังนี้

Advertisement

Advertisement

https://www.studentloan.or.th/th/news/1601345537

สำหรับเกณฑ์เงื่อนไขในการขอกู้ยืมเงิน แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

ลักษณะที่ 1 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ : รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน

ลักษณะที่ 2 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก มีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ : รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน

ลักษณะที่ 3 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ : รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน

Advertisement

Advertisement

ลักษณะที่ 4 นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดี เพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยให้กู้ในระดับปริญญาโท : รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน

 

ภาพโดยผู้เขียน

ขั้นตอนลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect

  1. เลือก "ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน" และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่ระบุ
  2. เลือกช่องทางการลงทะเบียน มี 2 วิธี คือ 1.ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง และ 2.บัตรประจำตัวประชาชน
  3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่ระบุ กดถัดไป
  4. ระบบจะส่งรหัส OTP ให้ผู้กู้ และให้ผู้กู้กรอกรหัส OTP ที่ได้รับลงในแอปพลิเคชัน
  5. ตั้งรหัสผ่านและยืนยัน เมื่อหน้าจอจะแสดงผลการลงทะเบียนสำเร็จ

ถ้ายังไม่เข้าใจสามารถทำตามวีดีโอตัวอย่างการลงทะเบียนใช้งาน กยศ. Connect ตามนี้ได้เลย...

https://www.youtube.com/watch?v=F9svpuyJL7o

Advertisement

Advertisement


เครดิตภาพปก : MOHI SYED by Pexels

เครดิตภาพประกอบ : ภาพที่ 1 , ภาพที่ 2 , ภาพที่ 3 โดยผู้เขียน

เครดิตวีดีโอประกอบ : Youtube กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา