เดือนกันยายนที่ผ่านมาได้เกิดแฮชแท็ก #คัดค้านการนำเข้าขยะพลาสติก ซึ่งเป็นแคมเปญจากองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ขอพลังจากทุกคนร่วมถ่ายรูป ชูป้าย และติดแฮชแท็ก รณรงค์ยกเลิกนโยบายการนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศซึ่งมีผู้คนส่วนมากจากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นดารา นักร้อง นักแสดงและผู้คนทั่วไปให้ความสนใจเป็นอย่างมากเรื่องทั้งหมดเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปี 2559 เมื่อจีนประกาศยกเลิก การนำเข้าขยะอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ เศษพลาสติก จากการประกาศครั้งนั้นทำให้ส่งผลกระทบในหลายๆส่วนด้วยกันเช่น ราคาของขยะบางประเภทตกลงอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมาจีนเป็นผู้นำเข้าขยะรายใหญ่ที่สุดของโลก  อีกทั้งในเวลาต่อมาพบว่าปริมาณขยะนำเข้าของหลายๆประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูงขึ้นหลายเท่าตัว เนื่องจากหลายๆประเทศมีความเข้มงวดในเรื่องของการนำเข้าขยะที่ต่ำ

Advertisement

Advertisement

ภาพแรก

 ที่มาของภาพ          

          ซึ่งในปี 2561 รัฐบาลไทย ได้ประกาศให้ขยะเป็นวาระแห่งชาติ  มีการลงมติออกกฏหมายเพื่อแก้ปัญหาการนำเข้าขยะเศษพลาสติกภายใน 2 ปี โดยให้มีโควตานําเข้าในปี 2561 ไม่เกิน 70,000 ตัน ปี 2562 ไม่เกิน 40,000 ตัน และในปี 2563 หรือคือปีนี้ไม่อนุญาติให้นำเข้าขยะพลาสติกเลย ในเมื่อมีการตั้งเป้าหมายก็ต้องมีการตรวจสอบซึ่งผลที่ได้กลับตรงข้ามกันเลยเพราะตัวเลขการนำเข้าขยะจริงจากการตรวจสอบเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจากที่ได้กำหนดไว้ แค่ในปี 2563(มกราคม-กรกฎาคม) พบการนำเข้าถึง 96,724 ตัน ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการทำงานและตรวจสอบของภาครัฐว่าไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาทางภาคตำรวจและทหารได้พบว่ามีการลักลอบนำเข้าขยะพลาสติกจำนวนมาก จนกระทั่งในเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์สำคัญ 2 อย่างด้วยกันคือ ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ทำการรวบรวมความต้องการของโรงงานพลาสติกในการนำเข้า จำนวน 31 โรง พบว่าต้องการโควต้าทั้งสิ้น 650,000 ตัน ในปี 2564 ด้วยเหตุผลที่ว่า ขยะในประเทศไม่เพียงพอ คุณภาพไม่ดี มีการปนเปื้อนสูง ซึ่งไม่มีแนวโน้มจะลดลงเลยจากเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้แต่กลับต้องการเพิ่มขึ้นอีกและอีกเหตุการณ์ถ้าหากนับช่วงเวลาที่ผ่านมาดีๆ จะพบว่ามติดังกล่าวจะครบกำหนดสิ้นเดือนกันยายนพอดี ทำให้เกิดแคมเปญดังกล่าวที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นขึ้นเพื่อคัดค้านต่อข้อเสนอดังกล่าวอีกทั้งยังให้ข้อคิดเห็นต่างๆอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

ภาพสอง

    ที่มาของภาพ         

          ซึ่งตอนนี้ก็ได้ผ่านมาเดือนกว่าแล้วหลังจากเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นวันสุดท้ายที่โควต้านำเข้าขยะพลาสติกหมดลง จนถึงปัจจุบันทางภาครัฐยังไม่มีการขยายหรือต่ออายุเพื่ออนุมัติให้มีการนำเข้าขยะพลาสติกเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามหากในอนาคตจำเป็นต้องมีการนำเข้าขยะพลาสติกแล้วจริงๆ ทางภาครัฐก็ควรจะมีการมีการออกกฏหมาย มาตราการควบคุม รวมถึงการตรวจสอบที่ดีกว่าในครั้งก่อนเพื่อให้ประชาชนเห็น

Advertisement

Advertisement