เมื่อ Covid-19 เริ่มจางไป แน่นอนครับว่า เพื่อนๆต้องหาแหล่งที่เที่ยวกันอยู่ใช่ไหมล่ะครับ และที่สำคัญก่อนที่เราจะเดินทางออกไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้น เราก็จะควรทราบผลกระทบในพื้นที่นั้นๆ ว่ามีประชากรนักท่องเที่ยวหนาแน่นเพียงใดก่อนเพื่อความปลอดภัย ถ้าหากสถานที่ที่ท่านจะเดินทางไปเช็คแล้วว่ามีปริมาณนักท่องเที่ยวมากเกินไปก็ควรหลีกเหลี่ยงหรือว่าหาพื้นที่ใกล้เคียงกันเพื่อไปทดแทนกันครับ ดังนั้น การเตรียมตัวก่อนการท่องเที่ยวก็จะมีดังนี้

  • ติดตามข่าวจาก ศบค. โดยเข้าเว็ปไซต์ของกระทรวงสาธารณะสุข
  • ตรวจสอบการเดินทางหรือสายการบินที่ท่านจะเดินทางไปว่าสามารถเดินทางไปได้หรือไม่
  • วางแผนการท่องเที่ยวของท่าน และใช้เวลาให้คุ้มกับทริปนี้
  • พกเจลล้างมือแบบขนาดพกพาติดตัวไว้ตลอดทริป

เมื่อหยิบจับสิ่งของสาธารณะหมั่นล้างมือด้วยเจลล้างมือ

Advertisement

Advertisement

เจลล้างมือแบบพกพา

เมื่อท่านได้เดินทางไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนั้นๆแล้ว ก็ควรปฏิบัติตามกฎของจังหวัดหรือพื้นที่ที่ท่านได้เข้าพักเพื่อเป็นการป้องกันโควิด 19 อาจจะเป็นการเตรียจเช็คร่างกายของท่านก่อนเข้าพัก นั่นคือสิ่งที่สถานที่เกือบทุกจังหวัดมีการตรวจเช็ค แต่สำหรับตัวท่านเองก็มีสิ่งที่ท่านต้องปฏิบัติด้วยตนเองหรือเป็นการดูแลตนเองดังนี้

  • การล้างมือบ่อยๆ
  • หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
  • ปฏิบัติตามกฎของสถานที่ที่ท่านไปท่องเที่ยว
  • เช็คแอพลิเคชั่นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด เป็นการอัพเดทเสมอๆ โดยอ้างอิงจากข้อมูลล่าสุด
  • มีการเช็คอิน-เอาท์ ว่าท่านได้เดินทางไปที่ไหนบ้าง เพื่อเก็บเป็นข้อมูล

ในที่กล่าวมาข้างต้นนี้ก็เป็นเพียงการป้องกันเบื้องต้นที่เราทุกคนต้องร่วมมือกัน แต่ในการท่องเที่ยวนั้นก็ไม่จำเป็นต้องกดดันเกินไปหรือกลัวเกินไป เพราะจะทำให้ทริปที่ท่านต้องพักผ่อนกับครอบครัวนี้เป็นการกังวลมากเกินไปแทนการมีความสุขกับครอบครัวนะครับ  

Advertisement

Advertisement

การหลีกเหลี่ยงพื้นที่แออัด

การหลีกเหลี่ยงพื้นที่แออัดเมื่อหลังจากท่านเดินทางกลับแล้วก็ควรสังเกตอาการของตนเองและครอบครัวของท่านว่ามีอาการไอ มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือไม่ ถ้ามีอาการข้างต้นก็ควรเข้ารับการตรวจ Covid-19 เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและคนรอบข้างของท่านเอง และขอให้ทุกท่านเที่ยวอย่างสนุกกับช่วงวันพักผ่อนนะครับ

เมื่อมีอาการป่วยหลังจากกลับจากทริปนี้ควรพบแพทย์

การสำรวจตนเองจากการท่องเที่ยวถาพถ่ายโดยนักเขียน

ภาพจาก https://pixabay.com

ภาพจาก https://pixabay.com