วัดทุ่งหลวง ตั้งอยู่ที่ ม.1 บ้านทุ่งหลวง ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยในอดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง พระครูวรเวทย์วิสิทฐ(ครูบาธรรมชัย) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านตำรายาสมุนไพร เมื่อประชาชนเจ็บไข้ได้ป่วยจนไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ก็จะมาขอความเมตตาหลวงปู่ช่วยดูเเลรักษาให้พ้นจากความเจ็บปวด ในอดีตการรักษาจากแพทย์สมัยใหม่เป็นเรื่องที่คนทั่วไปยากจะเข้าถึงเพราะหลายปัจจัยทั้งเรื่องการเงินการเดินทาง หลวงปู่จึงเป็นเปรียบเหมือนที่พึ่งพาของคนทั่วไปในยามยาก จนหลวงปู่ครูบาธรรมชัยท่านได้ละสังขาร เมื่อปี พ.ศ.2530 คงเหลือไว้เเต่ตำรายาสมุนไพรเก็บไว้ จนลูกศิษย์ลูกหา ซึ่งต้องการสืบทอดและอนุรักษ์ไม่ให้ตำรายาสมุนไพรสูญหายไป จึงคิดหาวิธีสืบทอดตำรายาสมุนไพร

ป้ายเริ่มสร้างตำรายาสมุนไพรบนกำแพง พ.ศ.2541ภาพตำรายาสมุนไพรบนกำแพงภาพตำรายาสมุนไพรบนกำแพง       หลังจากหลวงปู่ครูบาธรรมชัยท่านได้ละสังขาร พระอาจารย์ สมศักดิ์ ปัญญาวโร จึงได้มีเเนวคิดที่จะอนุรักษ์สืบทอดตำรายาสมุนไพร โดยการทำตำรายาสมุนไพรเป็นตัวหนังสือปูนปั้นติดบนกำแพงวัด ท่านได้หาช่างปูนปั้นเพื่อทำการติดปูนปั้นเป็นตัวหนังสือตำรายาสมุนไพรลงบนกำแพงของวัด มีตำรายาสมุนไพรกว่า 100 ตำรับ อาทิ ยาแก้ลมผิดเดือน ยาแก้ไอ ยาขาง80จำพวก ยาแก้เจ็บหลัง เป็นต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากญาติโยมสาธุชนเป็นปัจจัยในการดำเนินงาน จนสำเร็จลุล่วง

Advertisement

Advertisement

ภาพตำรายาบางส่วนภาพตำรายาบางส่วนภาพตำรายาบางส่วนภาพตำรายาบางส่วนภาพตำรายาบางส่วนภาพตำรายาบางส่วนภาพตำรายาบางส่วน     สำหรับตำรายาสมุนไพรบนกำแพงวัดทุ่งหลวงนั้น นับได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านยาสมุนไพรอีกแห่งหนึ่งที่สนใจเป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบันตำรายาสมุนไพรหลายๆเเห่งหลายๆตำรายา ก็เริ่มสูญหายไม่ได้มีคนอนุรักษ์ไว้ ตำรายาสมุนไพรบนกำแพงวัด จึงถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีในการใช้อนุรักษ์ตำรายาสมุนไพรเอาไว้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพร 

Advertisement

Advertisement

      สำหรับท่านที่สนใจตำรายาสมุนไพร สามารถเดินทางมาเยี่ยมชมได้ที่วัดทุ่งหลวง ม.1 ต.เเม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ทางวัดยังมีสมุนไพรต่างๆจำหน่ายแก่ประชาชน และยังมีโรงอบสมุนไพรให้บริการอีกด้วย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกัน เป็นการช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ตำรายาสมุนไพรของหลวงปู่ครูบาธรรมชัย ให้คงอยู่ตลอดไปวัดทุ่งหลวง