Maipm

Maipm

ปีที่เข้าร่วม 2019

เป็นนักเขียนอิสระ ที่มีงานเขียนเป็นของตัวเองแล้วหนึ่งเรื่อง ซึ่งจะเขียนบ้างไม่เขียนบ้าง กว่าจะจบเรื่องแต่ละเรื่องยาวนานเหลือเกิน ยังไงก็ฝากนากปาก พัชญา-เฟลม ด้วยนะคะ

บทความของฉัน