เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังจากสถานการณ์ผลกระทบจาก COVID-19 เบาบางลง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศให้ฟื้นกลับคืนมา โดยรัฐบาลได้สนับสนุนวงเงินจำนวน 22,400 ล้านบาท ให้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดทำแพคเกจสุดคุ้มเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยแบบครบวงจร ชื่อโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" แบ่งออกเป็น 3 สิทธิ สิทธิที่ 1 รัฐสนับสนุนค่าที่พัก 40% สิทธิที่ 2 รับคูปองมูลค่า 600 บาทต่อวัน สิทธิที่ 3 ได้รับคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% และ "โครงการกำลังใจ" สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยทั้งหมดมีระยะเวลาดำเนินการรวม 4 เดือน ตั้งแต่กรกฎาคมถึงตุลาคม 2563 ถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว เพราะนอกจากจะได้เที่ยวหลังจากที่ต้อง Social Distancing กันมานาน ยังเป็นการช่วยให้รายได้ได้หมุนเวียนไปอย่างทั่วถึง ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น เรามาดูขั้นตอนการลงทะเบียน "เราเที่ยวด้วยกัน" ฉบับเข้าใจง่าย ไปพร้อม ๆ กันเลย

Advertisement

Advertisement

เราเที่ยวด้วยกัน , เที่ยวปันสุข , ลงทะเบียน , กำลังใจ , การท่องเที่ยว , ท่องเที่ยวไทยเราเที่ยวด้วยกัน , เที่ยวปันสุข , ลงทะเบียน , กำลังใจ , การท่องเที่ยว , ท่องเที่ยวไทย📣 สิทธิที่ 1 ส่วนลดค่าที่พัก 40%

สำหรับสิทธิต่าง ๆ ใน เราเที่ยวด้วยกัน สำหรับประชาชน บุคคลทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์นั้น สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีเงื่อนไขว่าจะได้รับสิทธิ์ก็ต่อเมื่อท่องเที่ยว กิน และนอน ในจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียบบ้านของตนเองเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิ์การสนับสนุนค่าโรงแรมที่พักให้ 40% ต่อคืน (คืนละไม่เกิน 3,000 บาท) และให้จองที่พักสูงสุดได้ไม่เกิน 5 คืน สามารถจองกี่ครั้งก็ได้ในการเดินทาง แต่ใช้สิทธิ์ส่วนลดห้องพักได้ไม่เกิน 5 คืน และเมื่อทำการจองที่พักและชำระเงินส่วนแรก 60% แล้วจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนการจองได้ โดยต้องเป็นที่พักที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วเท่านั้น

Advertisement

Advertisement

📣 สิทธิที่ 2 รับคูปองมูลค่า 600 บาทต่อวัน

เมื่อจองที่พักแล้วยังจะได้รับ E-Coupon อีก 600 บาทต่อวัน สำหรับไว้ใช้จ่าย หรือเป็นส่วนลดกิจกรรมต่าง ๆ ในการท่องเที่ยวอีกด้วย เช่น จ่ายค่าอาหาร ค่าซื้อของใช้ ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ฯลฯ โดยจะได้รับ E-Coupon ผ่านระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นรายวัน หลังจาก Check-in เข้าพัก โดยสามารถนำไปชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผ่านทาง Application เป๋าตัง ระบบจะหักเงินในส่วนที่รับสนับสนุน 40% ไม่เกิน 600 บาทต่อวัน แต่ไม่สามารถโอนหรือถอนออกมาใช้เป็นเงินสดได้ และต้องใช้ให้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

📣 สิทธิที่ 3 คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40%

ผู้ที่ขอรับสิทธิ์เดินทางท่องเที่ยว หลังจากลงทะเบียนจองที่พักแล้วจะได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน โดยจะได้รับเงินคืน 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง ผ่านทาง Application เป๋าตัง เช่นกัน การจองที่พัก 1 ห้องนั้น จะได้รับส่วนลดตั๋วเครื่องบินไม่เกิน 2 ใบ และได้ยกเลิกสนับสนุนรถเช่าและรถโดยสาร เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบการเดินทางข้ามจังหวัดได้ สำหรับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินนั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ล้านใบ โดยสายการบินที่ร่วมโครงการจะเป็นสายการบินภายในประเทศ เช่น การบินไทย แอร์เอเชีย นกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ บางกอกแอร์เวย์ ฯลฯ   

Advertisement

Advertisement

www.เราเที่ยวด้วยกัน.com นั้นจะเปิดให้ผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ ที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป แต่สำหรับประชาชนทั่วไป จะเริ่มลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 15 กรกฎาคมเป็นต้นไปเท่านั้น (การรับสิทธิ์อาจมีข้อกำหนดว่าต้องจองภายในกี่วัน เพื่อป้องกันการทิ้งสิทธิ์ และทำให้คนอื่นเสียโอกาส)

