กีฬา 3 ประเภท ต้นกำเนิดมาจากภูมิปัญญาของคนไทย

เดิมคนไทยเรานั้นต่างมีวิวัฒนาการมากมายตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าและการปรับตัวให้เท่าทันกับวิวัฒนาการปัจจุบันของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ดังนั้นเหตุการณ์และการใช้ชีวิตต่าง ๆ ในสมัยอดีตนั้น นอกจากจะทิ้งร่องรอยไว้ให้ประวัติศาสตร์ได้ค้นพบแล้ว ยังได้ทิ้งภูมิปัญญามากมายหลายด้านเอาไว้และได้สืบทอดกันมาผ่านทางครอบครัว ชุมชน และสังคมมาเป็นหลายช่วงอายุคนจนถึงปัจจุบัน ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าคนไทยเรานั้นมีดีไม่แพ้ชาติใดในโลก มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรม จารีตประเพณีต่าง ๆ เป็นของตนเอง อีกทั้งยังมีความโดดเด่นสะดุดตา ไม่เหมือนชาติใด ทำให้คนต่างชาติทั่วโลก รู้สึกอยากเดินทางมาเพื่อทำความรู้จัก เรียนรู้ และชื่นชมเอกลักษณ์ความเป็นไทยเหล่านี้

ภูมิปัญญาของคนไทย ส่วนใหญ่เราอาจจะมองเห็นหรือเรียนรู้ได้เกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านอาหาร เพราะอาหารเป็นสิ่งที่คนเรานั้นต้องรับประทานทุกวัน อย่างน้อยวันละ 3 มื้อ แต่อยากจะให้รู้ว่า คนไทยเรานั้นไม่ได้สร้างไว้แค่ภูมิปัญญาด้านอาหารเพียงอย่างเดียว ยังได้สร้างภูมิปัญญาด้านอื่น ๆ อีก เช่น ด้านเกษตรกรรม , ด้านการแพทย์ , ด้านศิลปกรรม และด้านกีฬา เป็นต้น ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาไทยที่เราไม่ค่อยได้พบเจอหรืออาจจะไม่ค่อยได้สังเกตนั้นก็คงจะเป็น "ภูมิปัญญาด้านกีฬา" เพราะคนส่วนใหญ่นั้นไม่ค่อยได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การกีฬาของไทยมากนัก เพราะฉะนั้นเราจึงนำกีฬา 3 ประเภท ที่มีต้นกำเนิดมาจากความคิดของคนไทยเรา มานำเสนอเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นและช่วยกันสืบทอดกีฬาไทยเหล่านี้สืบไป

Advertisement

Advertisement

https://pixabay.com/get/52e1d0404356b108f5d0846082293378133dd7e25a4c704c7d2f7fdc954bc35a/boxing-415394_1280.jpgภาพโดย Jill Fulton จาก Pixabay

Advertisement

Advertisement


มวยไทย ( Boxing )

https://pixabay.com/get/57e8d7414d52ad14f6da8c7dda6d367a1339dcec54586c4870277bd09f4fcd50ba/children-1822701_1280.jpgภาพโดย Sasin Tipchai จาก Pixabay

https://pixabay.com/get/55e8d3404b56af14f6da8c7dda6d367a1339dcec54586c4870277bd09f4fcc5dbf/phuket-3863143_1280.jpgภาพโดย Christopher Chiu จาก Pixabay

https://www.canva.com/photos/MADGyKRcuxY-pair-of-black-boxing-gloves/ภาพถ่ายโดย Coco Championship

มวยไทย เป็นศิลปะการป้องกันตัวของคนไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ โดยใช้ร่างกายของตนเองเป็นอาวุธ คือ มัด เท้า เข่า ศอก สามารถต่อสู้กับคู่ต่อสู้ได้ทุกรูปแบบ ซึ่งในสมัยอดีตนั้น ต้องฝึกฝนไว้เพื่อป้องกันตนเองจากโจร ผู้ร้าย และคู่ต่อสู้ในสงคราม แต่ปัจจุบันนี้ ไม่ได้มีสงครามบ่อยเหมือนสมัยก่อน จึงมักจะฝึกฝนกันไว้เพื่อใช้ในการแข่งขันและการป้องกันตัวระดับพื้นฐานนั่นเอง


ว่าวไทย ( Kite )

https://www.canva.com/photos/MADGydhf_9g-assorted-color-kites/ภาพถ่ายโดย FOX

https://www.canva.com/photos/MADyRBRhdW4-blue-kites-in-the-sky/ภาพถ่ายโดย Quang Nguyen Vinh

ว่าวไทย เป็นศิลปะการละเล่นอย่างหนึ่งของคนไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำฤดูร้อนของคนไทยเลยทีเดียว แต่กีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธิ ความตั้งใจในการฝึกฝนเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยการเป็นใจของสภาพอากาศ เราจึงมักจะไม่ค่อยได้พบเห็นกีฬาชนิดนี้มากนัก ดังนั้นจึงควรช่วยกันรักษาและสืบทอดกีฬาชนิดนี้ให้คงอยู่ต่อไป

Advertisement

Advertisement


หมากรุก ( Chess ) 

https://www.canva.com/photos/MADGyTs3ObI-white-chess-piece-on-top-of-chess-board/ภาพถ่ายโดย sk

https://www.canva.com/photos/MADGx_ZX5oo-man-holding-chess-piece/ภาพถ่ายโดย Pixabay

หมากรุก เป็นกีฬาที่เน้นเรื่องของสมาธิ ความคิดและสติปัญญาเป็นหลัก อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับประสบการณ์การเล่นหรือการแข่งขันกับผู้อื่นอีกด้วย เพราะจะช่วยให้ผู้เล่นนั้นมีเทคนิคหรือความสามารถในการเดาเกมการเดินตัวหมากของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้ และถือได้ว่าเป็นกีฬาที่ช่วยในการฝึกสมองให้ทำงานได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


กีฬาของไทยเรานั้น ต่างอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลตัวเรามากนัก แต่ถ้าหากเราไม่ร่วมด้วยช่วยกันรักษาและสืบทอดกีฬาเหล่านี้ อนาคตภายภาคหน้ากีฬาเหล่านี้อาจจะหายไปจากความทรงจำของไทยเราได้ ดังนั้นอย่ากลับมาสืบสานในวันที่สายไป เพราะมันคงจะยากกว่าการที่มีอยู่แล้วและช่วยกันสืบทอดต่อไป อย่าลืมหันมาช่วยกันเล่น ช่วยกันฝึก เก็บเอาไว้ให้เป็นเสมือนวิชาความรู้ของตนเองกันนะ 

ภาพโดย Jill Fulton จาก Pixabay