สวัสดีเพื่อน ๆ ทุกท่านครับ สำหรับในปัจจุบันนั้น สัตว์น้ำหลากหลายชนิด มีการเกิดที่น้อยลงเนื่องจากแหล่งอาหาร หรือว่าแหล่งที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอจึงทำให้สัตว์น้ำ หรือสัตว์ทะเลที่หายากหลากหลายชนิดนั้น มีการเกิดที่น้อย และมีการตายที่เยอะขึ้น เนื่องจากแหล่งอาหารไม่เพียงพอนั่นเองครับ ฉะนั้นวันนี้เราจะทำอย่างไร เพื่อให้สัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์มีที่อยู่อาศัย และมีแหล่งอาหารที่เพียงพอ เราจะทำอย่างไรได้บ้าง ไปดูกันเลยครับ

1. ช่วยกันปลูกป่า และอนุรักษ์ ป่าชายเลน

รูปภาพโดย pixel2013 จาก Pixabayรูปภาพโดย pixel2013 จาก Pixabay

https://cdn.pixabay.com/photo/2013/04/18/20/33/mangroves-105646_1280.jpg

ในการที่เราช่วยกันปลูกป่า และอนุรักษ์ป่าชายเลนนั้น ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมาก ๆ เพราะป่าชายเลน ถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารมาก ๆ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับลูกปลาที่เพิ่งเกิดใหม่ ให้มีชีวิตรอด และมีแหล่งอาหารเพียงพอต่อลูกปลาที่เพิ่งเกิดใหม่ สำหรับการปลูกป่าชายเลนนั้น ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดเตรียมต้นไม้ไว้อย่างเพียงพอให้กับเพื่อน ๆ ที่อยากมีส่วนร่วมในการปลูกป่าชายเลนนั่นเองครับ

Advertisement

Advertisement

รายละเอียดในการจัดกิจกรรมปลูกป่า

ทีมงานบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสาได้จัดกิจกรรมอาสาสมัคร ช่วย อนุรักษ์ธรรมชาติในหลาย กิจกรรมที่ผ่านมา เช่น โครงการปลูกป่าสร้างฝาย ไทยประจัน ราชบุรี โครงการปลูกป่าให้ช่าง กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี และได้จัดกิจกรรมหลายรอบมากเพราะมีคนร่วมโครงการเยอะมากนั่นเองครับ   

2. ลดการบุกรุกแนวปะการัง 

รูปภาพโดย pixel2013 จาก Pixabayรูปภาพโดย pixel2013 จาก Pixabay

https://cdn.pixabay.com/photo/2014/03/17/09/05/fish-288988_1280.jpg

Advertisement

Advertisement

แนวปะการังถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับปลาหลากหลายชนิดมาก ๆ และยังถือว่าเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ทะเลใหญ่ และสัตว์ทะเลขนาดเล็ก เพราะแนวปะการังมีพืชทะเลหลากหลายสายพันธุ์ให้กับสัตว์น้ำในบริเวณนั้น ถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ แต่ถ้ามนุษย์เราบุกรุก และไม่ช่วยกันรักษาก็จะทำให้สัตว์ทะเลนานาชนิดไม่มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ และอาจสูญพันธุ์ได้นั่นเองครับ

แนวปะการังที่เริ่มเสื่อมโทรม

ซึ่งผลจากการสำรวจเบื้องต้นด้านใต้ของเกาะปู อ่าวกะตะ อ่าวนาคา แหลมหยมดิ่ง และอ่าวป่าตองด้านเหนือ พบแนวปะการังบางส่วนเริ่มมีการฟื้นตัวได้เองตามธรรมชาติ แต่ก็ยังไม่สามารถกลับมาสวยงามเช่นเดิมได้ จึงได้มีการรณรงค์ให้ช่วยกันอนุรักษ์ เพื่อให้กลับมาสวยงามดังเดิมนั่นเองครับรูปภาพโดย pixel2013 จาก Pixabay

รูปภาพโดย pixel2013 จาก Pixabay

Advertisement

Advertisement

https://cdn.pixabay.com/photo/2012/02/29/15/45/animal-19124_1280.jpg

เป็นอย่างไรบ้างครับ สำหรับการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อให้สัตว์น้ำมีที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหารที่เพียงพอ เพื่อที่จะได้ขยายพันธุ์ออกมาเยอะ ๆ เพื่อลดการสูญพันธุ์ของสัตว์ทะเลที่หายาก สำหรับ 2 หัวข้อที่ผู้เขียนได้นำเสนอมานั้น เราสามารถช่วยกันได้ เพื่อประโยชน์ของสัตว์น้ำนั่นเองครับ

เครดิตภาพหน้าปก

รูปภาพโดย pixel2013 จาก Pixabay

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/01/17/01/59/mangrove-601970_1280.jpg