หล่อเรามาทำความรู้จักกันก่อนน่ะครับว่ากีฬาสีคืออะไร

        กีฬาสีคืองานที่จัดมาเพื่อที่จะสานสัมพันธ์นักเรียนในโรงเรียน ให้มีควมรักใคร่กลมเกลียวกัน และกีฬาสีนั้นก็จะมีการจักการแข่งขันกีฬาโดยทางโรงเรียนจะแบ่งเป็นคณะสี เช่น คณะสีเขียว คณะสีเหลือง เป็นต้น โดยบ้างโรงเรียนก็จะมีชื่อตั้งแต่ล่ะคณะสีออกไปอีก เช่น สุโขทัย(คณะสีเขียว) จันทรา(คณะสีเหลือง) เป็นต้น โดยเมื่อแบ่งคณะสีและแบ่งจำนวนคนกันได้แล้ว ก็จะมีการมอบหน้าที่คนดูแล ที่จะดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับการแข่งขัน ก็คือรุ่นพี่คณะสี โดยรุ่นพี่คณะสี แน่นอนก็จะต้องเป็นรุ่นพี่ม.6เพราะมีอายุที่มากที่สุดในคณะสีนั้นๆแต่บ้างโรงเรียนก็จะให้รุ่นพี่ม.5เป็นรุ่นพี่คณะสี ก็อาจจะเพราะว่าทางรุ่นพี่ผม.6อาจจะต้องหามหาวิทยาลัยอยู่ จึงจะไม่มีเวลาว่างมาทำในหน้าที่ส่วนนี้ จึงมอบหน้าที่นี้ให้กับม.5เป็นคนดูแล.

Advertisement

Advertisement

ภาพรวม

 กีฬาสีมีการแข่งขันอะไรบ้าง?

      เราจะมาดูกันว่าการแข่งขันจะมีอะไรกันบ้าง

1.การแข่งขันกีฬา ซึ่งทางโรงเรียนจะเป็นผู้คิดและกำหนดกีฬาขึ้นมาว่าจะใช่กีฬาใดในการแข่งขัน.

2.การแข่งเชียร์ลีดเดอร์ ซึ่งการแข่งเชียร์ลีดเดอร์นั้นก็คือการคัดเลือกคนในคณะสีนั้นๆมาเป็นคนเต้นเชียร์ ข้างหน้าของคณะสี.

3.การแข่งสแตนเชียร์ ซึ่งการแข่งสแตนเชียร์นั้นคือการแข่งขันร้องเพลงประจำคณะสี โดยที่รุ่นพี่สีจะเป็นคนคัดเลือกน้องๆเพื่อที่จะขึ้นสแตนเชียร์ และจะคิดเพลงเพื่อที่จะให้น้องๆร้องนั้นเอง.

4.การประกวดความสวยงามของสแตนเชียร์ ซึ่งการประกวดนั้นทางโรงเรียนจะมีกรรมการมาตรวจสอบความสวยงามของสแตน โดยพี่ทางรุ่นพี่สีจะมีการคิดและตกแต่งสแตนเพื่อที่จะประกวดนั้นเอง.

ถ้วยเราจะได้อะไรจากกีฬาคณะสี?

     คณะสีให้อะไรเรา แน่นอนการแข่งขันกีฬาคณะสีนั้นมีความเหนื่อยล้ามากๆเพราะจะต้องแข่งทั้งกีฬาและสแตนเชียร์และอีกหลายๆอย่าง แต่ถ้าดูลึกๆแล้วเราจะเห็นคุณค่าของมันเลยทีเดียว.

Advertisement

Advertisement

      การแข่งกีฬาคณะสีนั้นจะช่วยให้เราได้มีการผ่อนคลาย มีการคลายเครียดและอีกหลายๆอย่าง  และจุดประสงค์ของการแข่งขันกีฬาสีนั้นก็คือ การมีจะให้คนในโรงเรียนมีการช่วยเหลือกัน มีการใช่สมองในการวางแผนที่จะเอาชนะในสิ่งต่างๆและสิ่งสำคัญนั้นก็คือการที่อย่างให้ทุกคนในโรงเรียนมีความรักใคร่กลมเกลียว มีความสามัคคีกันนั้นเอง.
 

**ทุกภาพถ่ายโดยนักเขียน