ตกปลากับครอบครั้ว


การตกปลา

            การตกปลาเป็นกิจกรรมชนิดหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจ และมักจะใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดทำกิจกรรมตกปลาธรรมชาติ รับบรรยากาศดี ๆ การทานอาหารนอกบ้านกับครอบครัว หรือ สังสรรค์เพื่อนฝูง อีกด้วย

            การตกปลาในสมัยนี้ มีอุปกรณ์ใหม่ ๆ มากมายที่ใช้ในการตกปลา และ มีกิจการเปิดบ่อตกปลา สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการตกปลาได้เข้ามาใช้บริการตกปลา โดยเสียค่าใช้บริการ ทางบ่อตกปลาจะมีเหยื่อตกปลา อาหาร เครื่องดื่มขาย และยังมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมาย เมื่อตกปลาได้สามารถซื้อปลาที่ตกได้กลับบ้านไปรับประทานได้อีกด้วย นอกจากจะเปิดให้คนที่ชื่นชอบตกปลาได้ตกปลาเล่นแล้วทางบ่อตกปลายังมีการแข่งขันการตกปลาเพื่อชิงรางวัลอีกด้วย


            ประเภทของการตกปลา

การตกปลาหน้าดิน

1. การตกปลาหน้าดิน

            การตกปลาหน้าดินนั่น ก็คือ การตกปลาด้วยการส่งเหยื่อลงไปถึงหน้าดิน หรือ พื้นดินใต้น้ำ เพื่อล่อปลาให้เข้ามากิน โดยการใช้ตะกร้อผูกติดกับตัวเบ็ด หรือ เหยื่อสด ล่อปลา การตกรูปแบบนี้นิยมตกตาม แม่น้ำ บ่อน้ำ อ่างเก็บน้ำ เขื่อน ห้วย หนอง คลองบึงต่าง ๆ แค่มีพื้นที่ให้ส่งเหยื่อลงไปได้ และ ต้องเป็นบริเวณที่ไม่มีเศษท่อนไม้ หรือ ตอไม้ในน้ำ การตกปลาหน้าดินสามารถส่งเหยื่อทิ้งไว้แล้วนำกระดิ่งไปติดที่ปลายคันเบ็ดเพราะเมื่อปลากินเหยื่อ คันเบ็ดจะสั่น และ ส่งผลให้กระดิ่งเกิดเสียง ทำให้ทราบว่าปลากินเหยื่อแล้วนั่นเอง

Advertisement

Advertisement


เหยื่อปลอม

2.การตกปลาโดยการใช้เหยื่อปลอม

            เป็นการตกปลาโดยใช้เหยื่อปลอม ใช้คันเบ็ดตีหรือส่งเหยื่อปลอมออกไปให้เหยื่อปลอมเคลื่อนไหวอยู่บนผิวน้ำ หรือ ใต้น้ำ เพื่อล่อให้ปลานักล่าเข้ามากินเหยื่อปลอมนั่นเอง

เหยื่อปลอมมีหลากหลายประเภท ทั้งประเภทเคลื่อนไหวบนผิวน้ำ และ ใต้ผิวน้ำ

Advertisement

Advertisement

ซึ่งเหยื่อปลอมมีหลากหลายแบบแตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน โดยคนที่ชื่นชอบการตกปลาชนิดนี้ต้องเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลา เพื่อส่งเหยื่อปลอมไปกลับบนผิวน้ำตลอดเวลานั่นเอง


ทุ่นตกปลา

3. การตกปลาแบบชิงหลิว

            การตกปลาแบบชิงหลิว คือ การตกปลาแบบไม่มี รอก มีเพียงแค่คันเบ็ด และ ปลายชุดเบ็ดแค่นั้น ไม่สามารถตีเหยื่อให้ไกลได้แบบคันมีรอก นิยมตกกันริมตลิ่ง ริมคลอง ริมหนองน้ำ ริมบึง ใช้เหยื่อล่อปลาที่อยู่ตามชายฝั่งให้มากินเบ็ด การตกแบบชิงหลิวคล้ายการตกปลาแบบคันเบ็ดไม้ไผ่ที่สมัยก่อนนิยมใช้ตกปลากัน การตกปลาแบบชิงหลิว เป็นการตกปลาที่ต้องมีสมาธิเพราะการตกปลาประเภทนี้ต้องจ้องมองทุ่นตกปลา เพราะ เมื่อปลามากินเหยื่อ ทุ่นตกปลาก็จะมีการเคลื่อนไหว จึงต้องมีสมาธิ และ ต้องใจเย็นอย่างมากเลยทีเดียว

Advertisement

Advertisement


ภาพปกจาก : https://pixabay.com

ภาพประกอบที่ 1  จาก : https://pixabay.com / ภาพประกอบที่ 2  จาก  : https://pixabay.com

ภาพประกอบที่ 3  จาก  : https://pixabay.com / ภาพประกอบที่ 4  จาก  : https://pixabay.com