"การแปลงหนี้ใหม่ กฎหมายที่ทุกคนควรรู้"

เรื่อง/วิดีโอ: ทนายน้อยหน่า

ในชีวิตประจำวันทุกคนมีโอกาสเข้าทำสัญญาด้วยความสมัครใจ เช่น ซื้อขาย เช่าซื้อ จำนอง จำนำ เป็นต้น หรือเกิดเหตุให้ต้องเข้าทำสัญญาอย่างไม่เต็มใจ เช่น ถูกละเมิดจากอุบัติเหตุรถชน ไปละเมิดผู้อื่นโดยการเดินชนสินค้าที่วางแสดงในร้านค้าเสียหาย เป็นต้น 

ดังนั้นการแปลงหนี้ใหม่จึงเป็นทางเลือกเพื่อให้คู่สัญญาตกลงกันใหม่จากมูลหนี้เดิมด้วยความสมัครใจไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามเพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย

ขอบคุณภาพจาก pixabay.com

Advertisement

Advertisement