กีฬาในสมัยก่อนคือการละเล่นที่มีศิลปะ และภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนนั้นมีหลายชนิดมากมาย เป็นเอกลักษณ์ ที่มีความงดงาม และมีคุณค่า ซึ่งคนสมัยเก่าได้คิดค้น สืบสาน ถ่ายทอดจนพัฒนามาถึงปัจจุบันนี้ การละเล่นต่างๆนี้นอกจากจะช่วยให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวสร้างความแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วกีฬาหลายประเภทยังช่วยฝึกสมาธิ และมีความคิดสร้างสรรค์ มีไหวพริบ ให้รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า บางชนิดก็อาศัยการเล่นเป็นหมู่คณะเพื่อสร้างความสามัคคี และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
     กีฬาบางชนิดเป็นตำนาน บางชนิดยังเล่นกันอยู่ แม้จะถูกปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยขึ้นก็ตาม อย่างเช่น1Cr: https://unsplash.com/photos/OwqLxCvoVxI
      กระบี่กระบอง
เป็นการฝึกการเล่น การแสดงด้วยอาวุธโดยใช้ไม้ หวาย หนังสัตว์มาทำเลียนแบบอาวุธสมัยโบราณ อันนี้เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย ฝึกความแข็งแรงของร่างกาย การทรงตัว ฝึกความคล่องแคล่ว2Cr: https://unsplash.com/photos/ArirLVA1BE0
      ตะกร้อลอดห่วง
อันนี้เล่นบ่อยมากสมัยเรียน แต่ที่เล่นบ่อยกว่าคือตะกร้อเตะวง โดยจะมีผู้โชคดีมานั่งกลางวงเป็นเป้าให้ผู้เล่นที่อยู่รอบวงเตะตะกร้อใส่ แต่หากผู้เล่นรอบวงพลาดทำลูกตกพื้นก็ต้องสลับมานั่งกลางวงแทน ตะกร้อลอดห่วงจะเป็นการเตะตะกร้อให้ลอดห่วงที่แขวนเอาไว้เพื่อทำคะแนนให้มากกว่าคู่แข่งโดยมีการกำหนดคะแนนของแต่ล่ะท่าเตะไว้ ตะกร้อลอดห่วงเป็นกีฬาพื้นเมืองของไทยโดยแท้ ๆ เลยคนไทยเป็นคนคิดค้น การเล่นตะกร้อลอดห่วงจะฝึกให้ผู้เล่น มีร่างกายแข็งแรงการทรงตัวที่ดี ฝึกความแม่นยำและจังหวะในการเคลื่อนไหวร่างกาย ทั้งยังช่วยให้จิตใจแจ่มใส ฝึกสมาธิการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
   กีฬาพื้นบ้าน พื้นเมืองของไทยนั้นมีอยู่มากมายหลากหลายชนิด หลายแบบ ก็ยกมาเล่าแค่ให้พอเข้าใจ พอมีความรู้หากสนใจก็อยากให้ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันนะครับมีกีฬาอีกหลายชนิดเลยที่สนุกและได้ความรู้อย่าง วิ่งควาย วิ่งวัว เล่นว่าว เล่นหมากกระดาน มวยไทย3Cr: https://unsplash.com/photos/icfNF9r1z-o
     สรุปนะครับกีฬาพื้นบ้านของไทยเป็นกีฬาที่มีเอกลักษณ์และความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างมาก แฝงไปด้วยประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ครบถ้วน เป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้อย่าให้ศูนย์หายไป ไม่ได้เล่น ไม่เคยเล่นแต่ก็ให้รู้ไว้เพื่อเอาไว้เล่าให้ลูกให้หลานฟังนะครับ
By วิศวะหนีเที่ยว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement

Advertisement