ปัจจัยอย่างหนึ่งที่ผู้คนต่างหันมาปลูกผักสวนครัวหลังบ้านนั้น ส่วนหนึ่งคงมีความต้องการอาหารสด ใหม่ ไร้สารเคมี แต่สิ่งหนึ่งที่จะให้ความมั่นใจและปลอดภัยได้นั้น คือการต้องลงมือทำด้วยตนเองไส้เดือนและมูลของไส้เดือนจะเป็นตัวช่วยอย่างดีในการเร่ง การเจริญเติบโตของพืชและผักได้อย่างเป็นธรรมชาติและไร้สารเคมี

     เรามาดูวิธีการเลี้ยงอย่างง่ายไม่ยุ่งยากโดยการเตรียม 2 ขั้นตอน

1.การเตรียม Bedding หรือที่อยู่ของไส้เดือน ในที่นี้จะกล่าวถึงการเลี้ยงไส้เดือนพันธ์ AF (แอฟริกันไนท์คลอเรอ)

เพราะพันธ์นี้ แข็งแรง อดทน ตัวใหญ่ เราเลี้ยงเพื่อนำมูลมาเป็นปุ๋ยบำรุงดินภายในครัวเรือนของเราโดยไม่ต้องใช้สารเคมี วิธีการเตรียมที่อยู่ของไส้เดือนนั้นโดยนำมูลวัวนมไปแช่น้ำ 7-14 วัน เพื่อให้มูลวัวนั้นคลายความร้อน เหตุที่ต้องเป็นวัวนมนั้นเพราะการล้างคอกของวัวนมนั้นจะไม่ใช้โซดาไฟซึ่งเป็นสารเคมีในการล้าง ดังนั้นมูลวัวที่ได้จึงปลอดสารพิษ

Advertisement

Advertisement

2.การเตรียมกะละมังที่จะใส่มูลวัวนั้น ควรเจาะรูเพื่อระบายอากาศ และถ่ายเทน้ำเพื่อให้เหมาะสมกับการอยู่ของไส้เดือน จำนวนการเจาะรูนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของกะละมังส่วนใหญ่จะใช้ขนาดกะละมังที่ 12"-14" เพื่อสะดวกในการยก

     เมื่อมูลวัวพร้อมแล้วสังเกตเวลาจับจะเย็นไม่ร้อนมือ จึงนำมาใส่ในกะละมังประมาณ1/4ของกะละมัง เพื่อสะดวกในการยก แล้วนำตัวไส้เดือนปล่อยลงไปในกะละมัง สังเกตว่าไส้เดือนยอมมุดลงไปในBeddingนี้ไหม ถ้าทิ้งไว้สักครู่และไส้เดือนมุดลงแสดงว่าใช้ได้  หากทิ้งไว้แล้วไส้เดือนไม่ยอมมุดลงก็ต้องเปลี่ยนBeddingใหม่

     การเลี้ยงไส้เดือนนี้ไม่ต้องใช้พื้นที่มากเลย เพียงนำกะละมังที่เสร็จแล้วยกตั้งขึ้นเป็นแนวตั้งเป็นชั้นๆโดยล่างสุดนั้นเป็นกะละมังไม่เจาะรูเพื่อที่จะรองรับเครดิตภาพ ผู้เขียนเป็นผู้ถ่ายภาพน้ำมูลไส้เดือนไว้ (น้ำมูลไส้เดือนนี้มีประโยชน์ต่อต่อพืชและผักมาก )จากนั้นรดน้ำวันละครั้งหรือสังเกตที่Bedding อย่าแห้งหรือแฉะเกินไป ประมาณ 1 เดือนก็เริ่มเก็บมูลไส้เดือนไปใช้ได้

Advertisement

Advertisement

     เราจะเห็นว่า การเลี้ยงไส้เดือนนั้นได้ประโยชน์หลายต่อ 

1.น้ำหมักมูลวัวนั้นที่ได้จากการแช่7-14วันเราสามารถนำน้ำนี้ไปผสมน้ำรดพืชผักได้สัปดาห์ละ1 ครั้ง

2.มูลไส้เดือนจะเป็นปุ๋ยธรรมชาติในการบำรุงพืชต้นอ่อน และต้นแก่ได้เป็นอย่างดี

ประกอบด้วยสารอาหารและแร่ธาตุที่พืชต้องการเป็นอย่างยิ่ง

3.น้ำหมักมูลไส้เดือน ปุ๋ยน้ำธรรมชาติ สามารถนำมาผสมน้ำรดพืชผักได้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

     เราจะเห็นถึงประโยชน์มากมายของไส้เดือน และการพึ่งพาตนเองโดยพยายามพึ่งปัจจัยภายนอกให้น้อยที่สุด เพื่อที่ว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์นั้นไม่ใช่ใคร หากแต่เป็นเราและครอบครัวของเรานั่นเอง.

Advertisement

Advertisement

Kaew Manee เครดิตภาพ ผู้เขียนเป็นผู้ถ่ายภาพ

เครดิตภาพ ผู้เขียนเป็นผู้ถ่ายภาพเครดิตภาพ ผู้เขียนเป็นผู้ถ่ายภาพเครดิตภาพ ผู้เขียนเป็นผู้ถ่ายภาพ

 

  

 

 

 

 เครดิตภาพ ผู้เขียนเป็นผู้ถ่ายภาพ