เราเที่ยวด้วยกัน , เที่ยวปันสุข , ลงทะเบียน , กำลังใจ , การท่องเที่ยว , ท่องเที่ยวไทย

เราเที่ยวด้วยกัน , เที่ยวปันสุข , ลงทะเบียน , กำลังใจ , การท่องเที่ยว , ท่องเที่ยวไทยส่วนอีกหนึ่งโครงการคือ โครงการกำลังใจ จะเป็นสิทธิพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อตอบแทนจากการที่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา โดยรัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางอบรมหรือดูงาน สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) คนละ 2,000 บาท จากจำนวนทั้งสิ้น 1.2 ล้านคน และมีเงื่อนไขว่าต้องซื้อแพคเกจทัวร์จากผู้ประกอบการในประเทศเท่านั้น เพื่อเป็นการสร้างรายได้และให้เงินหมุนเวียนภายในประเทศ

เราเที่ยวด้วยกัน , เที่ยวปันสุข , ลงทะเบียน , กำลังใจ , การท่องเที่ยว , ท่องเที่ยวไทย
สำหรับขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ทำได้ง่าย ๆ โดยคลิกเข้าไปที่ ➠  เว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน คลิกลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชน โดย

1. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

2. ใช้บัตรประชาชนในการลงทะเบียน

3. มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ลงทะเบียน

4. โทรศัพท์สำหรับยืนยันรหัส OTP

หากมีปัญหาไม่เข้าใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติม โดยให้แอดไลน์ไปที่  krungthaiconnext หรือ เข้าสู่หน้าคำถามที่พบบ่อย

เราเที่ยวด้วยกัน , เที่ยวปันสุข , ลงทะเบียน , กำลังใจ , การท่องเที่ยว , ท่องเที่ยวไทยเราเที่ยวด้วยกัน , เที่ยวปันสุข , ลงทะเบียน , กำลังใจ , การท่องเที่ยว , ท่องเที่ยวไทยที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือ การลงทะเบียนโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน นั้น ทุกคนต้องจำเป็นจะต้องมี Application เป๋าตัง เพื่อไว้รับ E-Coupon ในการเอาไว้ใช้จ่าย และไว้รับเงินส่วนลดคืน โดยสามารถ Download ได้ทั้งโทรศัพท์มือถือระบบ Android และระบบ iOS

จากนั้นให้ทำการลงทะเบียน Application เป๋าตัง โดยมีขั้นตอนดังนี้

- ใส่เบอร์โทรศัพท์ กดขอรหัส OTP

- รอรับรหัส OTP ผ่านทาง SMS มือถือที่ลงทะเบียนไว้เพื่อยืนยันตัวตน

- กดยอมรับ

- ใส่รหัส PIN 6 หลัก

Download Application ➠ เป๋าตัง Android ที่นี่ และ iOS ที่นี่

เป๋าตังโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศที่ดีเลยเชียวล่ะ เพราะจะได้ช่วยผู้ประกอบการทั้งหลายที่ประสบภาวะวิกฤต รวมถึงช่วยให้ประชาชนทั่วไปได้เดินทางพักผ่อนท่องเที่ยว ผ่อนคลาย หลังจากติด Lockdown กันมานาน แต่การท่องเที่ยวนั้นก็ต้องระลึกเสมอว่า การดูแลใส่ใจสุขอนามัย ยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่มาก ๆ การสวมหน้ากากอนามัย กินอาหารที่ปรุงสุก และล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ยังเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย และการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่นั้น อาจจะมีขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยเฉพาะพื้นที่ให้ปฏิบัติแตกต่างกันออกไปบ้าง เราควรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เพื่อความสุขในการท่องเที่ยวร่วมกัน 

เที่ยวไปด้วยกันเงื่อนไขการร่วมสนุกตอบคำถามท้ายบทความ

- เข้าร่วมสนุกด้วยการ Comment ใต้บทความ หรือ Comment ใต้โพสต์ Facebook หรือ แชร์บทความไปบนหน้า Facebook พร้อมเปิดสาธารณะ

- ใส่ชื่อ และ E-Mail ไว้ใน Comment

- Comment ได้ตั้งแต่วันที่ 4-31 กรกฎาคม 2563 ภายในเวลา 12.00 น.

- 3 Comment โดนใจ จะได้รับรางวัล Code Wemall และประกาศรายชื่อ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น.

- Code Wemall จะส่งไปยัง E-Mail ผู้ Comment โดนใจ 3 ท่าน ภายใน 7 วันทำการ

- การคัดเลือกผู้ได้รางวัลเป็นสิทธิ์ของเจ้าของบทความ (TrueID In-Trend ไม่มีส่วนในการคัดเลือก)

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / เราเที่ยวด้วยกัน / Freepik