การผลิตกีตาร์ขึ้นมานั้นมีหลายวิธีการและมีหลายขั้นตอนอย่างมาก โดยการสร้างกีตาร์มีวิธีการหลัก ๆ อยู่ 2 วิธี ได้แก่ การผลิตกีตาร์โดยใช้แรงงานทำมือและการผลิตกีตาร์โดยใช้โรงงาน โดยการผลิตโดยวิธีทำมือจะเป็นการใช้แรงงานคนในการผลิต ดังนั้นแรงงานคนที่ผลิตจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างสูงในเรื่องการจัดการเสียง ทักษะการผลิตงานไม้ คุณภาพของไม้ มีความเข้าใจฟิสิกส์เกี่ยวกับไม้ ในขณะที่การผลิตโดยใช้โรงงานจะเป็นการใช้แรงงานคนและแรงงานเครื่องจักรเป็นจำนวนมาก ทำให้สามารถผลิตกีตาร์ได้จำนวนมาก โดยการมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการผลิต และใช้แรงงานคนในการช่วยควบคุมการผลิตให้ตรงตามสเปกของโรงงาน

ภาพการผลิตกีตาร์ทำมือ

 

ปัจจัยที่ส่งผลถึงความแตกต่างระหว่างการผลิตกีตาร์โดยใช้แรงงานทำมือและการผลิตกีตาร์โดยใช้โรงงานนั้นมีอยู่หลายอย่าง ได้แก่

Advertisement

Advertisement

เล่นกีตาร์

ส่วนประกอบและรายละเอียดของกีตาร์ สำหรับการผลิตในโรงงานเป็นการผลิตตามแบบมาตรฐานสำหรับรุ่น ๆ นั้น แต่ถ้าเป็นการทำมือ ถ้าอยากได้รายละเอียดต่าง ๆ ที่แตกต่างไปจากกีตาร์ทั่วไป เราจะสามารถสั่งให้ช่างทำพิเศษได้ เช่น ขนาดของคอ ความกว้างของ Fretboardสีของกีตาร์ เป็นต้น

ความรู้สึกในการเล่น

ความรู้สึกในการเล่นและการ Set Action สำหรับการผลิตในโรงงานจะมีการ Set Up ที่ออกไปทาง Hard Action ซึ่งเป็นการทำให้เกิดจุดผิดลักษณะเล็กน้อยที่น้อยที่สุด แต่สำหรับร้านขายเครื่องดนตรีชั้นนำ มักจะมีช่างฝีมือไว้เพื่อสำหรับปรับ Set Up กีตาร์จากโรงงานเพื่อให้ได้ความรู้สึกการเล่นตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ซึ่งสำหรับกีตาร์ทำมือจะเป็นข้อได้เปรียบมาก ๆ เพราะเป็นการสร้างจากความต้องการของลูกค้าโดยตรง และมีการเช็ก Feedback ของลูกค้าโดยตลอด เพื่อให้เข้ากับการเล่นของลูกค้ามากที่สุดด้วย

Advertisement

Advertisement

Style การเล่นความทนทานของกีตาร์ โดยปกติแล้วสิ่งที่เป็นปัจจัยให้กีตาร์ชำรุดได้ง่าย ได้แก่ สภาพอากาศและการดูแลของเจ้าของกีตาร์ สำหรับการผลิตกีตาร์ในโรงงานไม่สามารถทราบถึงข้อมูลการเล่นของลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็น เล่นหนักหรือเล่นเบา แนวเพลงที่เล่น ใส่สายกีตาร์เบอร์อะไร สภาพภูมิอากาศเป็นอย่างไร ทำให้กีตาร์นั้นต้องถูกสร้างขึ้นให้เหมาะสมกับทุกสภาวะ และยังทำให้กีตาร์ที่ถูกสร้างนั้นเหมือนถูกลดความสามารถบางอย่างไป แต่สำหรับกีตาร์ทำมือจะสามารถผลิตในสิ่งที่กีตาร์โรงงานไม่สามารถสร้างได้

เครดิตภาพ https://www.pexels.com/th-th/photo/996891/

ภาพถ่ายโดยนักเขียน