มาถึงตอนนี้แล้วรู้สึกว่า  การนำเสนอวัดปทุมวนารามฯ  มีอะไรเยอะมากกว่าที่คิดไว้   แต่เอากันจริงๆแล้ว  มันมีความสุขกับความงดงามของวัดปทุมฯ  เป็นอย่างมากนอกจากจะหลบหนีความวุ่นวายของผู้คน  ความทุกข์ในจิตใจ  มาพักใจกับที่นี่ 

     ทั้งการเพลิดเพลินกับการให้ทานบารมี  ด้วยการเลี้ยงอาหารปลาก็ดี    ได้มาชมศิลปกรรมทั้งวิจิตรศิลป์  งานปูนปั้น  งานแกะสลัก ฯ   ชื่นชมกับความสามารถของช่างศิลป์ก็ดี     

     ยังจะได้ชื่นชมบารมีของครูบาอุปัชฌาย์อาจารย์ที่ได้มีความเมตตาต่อลูกศิษย์ที่อาศัยเนื้อนาบุญ  ในการสั่งสมบุญบารมี  ได้เรียนธรรมะจากครูบาอาจารย์  ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง   ช่วยส่งเสริมและสั่งสอนให้ คน  ก้าวหน้าเป็น มนุษย์ศาลาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ วัดปทุมวนาราม        วัดปทุมวนารามราชวรวิหารเป็นวัดนิกายธรรมยุต  หรือที่เรียกว่าวัดป่า   ที่วัดนี้จะมีการบวชชีพราหมณ์  เพื่อปฏิบัติธรรม    ซึ่งขณะนี้จะมีเพียงการสอนการปฏิบัติธรรมในวันเสาร์เท่านั้น   การทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็นทุกวัน      จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด  จะดีขึ้น     และวัดปทุมวนารามฯมีเว็บไซต์  facebook ให้ได้เข้าไปดูกิจกรรม   ที่ทางวัดประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ   

Advertisement

Advertisement

พระราชอนุสาวรีย์รัชกาลที่4 วัดปทุมวนารามฯ     ออกจากศาลาครูอุปัชฌาย์อาจารย์  ฝั่งตรงข้ามจะมีศาลาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 4   ทรงผนวช  ประดิษฐานอยู่    พระองค์ทรงผนวชบวชในบวรพระพุทธศาสนาก่อนที่จะเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4   จึงมีทศพิธราชธรรมในการปกครอง  ทรงบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ประจักษ์ 

     ทรงได้แบ่งศาสนาพุทธให้เป็น 2 นิกาย  คือนิกายธรรมยุตหรือที่เรียกว่าวัดป่า  สังเกตจากมีการใช้ผ้าจีวร   ฉันท์อาหารมื้อเดียว  และนิกายมหานิกาย  ใช้ผ้าจีวรสีเหลืองส้ม  ฉันท์อาหาร 2 มื้อ   เอาคร่าว ๆ น่ะ  รายละเอียดลึกซึ้งต้องไปหาข้อปฏิบัติศาสนกิจ   ของแต่ละนิกาย   

Advertisement

Advertisement

     ซึ่งพระสงฆ์จะเป็นพระรูปใดก็ตามที่จะขอเป็นศิษย์   เชื่อกันว่าแล้วแต่เคยมีบุญสัมพันธ์กับพระสงฆ์องค์นั้นมาก่อน   จึงมีความถูกใจหรือถูกจริตกับท่าน   ถึงกับขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์  คอยอุปถัมภ์ให้เกิดเนื้อนาบุญ  

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดปทุมวนาราม     ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต   ในคราวที่ท่านได้มาอยู่ในวัดปทุมวนารามฯ   บริเวณนี้เคยเป็นกุฏิเจ้าของหลวงปู่มั่น มาก่อนได้ทำการปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์  โดยมีเครื่องใช้อัฐบริขาร   อันมีสบง  จีวร  สังฆาฏิ  บาตร  มีดโกน  เข็ม  ประคตเอว  ธมกรกหรือที่กรองน้ำ   ของท่านตั้งอยู่เหมือนกับสมัยที่ท่านได้มาจำวัดอยู่ที่วัดปทุมฯ แห่งนี้    จะเปิดให้เข้าชมในวันพุธถึงวันจันทร์  เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น.     

Advertisement

Advertisement

เสาอโศก  วัดปทุมฯ

       เดินเข้ามาจะเห็นป้ายเขียนว่าสวนป่าพระราชศรัทธาธรรม        เห็นเสาอโศกตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางสวนหิน   เสาอโศกที่จำลองมาจากเสาหินรูปสิงห์   ที่พระเจ้าอโศกมหาราช  ทรงได้สร้างเสารูปสิงห์นี้ไว้ที่สถานที่สำคัญ ทางพระพุทธศาสนา  ดูสง่างาม  น่าเกรงขาม  ที่แสดงถึงพระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่ง   ได้มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา  ภายหลังที่พระพุทธเจ้าโคดม  เสด็จปรินิพพานไปแล้ว  

พระสารีริกธาตุที่ศาลาป่าศรัทธาธรรมวัดปทุมวนาราม     ก้าวขึ้นมาที่ศาลาสวนป่าศรัทธาธรรม  จะพบพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้า   ประดิษฐานอยู่ท่ามกลางอารักขาของท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4   เช่น ท้าววิรูปักษ์ ท้าววิรุฬหก  ท้าวธตรัฏ   และท้าวเวสสุวรรณ  ผู้คุ้มครองรักษาผู้ที่มาสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ   และดูแลรักษาพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานไว้   ฝีมือการหล่อท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4  มีความงดงามมาก  ความสวยงามของท่านบ่งบอกถึงความสามารถของช่างศิลป์   ที่สะกดใจให้ชวนบันทึกภาพอย่างใกล้ชิด    โดยทางวัดจะมีดอกไม้ ดอกบัว   ไว้สำหรับผู้ที่ต้องการจะถวายสักการะแก่พระบรมสารีริกธาตุ   

พระเสริมที่ศาลาสวนป่าศรัทธา  วัดปทุมฯ     ตรงจุดนี้มีการจำลององค์พระเสริมมาประดิษฐานไว้เพื่อให้ผู้คนได้สักการะ  เมื่อตอนที่ปฏิบัติธรรม   ทำวัตรเช้า - เย็น   ก็สวยงามเพลินตา  เพลินใจ  

ศาลาป่าศรัทธาธรรม วัดปทุมวนาราม     เหลือบมองเห็นพระภิกษุท่านมาทำวัตรเย็นที่ศาลาป่าศรัทธาธรรม   ทางวัดได้จัดที่นั่งสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมทำวัตรเย็น  แบบ social distancing  ห่างอย่างห่วง ๆ ให้ทำวัตรเย็น  ได้อย่างสบายอกสบายใจ  คราวนี้ได้มาชมวัดปทุมวนาราม  ด้วยความสุข สงบ สว่างในใจ   กลับบ้านคืนนี้คงนอนหลับสบาย.